1950-06-19 Ahrenbergs 'Södermanland' nödlandar i Munksjön.

Nils-Arne Nordahl, Nässjö berättar om en händelse som han var med om som 12 årig passagerare på Ahrenbergs Junker Ju 52/3m, SE-ADR, 'Södermanland' som den också kallades.

- "Min far var god vän med en bilhandlare i trakten. Denne bilhandlare hämtade då och då bilar i Värtahamnen uppe i Stockholm. Vid den tiden så flög Ahrenberg ut tidningar till landsorten och så även hit. Han landade då på Späxhultsjön söder om Nässjö. På tillbakavägen tog han med passagerare och min far brukade då och då följa med upp och sedan köra en bil tillbaka. Vid detta tillfälle fick även jag följa med. Vid start från Späxhultsjön körde planet på en sten med vänster ponton då det vände upp och skulle starta. Tydligen blev inte skadan så stor utan piloten drog på och startade. Men istället för att gå till Stockholm gick man till Munksjön i Jönköping och 'nödlandade'. Man landade söderifrån och lade till vid kranen som är belägen på Munksjöns västra strand.

Brandkåren var på plats och även några man för reparation av pontonten. Manluckan skruvades av och brandkåren länspumpade pontonen. Därefter gick en man ned med bräder och kitt, stämpade och tätade pontonen. Sen dit med manluckan och iväg till Stockholm."

Journal: Utdrag ur brandkårens journalbok 19 juni 1950.

Varför man inte gick direkt till Stockholm är inte känt. 'Södermanland' gjorde sin sista flygning 1954-01-21. Därefter användes hon för brandövningar på Bromma. Av planet är idag endast förarkabinen bevarad och ingår i Luftfartsverkets Arlandasamlingar.

Idag 2008 har det också tillkommit en bro i Munksjön.

2008-09-19 17:54 — Jonny Snell