Maurice Chevilliard en kort biografi

Maurice Chevilliard föddes den 25 augusti 1887 i Courtenay, en liten stad ungefär 15 mil söder om Paris. Hans föräldrar tillhörde den borgerliga klassen och Maurice far blev kronofogde och flyttade till Le Havre i Normandie, vid floden Seines mynning.

Maurice var den yngste av tre bröder. Henry Chevilliard, den äldste brodern blev överste inom kavaleriet och militär guvernör i det stora Libanon. Den näst äldste brodern Georges var bland annat framgångsrik ledare inom tung industri.
Maurice var ingen vidare bra elev till skillnad från sina två äldre bröder som ständigt utmärkte sig med de bästa resultaten.
Maurice hade en bräcklig hälsa under tonåren och skickades till ett sanatorium i Schweiz för att bota en envis tbc.

Sjukdomen hindrar honom inte att utöva flera sporter. Cykling, boxning, och bobsleigh. Ett intresse som blir avgörande för hans framtid som flygare. 1910 träffar han Renaud de la Frégeolière, föraren av bobsleighen ”Jeanne d’Arc”, som ställer upp i Coupe du Président de la République, den 30 januari. Maurice sitter längst bak. De vinner. Renaud frågar Maurice om han skulle kunna tänka sig att lära sig att flyga.
Maurice svarar ja, fattar pennan och skriver till olika flygskolor. Han får flera svar, Hanriot, Deperdussin och Farman. Den 17 november 1910 skickar han 3000 franc för att kunna provflyga. Han provflyger en ”libellule” (=dagslända), han är entusiastisk men bekymrar sig hela tiden för det ekonomiska.
Den tredje februari 1910 får han dock sitt efterlängtade flygcertifikat, nummer 385. Han är då 23 år gammal.
Chevilliard får anställning på Farmans flygplansfabrik och utför provflygningar med och utan passagerare. Den 12 februari 1913 slår C. höjdrekord. I Étampes startar han kl 15.30 med tre passagerare och stiger långsamt upp till 1350 m och slår därmed Hirth 1100 meters gamla rekord men han tvingas landa ganska snabbt på grund av en hotande tjock dimma. Flygplanet är en Henry- Farman dubbeldäckare med en Gnôme motor på 80 hästkrafter och en Chauvière-propeller.
C. reser nu runt till flera länder i Europa och utför provflygningar och uppvisningar. Han besöker Italien, England, Monaco, Österrike, Danmark, Sverige, Norge, Belgien och Schweiz. Flera av länderna besöks mer än en gång. Vid uppvisningar är det ofta looping the loop som utföres samt enaståeende störtdykningar, ofta med väldigt sen upptagning nära publiken. Ofta består publiken av 10 – 20 000 personer, någon gång ända upp till 40 000 personer.
De sista dagarna i juni 1913 får han veta att han förmodligen blir straffad för sin djärvhet vid en fransk-spansk flygfest i Villacoublay i Kungen av Spanien närvaro i juni.
Det är ”La Commission sportive aéronautique” som tar beslutet att utföra flygförbud för Chevilliard för två månader från den 21 juli till den 21 september. Chevilliard protesterar liksom Henry Farman. Den sistnämnda säger upp sitt medlemskap i AéroClub de France i protest.
Detta beslut hindrar inte Chevilliard att vända blicken mot Skandinavien.
Och nu börjar den Skandinaviska turnén. ”Chevilliards Eriksgata”.
Att lägga märke till är att Chevilliard under turnén fram till den 21 september saknar giltigt flygcertifikat.
Lörd 13 sept. C. ger uppvisningar i Köpenhamn
Sönd 14 sept. C. startar från Köpenhamn kl 9.38 mot Göteborg.
Sönd 14 sept. om aftonen C. gör uppstigningar i Göteborg.
Månd 15 sept. uppstigningar i Gtbg med passagerare
Tisd 16 sept. C. kl. 3.15 lämnar Gtbg för Halmstad, 10 min uppehåll 3 km s Falkenberg
Tisd 16 sept. C. kl 6.15 anländer Halmstad. Tisdagens uppvisningar i H uppskjutna pga regn. Medför att uppv. i JKPG blir en dag förskjutna.
Onsd 17 sept C. ger uppvisningar i Halmstad.
Torsdag 18 sept C. lämnar Halmstad kl. 10.00, landn. Jkpg 12.35
Torsdag 18 sept kl 05.00 Övriga i flygkonsortiet lämnar H i bil. Bilen anl. strax efter C. till Jkpg. Uppstigningar i Jkpg.
Fredagen 19 sept kl. 11.34 start till Malmsklätt, anländer 12.34.
Lördagen den 20 september uppstigningar i Malmslätt, avfärd kl 03.30 em. till Eskilstuna och ankommer 05.00
Söndag den 21 september På Gärdet i Stockholm, Maskinen gick sönder. Flygförbudet upphör denna dag.
Måndag den 22 september uppstigningar från Gärdet i Stockholm. Döderhultan med som passagerare.
Onsdag den 24 september, kl. 13.17 start mot Gävle med Kap. Sundstedt som passagerare. Anländer Kunsten, Gävle kl. 15.15.
Torsdagen den 25 september start från Gävle kl. 13.27, anl. 14.23 till Falun. Uppvisningarna sker vid Myckelmyran kl. 16.00.
Fredagen den 26 september, kl.13.00 start från Falun mot Västerås. Anl. 14.30 Västmanlands Regementes Exercisfält. Uppvisningar startar vid 16.30 tiden.
Lördagen den 27 september till Uppsala,
Söndagen den 28 lämnart C. Uppsala och styr söderut till Norrköping. Efter uppvisningar går färden till Kristiania över Karlstad.
I Norge planeras bland annat en distansflygning Kristiania-Trondhjem samt uppvisningar i Kristiania.
Hösten 1913, vinter och vår 1914, C. Gör uppvisningar på flera platser runt om i Europa.
I augusti 1914 inkallad i Paris flygförsvar.
Den 2 september tvingas C. att landa på tyskockuperad mark. Propellern är sönder. Blir tillfångatagen och skickas till fångläger i närheten av Berlin, i Alten-Grabow. Tilllsammans med bl.a. Maurice Chevalier. Rymningsförsök. Gripen. 10 dagars i isoleringscell.
Den 20 januari 1917 är C. i Schweiz som konvalescent.
1918, tillfriskning, skickat tillbaks till Frankrike och kriget.
Den 13 november 1919 gifter sig Maurice Chevilliard med Camille Vitaline Baril.
1920 Bråk med bröderna Farman. Flygning till Afrika som Chevilliard inte vill åta sig.
Blir Direktör för flygskolan i Mourmelon.
Fram till sin död sysslar nu C. med flygutbildning, säljer bilar och försäkringar.
Den 26 januari 1939 hedrad vid Air-France 100.000 passagerare. Inbjuden på magnifik fest.
Den 18 juni 1943 dör Maurice Chevilliard i Mantes-Gassicourt.
C. var storrökare under hela sitt liv, vilket sannolikt bidrog till hans död vid 56 års ålder.

2008-01-17 17:20 — Jonny Snell