Onsdagen den 29 september 2021 kommer Erik Stålnacke, systemoperatör vid Kustbevakningens
flygenhet, att berätta om flygets betydelse inom kustbevakningen.
Plats: Lokal ”Utsikten”, Jönköping Airport kl 18.00.

Anmälan skall göras till Lars Fogelquist, lars-monica@hotmail.com eller 0705-56 53 17,
senast 27 september.

Välkommen!
Styrelsen i SFF-F