Färden går vidare till Malmslätt.

I dag ställer Monsieur Chevilliard sin färd till Malmslätt och vidare till Eskilstuna.
Vid avresan från Jönköping kl. 11.34 f. m. hade rätt mycket folk samlats på flygfältet. Genast steg han till en avsevärd höjd och satte kurs mot sitt nya mål.
Efter jämt en timmes flygning landade Chevilliard på Malmslätt, varefter färden gick vidare till Eskilstuna senare på dagen.
Chevilliard har bland flygarna på Malmslätt väckt formlig sensation.
Han flög med frih. Cederström som passagerare och gjorde sina kända volter med vanlig elegans.
- Det var den värsta fan jag sett.
Orden äro frih. Cederströms och voro de första denne yttrade efter landingen.
- Sannerligen jag visste var jag var ett slag, jag trodde vi voro rakt upp och ner och nog körde jag huvudet i ryggen på Chevilliard.
Nog för att man känner Cederström som en skämtmakare och trevlig kurre, men den här gången var han allt en smula perplex, den gode flygbaronen.
Nästa passagerare var friherrinnan Cederström. Chevilliard gav flygbaronen sitt ord att vara försiktig och det höll. Volterna undveks, men glidflykten som Chevilliard gjorde visade på flygarens fullkomliga herravälde över maskinen.
Efter ännu ett par uppstigningar startade Chevilliard från Malmslätt kl. halv 4 och var i Eskilstuna kl. 5.

Källor:
Jönköpings-Posten den 13, 15, 16, 17 och 18 September 1913
Smålands Allehanda den 15, 16, 18 och 19 September 1913
Smålands Folkblad den 13, 15, 17, 19 och 20 september 1913
Wandrille Micaux samlingar

2008-01-17 17:13 — Jonny Snell