Referat från SFF-möte 31 oktober 2018

Utförligt referat finns under "Aktiviteter".