Känner du Tante Anne Colt*?


LY-ABY över Skokloster. Foto Urban Ryngfors

Antonov An-2 i Sverige
Fredric Lagerquist

Efter det att järnridån föll för nu cirka tio år sedan, har i västvärlden en flora av öststatsflygplan blivit tämligen påtaglig. Det rör ofta sig om olika varianter av Yak:ar eller liknande typer framtagna för avancerad flygning. Men frågan är om inte vanligast ändå är den gamla beprövade Antonov An-2 – världens största enmotoriga dubbeldäckare. Ett flygplan med sin alldeles speciella ”charm”, där ett namn som ”Eulalia III” mycket väl kunde stå skrivet under cockpit - eller varför inte Julia Cesar applicerad som nose-art…

* I huvudrubriken finns två olika namn på An-2: Tante Anne är ett tyskt smeknamn (jmfr Tante Ju) och Colt är det uttryck som NATO använder.

40-tals konstruktion
Den 31 augusti 1947 flög för första gången SKhA-1 med P. N. Vulodin vid spakarna. Flygplanet var det första som Oleg Antonovs konstruktionsbyrå hade tagit fram och detta efter specifikationer från Sovjetunionens Skog- och Jordbruksdepartement där bl a det var bestämt att man skulle använda en Shvetsov ASh-21-motor på 630 hk. Man behövde ett nytt allt-i-allo-flygplan för att ersätta Polikarpov Po-2 (U-2), en beprövad dubbeldäckare som från 1930- och till tiden för SkhA-1 luftdop, producerats i över 33 000 exemplar - en fantastisk siffra. Antonov hade tidigt på känn att den specifierade motorn var i klenaste laget och därför utprovades ett plan parallellt med en starkare motor, en ASh-62IR på ca 1 000 hk. Det visade sig att med denna motor blev konstruktionen verkligen ”all-round” – An-2 var född! Jämfört med sin föregångare Po-2 blev produktionsantalet för An-2 mindre - man räknar med att ”bara” runt 20 000 har tillverkats från 1948 och framåt. 

An-2 har tillverkats i tre länder. I Sovjetunionen stängde man sin tillverkningslina i Kiev i mitten på 60-talet efter ha rullat ut 5 450 st. Det första kinesiska exemplaret flög 1957 och sedan dess har 949 st producerats under namnet Yunshiuij Y-5 (=Transportflygplan 5) vid fabriken i Fong Chou. 

Störst antal har dock polska WSK-PZL i Mielec (ca 13 mil öster om Krakow) producerat, närmare 12 000 st. Den första WSK-PZL An-2 flög den 23 oktober 1960. I nosen på dessa sitter en nio cylindrig PZL Kalisz ASz-62IR på 987 hk och på den, i sin tur, en fyrbladig AW-2-metallpropeller. Efter det att produktionen i Sovjetunionen avslutats fick polackerna huvudansvaret att tillgodose behovet av typen i hela det gamla kommunistblocket. Större delen av dessa (10 427 st) kom att hamna i Sovjetunionen. Vart efter gjorde WSK-PZL förbättringar i konstruktionen som bl a resulterade i en förlängning av den beräknade totala livslängden till 15 900 flygtimmar för An-2R - övriga versioner (se nedan) ska klara upp till 20 000 timmar. Tro det eller ej, men fortfarande rullar ibland ett och annat nybyggt exemplar ut från fabriken i Mielec. 

Varianter och roller
An-2 har i princip använts till allt, civilt som militärt – på hjul, skidor och flottörer. Ryssarna har en flora av benämningar på olika varianter, medan polackerna har en egen sådan som skiljer sig något från den ryska. Ett axplock av de ryska benämningarna: An-2P (passagerarutförande standard; 12-14 pax), An-2V (flottörförsedd), An-2L (skogsbrandbekämpare), An-2S (ambulans), An-2TD (för fallskärmshopp) och An-2M (sista versionen; besprutningsflygplan med förstorad fena).

