Välkommen till årsmötet som äger rum på utsikten på Jönköpings flygplats den 28 februari klockan 18:00.

Anmälan sker som vanligt till lars-monica@hotmail.com senast söndagen den 25 februari.

Efter årsmötet håller Sven Scheiderbauer ett föredrag om Luftbron till Berlin, som pågick efter kriget och fram t.o.m 1949.

Välkommen!
Styrelsen i SFF-F