Hugo Sundstedt med sin Bleriot XI "Nordstjernan" taget på Ränneslätt i juli 1912. Man kan se den s k minnesstenshöjden i bakgrunden. Platsen som planet, med den enkla hangarbyggnaden, står vid är faktiskt ungefär där betongplattan i början av RWY19 i dag är belägen!
Fotot finns i Eksjö museums samlingar.