Den 22 maj 1931 totalhavererade detta finska Moth-plan (MO-112) vid järnvägen intill banvaktsstugan vid Håknarp mellan Solberga och Nässjö. Flygplanet deltog i den nordiska flygtävlingen som anordnats i samband med ILIS (Internationella luftfartsutställningen i Stockholm) med startnummer 8 och flögs av kapten Edvard Granroth med mekaniker Vainö Hurme som passagerare. Granroth erhöll en svår ögonskada medan Hurme undkom med lättare skador.

(Foto: Bo Widfeldts arkiv)