31 oktober

Denna onsdagskväll får vi veta allt om J 29 “Tunnan” som i år fyller 70 år.
Berättare är Överstelöjtnant Lennart Berns.
Lokal “Utsikten”, Jönköping Airport
(Foto : CEL)