1947 blev ett livligt flygarår i Gränna trakten.

Regelbundet flyg ersätter båten.
Den 14 februari skriver Gränna Tidning om att kölden skapat ett så kraftigt istäcke att ångaren Hebe fick ge upp försöken att trafikera mellan Gränna och Visingsö. Posten transporterades till Gränna på kälke och Smålandsflyg skulle börja regelbunden flygtrafik mellan Jönköping och Visingsö med två turer dagligen. Passagerare och mindre gods skulle kunna medtagas.

Ett Flygplan
Tillhörande Norrköpings flygklubb, nödlandade den 24 februari på isen strax norr om Röttle till följd av motorstopp. Ett annat plan kom senare med en mekaniker, men planet kom ej igång utan fick stanna över natten.

Visingsö bepudrat från Luften.
I början av juni användes  helikopter för bepudring för första gången i Sverige. Det skedde på Visingsö med AB Ostermans Aero´s nya Bell 47 SE-HAC.

Gränna Tidning berättar att aktionen har upplagts som  ett  försök att på detta sätt bekämpa skadeinsekterna som härja både på fruktträd och skog. Ledaren för arbetet , professor Viktor Butowitsch, var mycket nöjd med resultatet. Helikoptern hade från blott fem meters höjd besprutat praktiskt taget hela ön, både fruktträdsodlingar och skog med Gesarol. Två dagar tog arbetet och omkring 8 ton puder sprutades ut. Kostnaden i dåtidens pengavärde var 30.000 kr.

En dryg vecka senare konstaterades att alla larver strukit med och ett annat gott som besprutningen fört med sig var att mygg och flugor försvunnit från ön.

(Se även Svensk Flyghistorisk Tidskrift 1/2000, 1/02 och 1/03)

Gränna blir centrum för internationellt turistflyg?
Det började redan i december 1946 med en konferens på Ribbagården i Gränna. Upprinnelsen var en artikel om Vätterhanget av flyginstruktören Karl Erik Övergård som Gränna turistförening nappat på. Man tänkte sig att rätt snart kunde man vänta ett betydande in och utländskt sport och turistflyg hit. Den idealiska platsen är Gränna. Ingen annan plats i södra Sverige har samma möjligheter. Vi har det utmärkta "Vätterhanget" för segelflyget, vi har hotell och restauranger, bad, naturskönhet och idyll. Ryttmästare Gyllensvaan själv intresserad segelflygare, har själv haft planer på ett flygfält och den lämpligaste platsen vore platån öster om Gyllene Uttern på Ravelsmarks ägor. (Ungefär där motorvägen E4 går). 

Svenskt segelflyg som just upplever en expansionsperiod  planerar nästa sommar en större träff på någon lämplig plats varför inte på invigningen av "Andréeflygplatsen" i Gränna.

I januari 1947 uttryckte turistföreningens styrelse sitt gillande av initiativet som fabrikör A.E.Bolling (kallad "Grännakungen") m.f. tagit för undersökning av anläggandet av ett sportflygfält vid Ravelsmark. En kommité bestående av Bolling, B.Ander, O.Gustavsson och T.Grennfelt fick uppdrag att föra frågan vidare.

Flygpremiär vid Gyllene Uttern.
Söndagen den sista augusti landade två sportflygplan, Klemm och Lärkan, tillhörande Jönköpings flygklubb på en teg vid Gyllene Uttern. Det var premiär för åkertegen som eventuell blivande sportflygplats. Man har gjort mindre ändringar och schaktningar och hoppas flygklubben skall återkomma den 14 september med fler flygplan.

Sportflygfält i Gränna nästa år.
Redan nästa år kan sportflygare vara välkomna att gästa vår stad och landa på vårt nya flygfält vid Gyllene Uttern. Till detta resultat kom man den 24 september, vid ett sammanträde på det planerade fältet. Bland deltagarna var Luftfartstyrelsens expert ing. Holmer Lundkvist. Han konstaterade att ett flygfält för kommersiell trafik som taxiflyg skulle bli en rätt dyrbar historia. Markens lutning är för kraftig och omfattande schaktningsarbeten erfordras. För sportflyget skulle det ligga inom möjligheternas gräns och kunna ordnas till nästa sommar. Ing. Lundkvist hoppades att Gränna skulle få sitt flygfält, fältet ligger så högt att det sällan skulle besväras av dimma och vill man därtill lägga en estetisk synpunkt, måste man konstatera att ett flygfällt här skulle bli det vackraste i Sverige.

Med detta gick tydligen luften ur projektet ty inget mer kan spåras i tidningen.  

Rubrikerna är från Gränna Tidning och artiklarna bearbetade av Torstein Landström.