AEG G.V nr 1708/18 på Ränneslätt i november 1918. De båda civila i bilden är de tyska piloterna. Planet hade den 23 november 1918 flugit direkt från Berlin/Neiederneuendorf till Eksjö. Den 11 december flögs det från Ränneslätt då det hade inköpts för dåvarande Flygkompaniet på Malmen. Den kom att hos Flygkompaniet bära numren 8180, 8501 och 8502. Det skrotades någon gång i slutet av 1920.
Foto via Bo Widfeldt.
Text: Fredric Lagerquist.