Artikel från Gudmundsgillets årsbok 2015 med tillstånd av författaren Ebbe Ombäck


Kolorerad teckning av ”Flygande tunnor” på omslaget till programbladet

”ENDAST EN VÄDERKATASTROF KAN HINDRA FLYGSUCCÉN”– FLYGUPPVISNINGEN I JÖNKÖPING 1957

Av Ebbe Ombäck

Årsboken 2013 innehöll ett par artiklar om flyg, jag spinner vidare på det temat och redogör för en stor tilldragelse i Jönköping 1957, en flyguppvisning av högsta klass och underhållning med artister som idag är legender. Ni kommer bland annat att få veta vem som var den förste Jönköpingsbon som flög genom ljudvallen, var det var för väder den 1 september 1957, hur vår landhövding såg på flygets utveckling i Jönköping och mycket annat. Citatet till titeln på artikeln är hämtad från en rubrik i Jönköpings-Posten den 31 augusti 1957. Det var ett lite nerkortat uttalande från KSAKs pressombudsman G.H. Derantz, han var väldigt optimistisk till evenemanget som skulle gå av stapeln lördagen den 31 augusti och söndagen den 1 september 1957. Jönköpings Flygklubb och Kungliga Svenska Aeroklubben var arrangörer för den stora flygshowen med tillhörande underhållning på Jönköpings flygfält.

Planering av evenemanget
Förberedelserna för evenemanget var ganska omfattande. Personalen som skulle se till att allt fungerade under uppvisningen bestod av 300 personer, av dessa var huvuddelen flyg- och armélottor samt bilkårister, som medverkade på frivillig basis. För att locka storpublik hade arrangörerna tryckt upp 5 000 affischer i tre olika utföranden, uppsatta över hela den mellersta och södra delen av Sverige. Som invigningstalare till flyguppvisningen hade landshövdingen Allan Nordenstam anlitats.

Arrangörerna hade stora förväntningar på publiktillströmningen, de beräknade att det skulle komma mellan 30 000 till 40 000 personer under söndagen. För att kunna hantera detta hade 8 000 parkeringsplatser iordningställts. Köbildning vid en så stor förväntad publiktillströmning var också något man var tvungen att ta hänsyn till, det löste man genom att sätta upp sju stycken biljettinsläpp. Blev det köbildning trots detta, skulle de köande underhållas av vad som utlovades i annonseringen, Sveriges roligaste orkester, chalmeristernas The Alliance Orkestret of Gothenburg.

Annons för årets flygshow på Jönköpings flygfält.
Jönköpings Posten
lördagen den 31 augusti 1957

Från centrum av Jönköping ordnades transport till flygfältet med extrabussar från ”Vinnebroa”, då bussades man ända fram till flygplatsen. Det fanns även möjlighet att ta båten från Munksjökajen vid Sparbankshuset, de resande släpptes då av vid Folkets Park och fick ta sig till fots resten av vägen till flygplatsen. För tillresande från andra delar av landet hade man satt in extrabussar, de avgick från bland annat Stockholm, Göteborg, Halmstad, Borås och Lidköping.

Arrangörerna ordnade inte bara underhållning i luften, det skulle vara underhållning på marken också. För att förströ besökarna anlitades fem orkestrar, ett nöjesfält och en kolossalshow med flera kända artister. En lite mera udda attraktion som skulle visas upp var världens största dam, Katja, hela 232 centimeter lång. För att föreviga evenemanget svarade Radiotjänst som skulle göra ett Eko inslag, TV i Göteborg skulle filma liksom Svensk Filmindustri. Filmvisning i hangaren var en annan markbunden underhållning, naturligtvis skulle flygfilmer visas. Det förväntades att de besökande skulle bli hungriga, för det ändamålet hade man rekvirerat fem kilometer varmkorv och 20 000 sockerdricka.

Program för årets flygshow på Jönköpings flygfält, från programbladets mittuppslag.

Till underhållningen i luften hade man satt ihop ett späckat program, där ingick Lansen, Flygande tunnor, Safir och många andra flygplan. För de hågade skulle det finnas möjlighet att ta en flygtur som passagerare. Om man tillhörde de lyckligt lottade kunde man hos Karnells Tobakshandel köpa sittplats till uppvisningen, det fanns nämligen bara ett begränsat antal biljetter att tillgå, de såldes snabbt slut under lördagen.

