26 september

Onsdagen den 26 sept pratar Nils Kornstrand om sin SAAB-Safir
“Guleböjen” uppe på Jönköping Airport.