Litteratur om flyget i Jönköping

Yngve Axner 2005-05-20:

Skrifter om flyget i Jönköping
inkluderande speciella skrifter om Jönköpings Flygklubb och Jönköpings Segelflygklubb
Sammanfattningen omfattar vad jag känner till. Säkerligen finns det mera litteratur i ämnet.
Litteratur som utgör sammanfattande historik:

Svenskt flyg och dess män. Bokförlaget Mimer Stockholm 1940  sidorna  446-452
Det torde vara den första detaljerade historieskrivningen om Jönköpings Flygklubb

70 år med Jönköpings Flygklubbar  1933-2003
Redaktör Björn Åstrand  178 sidor. 11 författare.
Boken finns att köpa på JFK och JSFK

Deborah Lagö
Från kikhosteflyg till charterresa. En studie över Jönköpings flyghistoria. En B-uppsats i historia vid Högskolan för Lärande och Kommunikation. Jönköpings Högskola.  24 sidor. VT 2003. Med käll- och litteraturförteckning omfattande 4  A4-sidor. Svensk Flyghistorisk Tidskrift: Flera artiklar från och om Jönköping.
Deborah Lagös avhandling har hänvisning till 5 sådana artiklar.

Hemsida på Internet   www.jfk.nu
Jönköpings Flygklubbs historia. 16 sidor med text och fotografier

Hemsida på Internet   www.jfk.nu
Visingsö – en länk i luftfartens historia

Hemsida på Internet   http://www.jsfk.com
Jönköpings Segelflygklubb.
Nutid. (Ej tidigare historia. Den har man huvudsakligen tillsammans med JFK)

Litteratur som behandlar mera specifika ämnen:
Det okända Jönköping  Gudmundsgillet. ISBN-91-85692-08-5
Erik Holmberg    Flygfältsbygge i Jönköping   Sidorna 128-130. Finns på Jönköpings Stadsbibliotek

Olle Esping  Minnesbilder från Jönköpings Flygklubb under 30-talet
GudmundsGillet Årsbok 1998  Sidorna 88-100. Finns på Jönköpings Stadsbibliotek

Olle Esping   När kriget kom till Jönköping
GudmundsGillet Årsbok 1999  Sidorna 63-66. Finns på Jönköpings Stadsbibliotek

7 filmer om JFK
Det finns 7 filmer om aktiviteter och flygdagar avseende Jönköpings Flygklubb.
Det finns en förteckning över dem. Stig Kernell har låtit tillverka kopior i mera tidsbeständigt material. Dessa finns på Flygmuseet på Malmslätt. Samtidigt gjordes kopior på video. Både JFK och JSFK fick egna kopior. Stig har även skrivit en kort beskrivning för 5 av filmerna.

Två färder med kulballong
Fältballonger
Fyllning av kulballong med lysgas

Carl-Erik Sunesson har skrivit ovannämnda 3 böcker. Han har varit ballongförare på A6. Böckerna kan köpas på A6 Försvarsmuseum

Ballongklubben i Gränna har naturligtvis sin egen historia. Litteratur därom har jag ingen förteckning på.

Jönköpings-Posten har många artiklar om flyget i Jönköping. Jag känner inte till att någon har gjort en systematisk sammanfattning därav. Redan år 1913 gjordes de första landningarna med flygplan i Jönköping. Deborah Lagö refererar i sin avhandling till 11 artiklar i JP för tiden 1968-2000.

Saab Jönköping blev i början av 1950-talet en ny organisatorisk enhet inom företaget Saab.

Saab-J växte snabbt till bortemot 1000 anställda. Företagets uppgift var i första hand att förse Saabs militärflygplan med erforderliga apparater. Ett exempel är  fpl 35 Draken. Till detta fpl levererades från Saab-J cirka 250 olika typer av apparater. Vissa av leveranserna utgjorde hela system. Styrautomater, sikten och instrumentlandningssystem är exempel på sådana.

Saab Jönköpings historia finns i skriften

Glimtar från Saab Jönköping 1950-1982.
115 sidor. 11 författare.
Skriften har ingen styrd struktur. Varje författare har själv fått välja det som han har funnit intressant att berätta för eftervärlden.

Viss utrustning från Saab-J finns på A6 Försvarshistoriska Museum.
På Flygmuseet i Malmslätt finns 3 montrar med apparater från Saab-J.

Claes von Sydow 2009-04-15:

Tekn dr Erik Wilkenson, Från idé till utveckling m.m. av svenska dykbombsiktet BT. Film inspelad hos Svensk Flyghistorisk Förening, Region Småland (SFF-F) den 23 okt. 1986. Överförd till DVD. Kan lånas (och ev. kopieras) hos SFF-F.

Bo Carlson samtalar med Kagge Rydelius om flyget i Jönköping. Film inspelad hos Svensk Flyghistorisk Förening, Region Småland (SFF-F) den 18 sept. 1986. Överförd till DVD. Kan lånas (och ev. kopieras) hos SFF-F.