Så här berättar Arne Wolf, Hillerstorp, tidigare Hjältevadsbo om det flyghaveri han var med om den 20 januari 1963 vid sjön Hjelten. "Jag var på den tiden medlem i Jönköpings Flygklubb. Klubben var ägare till några stycken privatflygplan, däribland det aktuella planet Piper Cub, ett tvåsitsigt högvingat mycket populärt plan på den tiden. Passageraren satt främst och bakom honom satt piloten. Resan startade en mycket klar och kall januaridag från det gamla flygfältet i Jönköping. En företagskollega som aldrig förr hade flugit skulle följa med.

Före start hade jag varit i kontakt med dåvarande polistjänsteman Birger Nilsson samt min bror Lennart Wolf, båda i Hjältevad, för kontroll av isbärighet och tillstånd för landning. Flygresan, inflygningen och landningen gick perfekt, men vid intaxningen till strandkanten brast isen. Jag såg landningsskidorna försvinna under vattnet. Landningsskidorna var lånade av Stockholms Aeroklubb och måste sändas med Linjeflyg till Stockholm samma kväll.

Då bestämde jag mig för att dra på och göra en ny inflygning. Men en kraftig vindpust ändrade vindriktningen mot en kraftledningsstolpe där nuvarande centrumhuset ligger och där slutade resan. Vi kastade oss ur planet eftersom brandrisken var uppenbar. Flygplanet hängde i stjärtpartiet och drivmedel rann över motorn. Ingen av oss var skadad och vi kunde lämna platsen för anmälan till polis och luftfartsmyndigheten. Platsen invaderades snart av press, radio och TV samt intresserade samhällsbor. Även en flygmekaniker kom till platsen och såg till att skidorna monterades av och kom med Linjeflyg enligt planerna till Stockholm samma kväll.

Haveriutredningen visade att någon fiskat på nämnda plats och därmed hade s.k. dubbelis bildats. Men kärnisen fanns, så någon fara för att planet skulle ha gått igenom isen hade inte funnits. Dagen efter var jag uppe och flög men Hillerstorpsmannen som aldrig flugit förr, har sedan dess aldrig flugit mer. Själv har jag sedan dess gjort ca 3400 flygningar och flyger än idag och det har gått bra."

Källa: Hjältevad, Från torp till samhälle sid 110.
Foto: Josef Karlssons bildarkiv, förvaltas numera av Fotoklubben Bälgen i Hjältevad.

Anm: Josef Karlsson var i tre decennier, med början under 1950-talet, lokalredaktör på Smålands Tidningen. Fotoklubben Bälgen har erhållit hans rika bildarkiv. Fotoklubben håller på och går igenom detta arkiv som omfattar tusentals negativ. Framledes kommer det nog att dyka upp en och annan flygbild med lokal anknytning.


Svensk Flyghistorisk Förening Region Småland SFF-F

Denna sida är sammanställd av:
Bengt Åhman
Senast ändrad: 2009-11-04