1913-09-03 Annonsering om Chevilliard.

Lördagen den 13 September börjar annonseringen i stadens tidningar förebådande Maurice Chevilliard, 'Luftens konungs' ankomst. Anonnserna hade ett utseende mycket likt denna nyskapde kopia.

Att lägga märke till är stavningen av flygkonungens namn. Det skall var Chevilliard och inget annat. Ett 'i' skall läggas till mellan 'l' och 'a' i slutet. Stadens tidningar har flera artiklar om Chevilliard och hans uppvisningar innan han kommer till Jönköping. Enligt ursprungliga planer skall uppvisningarna börja i Göteborg, därefter Jönköping, Norrköping, Västerås, Eskilstuna, Stockholm, Uppsala, Gävle, Falun, Stockholm, Norrköping, Hälsingborg och slutligen Malmö. Nu blir färden inte riktigt på det sättet. Halmstad tillkommer i början av turnén. Och Jönköping blir en dag försenad p.g.a dåligt väder i Halmstad. Chevilliards uppvisningsgrupp består förutom han själv och hans mekaniker av den svenske flygpionjären Kapten Hugo Sundstedt och hans fru samt en direktör Levin. Kapten Sundstedt gjorde ju den första flyguppvisningen här i Jönköping den 17 – 18 maj detta år men fungerar nu som guide och navigatör. Chevilliard besökte Köpenhamn den 26 juli detta år. Han kom då med tåg och hans Farman biplan åker med som bagage. Även denna turne startar i Köpenhamn men hur aviatören och hans flygplan kommmit fram förtäljes icke. Söndagen den 14 september kl. 9.38 f. m. skedde starten på flygfältet i Köpenhamn under tämligen stark vind, 12 à 13 meter i sekunden. Kapten Hugo Sundstedt var med som passagerare och navigatör. Över Sundet, som passerades vid Helsingör-Helsingborg, ökade vinden ytterligare och beräknas till omkring 18 meter i sekunden. Över Halland var luften ganska disig, men dock fullt siktbar. Man råkade också ut för ganska starka vindbyar, som dock inte vållade några problem. Flygplanet beskrevs sålunda: Apparaterna arbetade utomordentligt säkert under snart sagt alla förhållanden. Färden, som allt igenom var mycket angenäm, försiggick med en genomsnittshastighet av 100 kilometer i timmen.
Senare på söndagen var det flyguppvisning i Göteborg med mer än 10 000 betalande åskådare. Det företogs ej mindre än sju flygningar med olika passagerare, vilka samtliga erlade 100 kr till flygbiljetten. Vid sista uppstigningen nådde Chevilliard en höjd av 1 400 meter och lät sig falla 1 000 meter innan han landade. När maskinen infördes i hangaren och Chevilliard begav sig till den väntade bilen blev han föremål för en varm hyllning från den stora människomassan. Även på måndagen gör Chevilliard uppstigningar i Göteborg. På tisdagen går färden mot Halmstad dit han anländer kl. 6,15 e. m. Här skulle nu uppvisningar ha ägt rum men på grund av regn flyttades dessa till onsdagen. Och torsdagen den 18 september 1913 lämnar Chevilliard Halmstad för sin färd mot Jönköping.

Källor:
Jönköpings-Posten den 13, 15, 16, 17 och 18 September 1913
Smålands Allehanda den 15, 16, 18 och 19 September 1913
Smålands Folkblad den 13, 15, 17, 19 och 20 september 1913
Wandrille Micaux samlingar

2008-01-17 16:55 — Jonny Snell