Den polska An-2-familjen kan sägas utgår från tre huvudversioner: An-2P (passagerarutförande), An-2R (besprutningsflygplan) och An-2T (transport). Sedan finns det underversioner som t ex An-2PK (5 pax VIP-utförande) och An-2P-Foto. Vanligast bör nog ändå An-2TP (”quick-change”-version, pax/frakt) vara. Även ambulansversionen An-2S och en sjöversion, då kallad An-2M (Morskoi), har tillverkats i Polen.

De i Polen tillverkade An-2 har alltid ett tillverkningsnummer (c/n) som börjar med 1G, följt av ett nummer på tillverkningsserie (eller batch-number) och därefter ett nummer inom berörd tillverkningsserie. Exempelvis LY-ABK som har c/n 1G238-11: tillverkningsserie 238 och nr 11 i denna serie. Generellt verkar en serie de ha omfattat 60 plan, men både fler och färre har förekommit.

Mutant-Cub
Många omdömen om An-2 har man hört, men ofta fälls utlåtanden som ”den är som en jättelik Fieseler Storch” eller, ”den flyger som en muterad Piper Cub”. Att kunna flyga sakta, ner till 90-80 km/tim, är väl en likhet som An-2 delar med Storken och Cub. Från An-2:s cockpit har man även utsikt nedåt, då glasrutorna på sidorna är utbyggda precis som på Storken. Men sedan är det skillnad i lastförmåga - An-2 kan ta upp till 2 ton last. Lite andra siffror:

Längd: 12,4 m
Spännvidd: 18,18 m
Vingyta: 71,5 m2
Tomvikt: 3 473 kg
Max t/o vikt: 5 250 kg
Landningsträcka på gräs: 185 m
Startsträcka på gräs: 170 m
Max fart på 1 500 m: 253 km/tim
Ekonomisk fart: 185 km/tim
Räckvidd på 1 000 m med 700 kg last: 1 370 km

Kroppen är klädd i duraluminium D-16T och det kraftiga landningstället är tillverkat i stål. Vingar och roder är klädda i duk. På senare An-2 har vingarna plåtinklätts fram till vingbalken. Framkantslots, som finns ut med hela övervingen, och klaffar på alla vingarna ger flygplanet dess goda lågfartsegenskaper. I övervingen finns sex tankar som tillsammans rymmer 1 200 liter bränsle. Oljetanken rymmer välbehövliga 120 liter.  

Flyktingar från öst
Vid några tillfällen i början av 80-talet landade An-2:or i södra Sverige med flyktingar från öst. En kväll i november 1982 kom An-2R SP-WCG (c/n 1G126-22), förd av polacken Josef Stelmaszyk, till Sturup med 19 personer ombord. Den 27 maj 1983 landade en An-2 på en åker på Gotland med en 30-årig pilot som ville hoppa av till väst. Den 25 juli 1984 landade en polsk An-2 med flyktingar på Kristianstad/Everöd-flygplats.

Ungfär samtidigt som Mattias Rust landade på Röda torget i Moskva sent i maj 1987, så nödlandade en ung avhoppande ryss i strandbrynet på östra Gotlands med An-2 CCCP-70501. Detta plan kom sedan säljas som skrot till Kåremo Flygmuseum, men finns nu i GOFF-samlingarna i Visby. CCCP-70501 var den första An-2 som kom att stanna i Sverige och fler skulle följa.

AN-2 kommer till Sverige
Meningen var att CCCP-70501, som inte var speciellt svårt skadad, med tiden skulle göras luftvärdig igen. Men dessa planer rann ut i sanden. Den första flygande An-2 med svensk ägare bör troligen då vara SP-FAD som Åke Jansson köpte från Polen 1991 för sin verksamhet i Zaire (TAZ). Åke Jansson kom dock ungefär samtidigt tillbaka till Sverige och SP-FAD kom att under ett par års tid användas här istället, innan den till slut flögs ner till Afrika.

