Ränneslätt 02-06-18.
Flygplanet är en Waco UKC-S, tillverkad 1934 med c/n 2981, men osåld på fabriken och "uppgarderad" till nästa årsmodell. Om det hade varit tillverkat "orginal" som en årsmodell-1935 skulle det funnits flera mindre fönster längst bak i kabinen.
Ägare är Thore Bauer och planet är baserat i Oldenburg utanför Bremen.

Foto från Fredric Lagerquist.NC15214 på