I Jönköping Flygklubbs jubileumsskrift 2003 beskrivs flyglärarfrågan i slutet av 30-talet. Anders Wenzer hade avlidit 1937, ersättare och mekaniker sade upp sig efter en kort tid och den nye läraren, P-O Ljungdahl, omkommer den 14 december 1938 efter en månads tjänstgöring. Händelseförloppet när Olle Ljungdahl havererade beskrivs av Smålands Folkblad på följande sätt:

Olycksflygningen i Jönköping blev döden för flygaren.

Som SmF i större delen av sin gårdagsupplaga kunde meddela störtade strax efter klockan halv fyra i går eftermiddag Jönköpings flygbolags lärare, löjtnant Olle Ljungdahl, under provflygning med ett tjeckiskt flygplan ned på flygfältet och skadade sig så svårt, att han kort efteråt avled på Jönköpings lasarett av de skador han erhöll vid katastrofen.

De närmare detaljerna från olyckan har nu blivit kända. Av dessa framgår att olyckan inträffade under s. k. avancerad flygning. På grund av det disiga vädret och det tilltagande mörkret hade maskinens förare, Josef Koukal, som tillhör det tjeckiska flygvapnet och vid middagstiden anlänt till Jönköping för att demonstrera flygplanet, avrått löjtnant Ljungdahl för att gå upp med maskinen, ett tvåsitsigt endäcksplan med beteckning OK-BEQ och tillverkat vid den tjeckiska flygplansfabriken Benesj & Mrax.

Löjtnant Ljungdahl, som tydligen hade ont om tid, drev emellertid sin vilja igenom och förklarade att flygningen endast skulle taga tio minuter. Vid starten tyckte ögonvittnen att det verkade som om bensintillförseln krånglade, ty det drog ut en stund på tiden innan planet lyfte. Flygaren började med en looping på betydande höjd och företog därefter en störtdykning samt ämnade på 150-200 meters höjd göra ännu en looping. Härunder råkade han, enligt antaganden på grund av felmanöver med gasreglaget, som var av annan typ än det som användes på svenska maskiner, komma i spin. Höjden var inte tillräcklig för att han skulle hinna rätta upp maskinen utan denna gick med rasande fart ned och tog mark med en fruktansvärd skräll samt blev fullständigt krossad. Stjärten avskildes från flygkroppen och en bit av en vinge låg ett tiotal meter  från de övriga spillrorna.

Sittrummet och motorn krossades vid nedslaget och de tillskyndande åskådarna möttes av en hemsk syn. Från  flygfältet tillkallades omedelbart ambulans och ambulansmännen hade ett besvärligt arbete med att befria den svårt skadade och medvetslöse flygaren ur vraket. Den skadade fördes med största skyndsamhet till Jönköpings lasarett, där han genast omhändertogs av doktor Bergström. Hans tillstånd var dock hopplöst. Förutom brott på en arm och ett ben var skallbenet spräckt. Han avled efter en timma utan att ha återfått medvetandet.

Löjtnant Ljungdahl var född i Örebro och vid sin tragiska bortgång 27 år gammal. Han efterlämnar som närmast sörjande föräldrar samt trolovad i Karlstad. Under den korta tid han hunnit tjänstgöra vid Jönköpings flygbolag och flygklubb hade han gjort sig mycket omtyckt och var känd som en duktig flyglärare och en mycket skicklig flygare. För flygbolaget är hans frånfälle en svår förlust och bolaget måste nu anställa en ny flyglärare för att fullfölja den skolverksamhet som löjtnant Ljungdahl var engagerad i. Olycksmaskinen hade av direktör Z. Schmützer och flygaren Koukal demonstrerats i ett flertal länder samt i Sverige provflugits av kapten Thornberg och luftfartsinspektören Lundberg i Stockholm och i Västerås av löjtnant Eriksson varjämte den även demonstrerats i Örebro och Norrköping.

Luftfartsinspektören utreder flygolyckan.

Med  Stockholmståget klockan 13.18 idag på förmiddagen anlände luftfartsinspektören Tord Ångström ( i Jönköpings Posten anges att det är bitr. luftfartsinspektören Bo Lundberg ?) till Jönköping där han möttes av flygbolagschefen doktor Ragnar Lindqvist. Luftfartsinspektören begav sig genast till flygfältet och satte omgående igång undersökningarna, vilka enligt vad SmF inhämtat, inleddes med att luftfartsinspektören införskaffade nödvändiga uppgifter om flygplanet av de två tjeckiska flygarna Koukal och Schmützer. Flygfältsvakten Orkan samt doktor Lindqvist och ett av ögonvittnena till katastrofen närvoro vid dessa förhandlingar som fördes på tyska språket och ingående berörde tekniska detaljer samt tillgängliga uppgifter om händelseförloppet. Sedan följde en preliminär besiktning av det havererade flygplanet som ända sedan katastrofen varit ställt under polisbevakning. På flygfältets hangar flaggades med anledning av olyckan på halv stång.

(Avskrivet av C-E Linghoff)


Flygplanstypen var en Beneš-Mráz Be-50 Beta-Minor. OK-BEQ, tillverkningsnummer 17, nyregistrerades den 26 maj 1937 på Aeroklub RCS i Prag.

Här finns fina bilder på ett exemplar av typen som flyger i Tjeckien: http://www.pilotinfo.cz/z-historie/historicka-letadla/opomenuty-prvni-vzlet-repliky-letounu-benes-mraz-beta-minor
(Allt enligt Fredric Lagerquist, Eksjö)