1995 köpte han även två st An-2 från Estonian Air: ES-CAH och –CAM. Dessa skulle också användas av TAZ men kom att bli stående på Hässlö i väntan på nya regler för bush-flyg i Zaire. Efter översyn av Kaunas Aviation kom båda att flygas ner 1997.

I början på augusti 1994 invaderades utskeppningshamnen Wallhamn på Tjörn av An-2 som flögs dit (landade på en större asfalterad yta tillfälligt rensad från gods) från Vilnius via Klaipeda. Flygplanen kom i två omgångar; den 3 augusti landade sju st och tre dagar senare ytterligare sju. Dessa monterades ner och lastades på ett fartyg som avgick 19 augusti med destination Brunswick, Georgia, USA. Köpare var amerikanen Bill Walker och dennes bolag Warbirds Aloft. Här bör även tilläggas att ytterligare en An-2 landade, och startade, i Wallhamn både den 3- och den 6 augusti 1994. Det var LY-AES som båda gångerna tog hem alla An-2-flygare till Litauen igen.  

Certifieringsproblem
Hittills har bara två exemplar kommit in på det svenska civilregistret. Bröderna Gert och Tore Martinsson inköpte i Estland 1994 ES-CAI och –CAL som blev SE-KYU respektive –KYV. Då An-2 inte är tillverkade efter några direkta certifierings-regler (av västerländska mått mätt) så har Luftfartsverket (Lfv) satt ett tak på max 5 personer ombord när typen flygs svensk-registrerad. Vidare godkände Lfv inte att An-2 skulle användas för fallskärmshoppning eller segelflygbogsering. Därför är An-2:or i Sverige i allmänhet ”bekvämlighetsflaggade” (m a o registrerade) i Baltikum eller Ryssland. Därmed absolut inte sagt att An-2 är för den skull ett osäkert flygplan.

Planen är främst registrerade i Estland (ES-) och Litauen (LY-). Det finns en större konstellation i vardera av dessa länder som står som ägare till de i Sverige baserade flygplanen. Den ena är Aviation Club HLK i Tallin - en andelsförening med ca ett dussin medlemmar, där fyra är ester och resten svenskar. HLK ”äger” inte bara An-2:or utan även Yak’ar mm.

Lietuvas IR Svedijos UAB Svedijos Prekés i Klaipeda är den andra. Häri ligger så gott som alla de litauisk registrerade An-2 som finns i Sverige och en stor intressent bakom Svedjios Prekes är Christer Nilsson och dennes företag  Auto Butler International AB. Verksamheten startades sommaren 1995 när sju An-2 inköptes hos WSK-PZL i Mielec av Christer Nilsson, då ”trading as” (t/a) Iroxcell AB. Enligt vissa uppgifter var dessa flygplan beställda av DDR, enligt andra av Sovjetunionen. Hursom, de hade varken betalats för- eller hämtats av beställaren. Planen gavs svenska interimsregisteringar (tidsbegränsad registrering, oftast tre månader) och flögs till upp till Vallentuna. Snart stod det dock klart att Lfv inte skulle rucka på certifieringskraven, så en annan lösning måste till. Därför bildades UAB Svedijos Prekés och dessa An-2 gavs litauiska registreringsbeteckningar fr o m våren 1996 och framåt. Därefter har flera av dessa hyrts ut, t ex till olika fallskärmsklubbar. Ett par av dessa An-2 har köpts av privatpersoner, men de har för enkelhetens skull låtit planen stå kvar i Svedijos Prekès-bolaget.

Ytterligare 11 st An-2R inköptes av UAB Svedijos Prekès i slutet av 1998 och registrerades LY-AVB t o m –AVL. Det ska bli intressant och se vad som händer med dessa -  en lär ha förra året sålts till Polen.

På senare tid har även ryskregisterade plan blivit allt vanligare i Sverige, så även An-2:or. Troligtvis ligger dessa i ett bolag som heter Vyborg Aviation Group Ltd med adressen på Svetlanovskiy aveyn i St Petersburg. 

