1936 En udda fågel i svenskt luftrum

Avsktift av artikel i Svensk Flyghistorisk Tidskrift 2/1990 författad av Bo Carlsson, Bankeryd.

Udda flygmaskiner har det funnits många i det svenska luftfartregistret. I något eller några exemplar har de levt ett ofta kort liv i det svenska lufthavet och kanske mer erinrat om köparen/ägarens mod eller framsynthet än om praktisk/ekonomisk konstruktion.

Ett sådant flygplan är Sikorsky S-38. Ett amfibieflygplan som den 15 februari 1936 registrerades med O Ekman och N Bernström som ägare. Flygplanet fanns kvar i Sverige till våren 1937, då det såldes söder-ut och enligt uppgift deltog i spanska inbördeskriget.

Sikorsky S-38: på besök i Gränna. sannolikt någon gång i mitten på 30-talet.
Mer om detta flygplan kan läsas i FR28, där flera fina foton finns publicerade.

SE-EKN, som flygplanet registrerades 1934, användes bl a för rundflygturnéer och besökte även Gränna. Via Olof Fong, f.d. intendent för Andremuseum i Gränna, har bifogade fotografi kommit SFF-F tillhanda. Datum för besöket saknas. Kortet har i arkiven sammanblandats med ett rundflygbesök av Albin Ahrenberg tisdagen den 12 juni 1928 - en tidpunkt, då SE-EKN ännu inte var tillverkad. Kanske någon kan hjälpa till med rätt besöksdatum?

I alla händelser är fotot unikt. Flygplanstypen besökte Gränna endast en gång.

Bo Carlson

2008-09-29 16:58 — Jonny Snell