Luftskeppet ”SIDENHUSET ” över Jönköping.
(Föredrag av Lennart Lindberg hos SFF-F 2013-12-04)

I Jönköpingstidningarna den 8 maj 1930 står att läsa att Sidenhusets luftskepp skulle passera Jönköping den 13 maj på förmiddagen. Det var en stor händelse och luftskeppets ankomst intresserade många.
Bakgrunden var Stockholmsutställningen 1930, som skulle starta den 16 maj detta år. Det var ju den utställning som så småningom ansågs vara funktionalismens genombrott i landet.
I samband med detta skulle den stora stockholmsaffären AB Sidenhuset göra reklam med hjälp av ett luftskepp. På skeppet var målat med en meter höga bokstäver SIDENHUSET. Iden var inte ny, ty i Berlin for varje kväll ett i liknande luftskepp runt och gjorde reklam för en chokladfirma.
Luftskeppet skulle komma att bli Sveriges enda inregistrerade flygfarkost av detta slag. Den ursprungliga tyska beteckningen DPN 29 (D efter Deutschland, P efter von Parseval och N efter Naatz, de båda konstruktörerna) blev i det svenska registret SE-ACG (21 maj 1930). Skeppet var i förhållande till de mer kända luftskeppen relativt litet. Det gick 9 stycken SE-ACG i det mer kända skeppet Nobile. Dock hade det imponerande mått. Längd 44 meter och en höjd på 14 meter. Under själva flygkroppen hängde en gondol med maskineri och plats för tre lösa stolar och två väggfasta. Dessa var avsedda för passagerarna, och de två i personalen fick stå upp hela tiden när de flög. Med hjälp av en motor på 110 hästkrafter kunde skeppet komma upp i 100 km/tim under gynnsamma förutsättningar.

Skeppets flyghistoria blev kort. Den 7 maj flög det för första gången. Ganska snart fördes det till Stockholm via mellanlandningar på Bulltofta (Malmö) och Malmslätt (Linköping) och den 16 maj kl. 2100 kom det fram till Stockholm. Där användes det till reklamflygningar. Redan under första veckan blev dock skeppet skadat en natt i svår blåst, när det var uppställt på Gärdet. Konstruktören kom upp från Tyskland och beslöt att skeppet skulle återföras till Tyskland för reperation. Flygningen gick inte så bra och den 4 juni 1939 havererade det i Kalmar sund. Besättningen räddades. Skeppet hade då gjort 200 flygningar på omkring 600 timmar och varit svenskregistrerat i 14 dagar.
Men Jönköpingsborna fick dock se denna skapelse en gång. Anledningen till att Stockholmsfärden gick över Jönköping var säkerligen att det i Jönköping fanns en filial till Sidenhuset i Stockholm. Den hade öppnat i oktober 1917 i lokaler på Östra Storgatan 27. Verksamheten växte och 1925 flyttade man över till nya lokaler på Östra Storgatan 8, där affären låg vid skeppets överflygning.

Intresset var stort och den 13 maj avvaktades med stort intresse. Dagen kom men inget luftskepp. Vissa förseningar hade uppstått och först den 14 meddelar tidningen att i morgon torsdag den 15 på förmiddagen kan skeppet väntas till södra Vätterbygden. Skeppet skulle utföra en sväng över staden och en avstickare till Huskvarna innan det fortsatte till Malmslätt.
Södra Strandgatan var den absolut bästa platsen för observation av fenomenet.

För större bild; klicka på förstoringsglaset
Vi läser i SmA: Kvarten över 1 ungefär kunde folk med kikare eller goda ögon upptäcka en liten vit prick över horisonten i söder. Det var luftskeppet, som till synes oändligt långsamt närmade sig Jönköping. Södra Strandgatagn blev i hast befolkad och skarorna växte oupphörligen medan den avlägsna pricken förstorades. Så småningom kom den närmare och man började kunna urskilja kontuerna. En stor, silverglänsande, övergödd cigarr, som plöjde sig fram genom det oroliga lufthavet, obesvärad som en stridstank och stadig som en mamsell. Det framfördes cirka 200 meter över marken.

När så småningom skeppet kommer fram visar det sig att man hade bråttom. Loven over staden ”stoppades i säcken” och Huskvarna fick inte heller något besök.
Efter ett par minuter försvann skeppet över Vätterns yta och Sveriges enda inregistrerade luftskepp hade besökt Jönköping för första och sista gången.