Kaunas Aviation
Kaunas är också hemmaadressen för en av Baltikums mest intressanta flygverkstäder. Under namnet Kaunas Aviation har man specialiserat sig på typer från det forna östblocket och framförallt då An-2. Ett stort antal av An-2 har här översetts sedan mitten av 90-talet och sedan hittat köpare över hela världen. Även många av de i Sverige baserade An-2 har varit här (se tabell) och ofta är planen därefter uppmålade i olika glada färger. Företaget anser sig vara direkta arvtagare av den flygindustri som fanns i Litauen under mellankrigstiden. I verkstäderna som man nu använder överseddes tidigare ryska helikoptrar o. dyl. (An-2?!). 

FL 29.1.2001

Sammanställning över An-2 i Sverige
Fredric Lagerquist
2002.04.04

SE-KCE          An-2R                 c/n 1G189-59                                   tillv.år: 1980

                             Ex CCCP-845492

ES-CAE              93.11.18               Estonian Air, Tallin

95.09.15                      AS Ergon, Tartu

97.07.08                       Avreg i Estland som såld till Sverige.

SE-KCE               97.09.08               Reserverat av Björn Larsson, Kil, baserad Karlstad gamla flygplats sommaren

                                                          ’97, därefter överflyttad till Karlstad nya flygplats.


SE-KYU på skidor i ett vintrigt Vallentuna.  Foto: Gert Martinsson 

 SE-KYU          An-2T                 c/n 1G138-50                                   tillv.år: 1971

                      Ex CCCP-70232

ES-CAI               92.08.05               Estonian Air, Tallin

                             94.09.30               Baltic Air

94.10                              Gert Martinsson, baserad Vallentuna

95.05.22               avreg i Estland

SE-KYU              95.05.24               Gert Martinsson, Upplands-Väsby, baserad Vallentuna

SE-KYV          An-2TP               c/n 1G77-12                                     tillv.år: 1966

                             Ex CCCP-29329

ES-CAL              91.                        Estonian Air, Tallin

                             91.10.07               Baltic Air

94.10                             Tore Martinsson, baserad Vallentuna

95.05.22               avreg i Estland

SE-KYV              95.05.24               Tore Martinsson, Stigtomta, baserad Vängsö, senare Skavsta.

SP-FAD           An-2                    c/n 1G52-20                                     tillv.år: 1964

5220                    64.11.06               godk.  Polska flygvapnet

SP-FAD              90.09.17               ”Dabko” Sp.zoo

91.11                              Åke Jansson, baserad Vallentuna till ’93.

92.04.28               S.Raczynski, Warsawa

93.11.19                       Avreg i Polen som såld till Zaire.

Enligt uppgift skrotad.


ES-CAB Greatful Dead.  Foto: Freddy Stenbom 


ES-CAB Greatful Dead.  Foto: Urban Ryngfors 

ES-CAB          An-2                    c/n 1G219-07                                   tillv.år: 1986

                             Ex CCCP-32608

ES-CAB              93.07.29               Estonian Air, Tallin

9                                         AK Aeroko

97.03                              tom 97.04 översyn hos Kaunas Aviation

97.04                              Roine Stenström, baserad Barkarby

97.10.03                       Aviation Club HLK, Tallin

: Roine Stenström, baserad Barkarby (”Greatful Dead”)

ES-CAD          An-2                    c/n 1G194-36                                   tillv.år: 1981

                             Ex CCCP-68096

ES-CAD              92.12.17               Estonian Air, Tallin

95.09.15                      V. Kivisalu, Tartu

: Vello Kivisalu, Stockholm, baserad Hässlö, sedan Barkarby.

(Fpl försett med pax-stolar från Yak-40.)

ES-CAH          An-2R                 c/n 1G153-20                                   tillv.år: 1973

                             Ex CCCP-05707

ES-CAH              92.11.06               Estonian Air, Tallin

95.09.19                       Link & Co, Tartu

: Åke Jansson. Köpt för TAZ i Zaire, uppställd Hässlö.

