Auster V, planet troligen tillhörigt F:a Aerofoto Sjökvist & Fyhrlund AB, Vetlanda
Bilden är troligen tagen vid sjön Bellen omkr 1957.

Foto: Josef Karlssons bildarkiv, förvaltas numera av Fotoklubben Bälgen i Hjältevad.