Flyguppvisningen

De stora dragplåstren på uppvisningen var den tyske världsmästaren i konstflygning, Albert Falderbaum, den franske fallskärmshopparen Christian Ladouet och naturligtvis uppvisningsflygningen över fältet av Lansen och Tunnorna.

Invigningstalet hölls av landshövding Allan Nordenstam, han avslutade sitt tal med ” Antingen vi vill det eller inte kommer flyget att inta en allt mer dominerande roll. Vi lever redan i reaåldern – och i framtiden skymtar vi atomåldern. Flygets utveckling angår oss alla – ingen kan dra sig undan. I förhoppning om, att flygets utveckling för Jönköpings del, måtte bli gynnsam och att årets flygdag, ytterligare skall stimulera jönköpingsbornas intresse för flyget”. Därefter förklarade han årets flygshow öppnad.

Själva flygshowen började med ett par
demonstrationer i segelflyg, dels på
marken där medlemmar av Jönköpings
Flygklubb demonstrerade segelflygplan
och berättade om hur man utbildade
segelflygare, planen som visades

En leende Albert Falderbaum poserar
för tidningsfotografen före sin uppvisning.
Bildkälla Smålands Allehanda den
2 september 1957.

upp var SG 38 och Bergfalke. För uppvisningen i luften svarade segelflyglärare från KSAK:s centrala segelflygskola Ålleberg, planen som användes var av modell Weihe.

Därefter var det dags för världsmästaren i konstflygning, Albert Falderbaum, att visa vad han kunde göra uppe i luften med ett segelflygplan av modell Lo 100. Följande attraktion var en uppvisning av två Saab Safir plan, framförda av flygofficerare från Krigshögskolan, de tävlade om vem som kunde pricka mest av de ballonger som skickats upp i luften.

Knappt hade Saab planen tagit mark förrän sex stycken A 32 Lansen med vrålande motorer, i formation på låg höjd över åskådarna, kom inflygande över fältet. Nästa attraktion för åskådarna att ta del av var Albert Falderbaum som gjorde sin andra uppvisning, denna gång med sitt för luftakrobatik specialbyggda plan, en Bücker 133 Jungmeister. Planen var att han skulle genomföra det program som gav honom världsmästartiteln, men vädergudarna var inte med honom, regndiset gjorde att han fick korta ner sitt program, men åskådarna fick ändå sitt lystmäte av konstflyg. Därefter hade Svenska Fallskärmsklubben en uppvisning i fallskämssport, åskådarna fick bland annat se hopp enskilt och i par, fritt fall m.m. Albert Falderbaum svarade för sitt tredje inslag, denna gång demonstrerade han ett segelflygplan med hjälpmotor av modell R W 3. Nästa programpunkt var Sveriges enda rea-helikopter, Alouette II, som enligt programbladet kunde ”göra vad som helst”. Piloten Karl Voy demonstrationsflög ett av Europas modernaste sport- och reseplan, en Klemm 107.

En avancerad gruppflygning av J 29 ”Flygande tunnan” över en paraplyförsedd åskådarmassa på Jönköpings flygfält
den 1 september 1957.
Bildkälla Smålands
Allehanda den 2 september 1957.

Nästa luftaktivitet som i programbladet kallade ”Fogdes fräsiga fyrklöver”, var en öronbedövande och svindlande luftakrobatik av den högre skolan, utfördav Saab J 29 ”Flygande tunnan”. Showen avslutades med fallskärmshoppning, det första inslaget var en öppen tävling i precisionshoppning för svenska och utländska hoppare.

Av begivenheterna var det en fallskärmshoppare som ställde till med en stor tidningsrubrik, ”Franske fallskärmshopparen riskerar hoppförbud i Sverige”. Att han hotades med avstängning berodde på att han trotsat Internationella flygfederationens (FAI) bestämmelser om att en hoppare måste låta fallskärmen vecklas ut till hopparen kommer ner till 600 meters höjd, Ladouet väntade till han befann sig bara 100 meter över flygfältet. För att göra hoppet ännu mera spektakulärt lär han, strax innan han utlöste sin skärm, skrikigt högt för att skämma publiken. Ordföranden i Svenska fallskärmsklubben, löjtnant Olle Falkerheim, uttalade sig om hoppet för journalisterna, ”Jag skall se till att Ladouet blir diskad på livstid, jag har sett honom göra samma sak i Lidköping, men då såg vi genom fingrarna med detta”. Om Ladouet verkligen blev avstängd efter hoppet i Jönköping, har inte gått att få fram uppgifter om.