Ändrade planer pga bush-flygolycka i Zaire

96.10                              Flugen Hässlö – Tallin fvb Kaunas Aviation (ff: Jacob Holländer).

97.05                              till 97.05 översyn hos Kaunas Aviation

97.06                              AK Aeroko

: TAZ, N’dolo, Zaire.

ES-CAJ           An-2TP               c/n 1G137-49                                   tillv.år: 1971

                             Ex CCCP-70175

ES-CAJ              94.10.17               Baltic Air, Harju

                             96.                        Avreg i Estland

96.03                              till 96.06 översyn hos Kaunas Aviation

96.07                             Pierre Holländer, baserad Hässlö (Målad gul med blåa prickar.).

ES-CAJ              98.04.27               Aviation Club HLK, Tallin

                                                          : Pierre Holländer t/a Scandinavian Air Show AB, baserad Hässlö.

ES-CAK       An-2                    c/n 1G137-35                                   tillv.år: 1971

                             Ex CCCP-70161

ES-CAK              92.11.24               Estonian Air, Tallin

96.                                   Avreg.

97.                                    överyn av Kaunas Aviation

ES-CAK              97.12.23               Aviation Club HLK, Tallin

                                                          : Pierre Holländer t/a Scandinavian Air Show AB

                             98.07                    baserad Hässlö (Målad som en späckhuggare.).

ES-CAM      An-2TP               c/n 1G76-14                                     tillv.år: 1966

                             Ex CCCP-09680

ES-CAM             92.07.23               Estonian Air, Tallin

95.09.19                       Link & Co, Tartu

: Åke Jansson. Köpt för TAZ i Zaire, uppställd Hässlö.

Ändrade planer pga bush-flygolycka i Zaire

96.10                              Flugen Hässlö – Tallin fvb Kaunas Aviation (ff: Pierre Holländer).

97.01                              till 97.04 översyn hos Kaunas Aviation.98.  AK Aeroko

: TAZ, N’dolo, Zaire

LY-ABJ           An-2TP               c/n 1G233-23                                   tillv.år: 1987

SP-FAI                90.04.12               Globo (Avställd hos WSK-PZL, Mielec, Polen i Aeroglobo-målning. )

95.06.28               Avreg i Polen

SE-KYZ              95.07.10               Interimreg av Christer Nilsson t/a Iroxcell AB, Stockholm.

                             95.08                    Hyrd av Malmö-Björnstorp Fallskärmsklubb, baserad Eslöv.

95.10.06                       Interimreg förfaller.

LY-ABJ              96.04.12               Lietuvas IR Svediios UAB ”Svedijos Prekés”, Klaipeda

                                                          : Malmö-Björnstorp Fallskärmsklubb, Eslöv

00.05                              Ersatt av An-2  RA-02156.

LY-ABK         An-2TP               c/n 1G238-11                                   tillv.år: 1989

Ex SP-FBG (Påmålat 1990-95 men aldrig reg. Avställd vid fabriken i Mielec i Polen i Aeroglobo-målning.)

SE-LCG               95.07.17               Reserverat av Christer Nilsson t/a Iroxcell AB, Stockholm.

SE-LCG              95.08.28               Interimreg av Iroxcell AB.

95.10.17                       Interimreg förfaller. Uppställd Vallentuna.

LY-ABK             96.05.02               Lietuvas IR Svedijos UAB ”Svedijos Prekés”, Klaipeda

                             98.                        : Kjell Brattfors, Angered (”Arvingarna”)

                                            Fpl omdukat och omlackad ’98 i samband med inspelning av  musikvideo

                                                          med  Arvingarna.

                             00.                        baserad Öresten

LY-ABS          An-2TP               c/n 1G234-01                                   tillv.år: 1987

SP-FAN              89.08.17               Globo  (Avställd vid fabriken i Mielec i Aeroglobo-målning)

                             95.07.13               avreg i Polen

SE-KZY              95.07.13               Interimreg av Christer Nilsson t/a Iroxcell AB, Stockholm.

