Bilder från Ränneslätt, Eksjö

En ung Thomas Artursson står vid Jodelens ena vinge. Det var i detta plan han fick sitt luftdop, idag är han flygkapten och flyger Boeing 737-300 hos Falcon Air. Notera även i bakgrunden den temporära "O-ringenbron" över Solbergavägen. Foto: Bengt Lagerquist.

SE-CID är en KSAK-Jodel som byggdes av Olle Berntsson i Örebro, som står iförd uniform. Den lille pojken är Fredric Lagerquist.
Foto: Bengt Lagerquist.


Svensk Flyghistorisk Förening Region Småland SFF-F

Denna sida är sammanställd av:
Bengt Åhman
Senast ändrad: 2009-11-03