Gruppen ”10 Norra Smålänningar” tillhörande flygvapnet deltog också under uppvisningen. Gruppen bestod av stabsövermeteorologen Oscar Herlin, högste väderchefen i flygvapnet, överstelöjtnant Arne Ljung, flygvapnets pressofficer major Hans Neij, löjtnant Olof Wirén, kapten Ulf Sundberg, den förste Jönköpingsbon som flugit genom ljudvallen, kapten Per Einar Lanmark, kadett Helge Ljungström, fältflygarna Egon Kämpe och Gustav Danielsson.

Medan flyguppvisningen pågick genomförde konfektionsföretaget Junex i Huskvarna en reklamkupp. En projektil av en fotbolls storlek sköts rakt upp i luften, cirka 200 meter, där en form av skärm utvecklades med en bild av en jätteduffel och företagsnamnet, skärmen var cirka åtta meter hög, skärmen dalade sedan sakta mot marken och åskådarna, med samma princip som en fallskärm.

Christian Ladouet på fast mark efter sitt våghalsiga hopp. Bildkälla Smålands
Allehanda den 2 september 1957.

Underhållningen
För att locka och förströ publiken ytterligare fanns underhållning av annat slag än den uppe i luften, men den är helt utelämnat i tidningsreferaten. Redan dagen före flygshowen hade det utlovats underhållning från klockan sju på kvällen. Ute på flygplatsområdet skulle Bergströms nöjesfält sätta upp vad man kallade ”En kolossalshow” med karuseller, radiobilar, varietéer, olika spel, visningar och sensationer, det framgår inte men troligtvis var sensationen, världens längsta dam som omnämnts tidigare i artikeln. För de danslystna skulle Jean Josefssons orkester spela på dansbanan fram till klockan ett på natten. På stora scenen skulle ett uppträdande med två före-


Flygbal på Stora Hotellet, annons ur programbladet.

ställningar genomföras under kvällen, artisterna var Karl Gerhard och Knäppuppstjärnan Gunwer Bergkvist, ackompanjerade av The Alliance Orkestret of Gothenburg. Programmet på söndagskvällen var liknande med undantag av uppträdandet på stora scenen, där skulle i stället kabarén ”Räkna med bråk” med artisterna Karl Gustav Lindstedt, Arne Källerud och Mille Schmidt visas. Om dessa programpunkter genomfördes har inte gått att fastställa, kanske gjorde vädret att de ställdes in, det finns inga uppgifter i tidningsreferaten som bekräftar eller dementerar detta. Söndagen den 1 september hölls dock en flygbal på Stora hotellet.

Blev det den flygsuccé som arrangörerna förväntat sig? Nej inte riktigt, vädrets makter var inte medgörliga, under i stort sett hela uppvisningen hällregnade det. Regnet medförde att publiktillströmningen inte blev vad man hoppats på, mellan 12 000 och 20 000 personer trotsade dock vädergudarna och betalade 5 kronor i inträde. Arrangörerna fick det ändå att gå ihop ekonomiskt, men det blev inte den vinst som man hoppats på och förväntat sig. Men publiken fick valuta för inträdesavgiften, Smålands Allehanda har uttryckt det som ”Paraplyernas och de glada barnens dag”. Och visst var det en stor dag för barnen, de fick uppleva modiga flygare och fallskärmshoppare, de fick se massor av olika flygplanstyper, äta varmkorv och dricka sockerdricka, kunde väl inte bli bättre än så.

Referenser
Jönköpings-Posten Nr. 202, lördagen den 31 augusti 1957
Jönköpings-Posten Nr. 203, måndagen den 2 september 1957
Programblad. Årets Flygshow, Jönköping 1. Sept. 1957. AB Godvil, Stockholm 1957
Smålands Allehanda Nr. 203, måndagen den 2 september 1957