95.10.06                       Interimreg förfaller. Uppställd Vallentuna som –KZY, noterad 95.11.10.

LY-ABS              96.07.02               Lietuvas IR Svedijos UAB ”Svedijos Prekés”, Klaipeda

                                                          : Sundsvalls Fallskärmsklubb, baserad Bekås på Alnö.

                             99.06.05               Landningshaveri Benkås, propeller av samt motorhaveri.

LY-ABT        An-2TP               c/n 1G233-20                                   tillv.år: 1987

SP-FAG              90.04.12               Globo (Avställd vid fabriken i Mielec i Aeroglobo-målning )

95.07.13               avreg i Polen

SE-KZV              95.07.13               Interimreg av Christer Nilsson t/a Iroxcell AB, Stockholm.

95.10.06                       Interimreg förfaller. Uppställd Vallentuna.

LY-ABT              96.07.02               Lietuvas IR Svedijos UAB ”Svedijos Prekés”, Klaipeda

                                                          kvar Vallentuna

97.                        : Kjell Brattfors, Angered (?), baserad Falköping (ers. av LY-ABK)

98.                          : Christer Nilsson, Stockholm (?)

LY-ABU       An-2TP               c/n 1G233-24                                   tillv.år: 1987

SP-FAK              90.04.12               Globo (Avställd vid fabriken i Mielec i Aeroglobo-målning )

95.07.13               avreg i Polen

SE-KZX              95.07.13               Interimreg av Christer Nilsson t/a Iroxcell AB, Stockholm.

95.10.06                       Interimreg förfaller. Uppställd Vallentuna.

LY-ABU              96.07.02               Lietuvas IR Svedijos UAB ”Svedijos Prekés”, Klaipeda

                                                          Kvar Vallentuna till ?

                             00.                        Avreg i Litauen.

LY-ABX       An-2TP               c/n 1G238-12                                   tillv.år: 1989

                             Ex SP-FBH (Påmålat men ej reg 1990-95. Avställd vid fabriken i Mielec i Aeroglobo-målning.)

SE-LCH              95.08.28               Interimreg av Christer Nilsson t/a Iroxcell AB, Stockholm.

95.11.28               Interimreg förfaller. Uppställd Vallentuna, noterad 96.07.30.  

LY-ABX             97.04.17               Leituvas IR Svedijos UAB ”Svedijos Prekés”, Klaipeda

                                                          : Christer Nilsson, Stockholm, baserad Vallentuna (ers. av LY-ABT ?).

98.02.25                       Ferry GOT – Sumburgh – REK efter försäljning till USA.

99.03                     Ev såld som YV-1100C (?)

LY-ABY        An-2TP               c/n 1G238-13                                   tillv.år: 1989

SP-FBI                93.08.04               P.Z. Domo, Mielec, Polen (Fpl haft reg påmålad sedan 1991 och varit avställd

                                                          på fabriken sedan färdigställandet, ffg 1990.  Aeroglobo-målning.)

95.08.25                       Avreg i Polen.

SE-LCI                95.08.28               Interimreg av Christer Nilsson t/a Iroxcell AB, Stockholm.

95.10                  Interimreg förfaller. Uppställd Vallentuna som –LCI, noterad 95.11.10.

                                            Noterad utan reg Vallentuna 96.07.19 och 96.07.30.

LY-ABY              97.04.17               Lietuvos IR Svedijos UAB ”Svedijos Prekés”, Klaipeda

                                                          : Leif Carlsson och Urban Ryngfors, baserad Stockholm/Hova.

LY-AEH       An-2                    c/n 115547304 (rysktillv.)              tillv.år: 1961

                             Ex CCCP-01902

93.                                    Lämnad som betalning i handel med Baltikum.

Uppställd Säve – dåligt skick.

