Luftsegling 1881-07-14

Jönköpings Tidning har denna dag en artikel som berättar om aftonens förestående luftfärd.
Bröderna Damme kom närmast från Köpenhamns Tivoli där de under föliden vecka hade gjort 'tvenne lyckade och för de medföljande passagerarna högst angenäma luftresor över sundet till Sverige'. Ballongen, med namnet 'Saturn' var 70 fot hög och 140 fot vid. Den började fyllas vid 4-tiden på eftermiddagen med gas från det närbelägna gasverket. Det var 'särskildt nedlagda grofva rör' för ändamålet och innehållet 'af en hel gasklocka' lär ha gått åt.

Artikeln fortsätter med en beskrivning av det kommande äventyret:

'För älskare av äventyr är nog bekant, att tillfälle finnes för en enkelkvartett att få medfölja på den svindlande färden mot en avgift av 50 kr person och det berättas som säkert att åtminstone två platser äro betingade. Blir vinden svagt sydlig, som vanligast är under sommarkvällarna, kunna resenärerna lätt komma åtminstone till Visingsö men antagligt kan ju även vara, att de få fortsätta färden längre eller ock få hamna i Neptuns kalla famn eller att jättebalongen “Saturn” beger sig av med sitt dyrbara innehåll till planeten Saturnus.'

Luftseglingen startade vid Stora Limugnen, till vänster på kartan och gick över staden och landade någonstans vid Sanna.

Källor:
Jönköpings Tidning den 9, 11, 12, 14 och 16 juli 1881
Smålands Allehanda den 8, 12, 15 och 19 juli 1881

Karta med tillåtelse från Jönköpings Kommun, Stadsbyggnadskontoret.

2008-01-17 15:54 — Jonny Snell