94.                                    Luftvärdigheten utgick.

95.08                    Skrotad. Vrak till lekplats i Sundsvall

LY-AEQ       An-2                    c/n 1G185-20                                   tillv.år: 1979

                             Ex CCCP-54860

                             92.01.27               UAB Klaipedos, Klaipeda

93.06                              Leif Lickhammer, baserad Visby (bytt mot PA-28 SE-FAP)

95.05                  Sigve Ölberg & Roar Fröiland, Stavanger

: Stavanger Fallskärmsklubb, Stavanger

98.05                              Gåva till museum Stavanger/Sola.

Magasinerad utomhus

LY-AER          An-2                    c/n 1G191-15                                   tillv.år: 1981

                             Ex CCCP-84637

                             92.01.27               UAB Klaipedos, Klaipeda

94.                       Leif Lickhammer, Vetlanda

Noterad Sundbro 94.05, Vallentuna 94.10.18 - ?

94.12                              vinterförvarad Hultsfred till ca 95.03.

95.05                              Lån av Halmstads Fallskärmsklubb

95.11                 till 96.01 översyn hos Kaunas Aviation

9                                         Leituvos IR Svedijos UAB ”Svedíjos Prekés”, Klaipeda

: Leif Lickhammer, Vetlanda

                                                          noterad Vallentuna 96.07 med ”I Kaunas”-titlar

99.                        utannonserad med TT 6 530 tim.

                                                          : Thorbjörn Björk, baserad Skå-Edeby

LY-AES        An-2                    c/n 1G191-16                                   tillv.år: 1981

                             Ex CCCP-84638

                             92.02.10               UAB Klaipedos, Klaipeda

94.08.03                       och 94.08.06 – landade Wallhamn på Tjörn. Flög crew ToR Litauen vid

leverans av 14 st An-2 för utskeppning fvb USA.

                             95.02.13               noterad Vallentuna till ’96.

 
LY-AET.  Foto: Urban Ryngfors

 LY-AET          An-2                    c/n 1G192-07                                   tillv.år: 1981

                             Ex CCCP-84689

                             92.01.27               UAB Klaipedos, Klaipeda

94.                          Leif Lickhammer, Vetlanda (?)

94.05.09                       noterad baserad Vallentuna till minst 94.10.18.

94.11                              vinterförvarad Hultsfred till ca 95.03 (?).

97.                        Leituvos IR Svedijos UAB ”Svedijos Prekés”

                             : Leif Vallin, Boden (m fl ? – flugen med skidor vintern 97/98.)

98.05.16                       Flugen tillbaka till Litauen från Piteå via Bromma.

02.                        Egon Møller & Verner Kirkegård, Stauning, Danmark

LY-AEX          An-2TP               c/n 1G227-03                                   tillv.år: 1987

                             Ex CCCP-33404

                             92.01.27               UAB Klaipedos, Klaipeda

95.06                              Imerman (litauiskt bolag, ägt av Halmstads Fallskärmsklubb)

: Halmstads Fallskärmsklubb, Halmstad

95.07.01                       levererat Halmstad, fpl’s gångtid då ca TT 2 000 tim.

9                                         Lietuvos IR Svedijos UAB ”Svedijos Prekés”

: Halmstad Fallskärmsklubb, Halmstad (ersatt av RA-02182)

                             99.                        : Söderhamns Fallskärmsklubb, Söderhamn/Mohed

00.                        :Örebro Fallskärmsklubb, Örebro/Täby

02.                        : Västgöta Fallskärmsklubb, Karlsborg/Flugebyn

LY-AFT        An-2                    c/n 1G178-16                                   tillv.år: 1978

                             Ex CCCP-62624

LY-ACT              92.02.04               Lietuva

LY-AFT              97.04.13               UAB Klaipedos, Klaipeda

SP-FMS              99.02.08               reservation, ntu

00                         : S Gadev (?), baserad Barkarby

N91292              00.12                    Flying Billboards

LY-AHP          An-2                    c/n 1G194-45                                   tillv.år: 1981

                             Ex Soviet mil

                             92.05.12               Kaunas Aeroklub

93.06.19                       Noterad Borlänge (Segelflyg VM) på väg mot Luleå  via Örnsköldsvik

under leverans till kund.

LY-AKB         An-2R                 c/n 1G230-28                                   tillv.år: 1987

                             Ex CCCP-33586, RA-33586

LY-AKB             98.12.16               UAB Klaipedos, Klaipeda

                             00.                        : S Gadev (?), baserad Barkarby

LY-AOS          An-2TP               c/n 1G187-56                                   tillv.: 79.12

                      Ex CCCP-54947

00.07.17                       Noterad Eslöv och enl utsago på väg till kund i Sverige. Ej genomfört?

Utannonserad av Kaunas Aviation vintern 00/01 med TT 5 441 tim.

:Henrik Jakowlev t/a Yak Aero AB

                             01.05.                   : Halmstad Fallskärmsklubb, Halmstad

LY-APE           An-2                    c/n 1G195-33

                      Ex CCCP-68128, (LY-ADU), Lithuanian AF “10” (blue)

                             99.                        Översyn av Kaunas Aviation

                             00                         : Henrik Jakowlev t/a Yak Aero AB

01.02.                             :Halmstads Fallskärmsklubb, Halmstad (bytt mot LY-AOS)

LY-APJ           An-2                    c/n 1G206-49

                             Ex CCCP-17944, LY-AED, Littauiska Fv gul 02,

01.06                              :Malmö-Björnstorp Fallskärmsklubb, Eslöv

LY-KAF          An-2                    c/n 1G196-54

                             02.03.16               Tommy Bergqvist o ptnrs, Borås (lev. från Kaunas samma dag)

RA-02156     An-2TP               c/n 1G161-56                                   tillv.år: 1975

                             Ex CCCP-07784, RA-07784

                             96.                        Köpt av Henrik Jakovlew t/a Litat AB, Stockholm

96.11                              till 97.01 översyn hos Kaunas Aviation

RA-02156          97.                        Vladimir K. Volokoslavskiy t/a Vyborg Aviation Group Ltd, St Petersburg

                                                          : Kenneth Hoflin & Östersunds Fallskärmsklubb, baserad Ope

                             00.                        : Malmö-Björnstorp Fallskärmsklubb, baserad Eslöv

01.                                    : Umeå Fallskärmsklubb, Umeå

02.                                    : Peter Varland, Älmhult

RA-02182     An-2                    c/n 1G206-43                                   tillv.: 84.02

                             Ex CCCP-177782

YL-LEC              93                         ?-baserad Riga

96.08                              till 96.12 översedd av Kaunas Aviation

Köpt av Henrik Jakovlew t/a Litat AB, Stockholm

RA-02182          97.07                    noterad Östersund /Ope

99.                        Halmstads Fallskärmsklubb, Halmstad (ersatt av LY-APE)

01.                                    Umeå Fallskärmsklubb, Umeå

02.                                    Peter Varland, Älmhult

RA-02574      An-2TP               c/n 1G161-52                                   tillv.år: 1975

                             Ex CCCP-07777, RA-07777

                             00.05                    Nyköpings Fallskärmsklubb, baserad Skavsta

RA-02640      An-2                    c/n  1G139-52

                             Ex CCCP-70293, RA-70293

                             99.05                    Kenneth Hoflin, baserad Östersund/Ope

Andra sightings – baserade i Sverige?

ES-BAF(116347308) reg 92 på Ida – Viru Sport Club, Johvi – noterad Vallentuna 97.06. Skrotad.

LY-AEW(1G206-60) helvit med Day-Glow – noterad Vallentuna 96.10.17. Sedd i Fort Lauderdale 01.01.

Dessutom:

CCCP-70501 (1G144-12 ?) som havererade utanför Gotland 87.05.27 med en ensam avhoppande ryss som startat från Saldu i Lettland. An-2:an, med TT 4211 tim, överlåtet av ryssarna till Kåremo Flygmuseum, men nu tillbaka på Gotland och GOFF-samlingarna.

Med tack till Paul Compton/Nordic Resarch AB, Lars E Lundin och Tony Morris.


Svensk Flyghistorisk Förening Region Småland SFF-F
Bengt Åhman

Senast ändrad: 2009-11-03