Om Regionen

Svensk Flyghistorisk Förening Region Norra Småland
Förkortas SFF-F.

Vi är en lokal avdelning av riksföreningen Svensk Flyghistorisk Förening (SFF).
"Regionavdelning Småland" bildades i praktiken i november 1980. Våren 1986 godkändes avdelningen formellt som en underavdelning till SFF.
Så småningom har småländska regionavdelningar bildats även i Växjö (Region Kronoberg) och i Kalmar (Kalmar Flyghistoriska Sällskap). I april 2017 har "Region Småland" därför bytt namn till "Region Norra Småland"

Vi erbjuder medlemmarna möjlighet att i Jönköping träffa likasinnade och utveckla flyghistoriska intressen tillsammans. Vi sysslar med föredrag, utflykter och lokal flyghistoria. Våra möten hålls f n på Jönköping Airport i lokal "Utsikten". Möten och utflykter annonseras vid våra möten, genom utskick till medlemmarna och genom meddelande här på hemsidan under Aktuellt, på riksföreningens hemsida (http://www.flyghistoria.org/) under Regioner och i Svensk Flyghistorisk Tidskrift under Mötesverksamhet (sista uppslaget). Våra 6 till 8 möten hålls som regel under våren och hösten.

Du undrar kanske vad vi gör på våra möten. Titta under ’Aktiviteter’ i vår vänstermarginal så ser Du vad som hänt i vår regionavdelning sedan Hedenhös dagar. Ja, nåja, sedan tidigt 1980-tal.

Bli medlem i SFF!

Du är i första hand medlem i riksföreningen SFF.
Om du inte redan är medlem i SFF undrar du kanske om du är tillräckligt ”kvalificerad” för att vara med i SFF. Jovisst är du det! Alla som är det minsta flygintresserade är välkomna att vara med i SFF och besöka dess regionavdelningar. Om Du är intresserad av gammalt flyg eller av gamla flygare så bör Du vara med. Och om Du är väldigt intresserad av flyghistoria, d.v.s. en ”flyghysteriker”, så måste Du vara med.
Gå in på SFF:s hemsida (se ovan). Under Medlemmar/Bli medlem! kan du läsa om fördelarna med att vara medlem i SFF, inte minst Svensk Flyghistorisk Tidskrift och boken Flyghistorisk Revy. Följ anvisningarna – You can’t miss it!
Som medlem är du välkommen att delta i alla träffar som alla regionavdelningar (f n 14 st) i hela landet anordnar. Utan extra obligatorisk avgift.
Men det bör väl inte hindra att du betalar en frivillig serviceavgift till Region Norra Småland? Det finns fördelar med det! Du får regelbundet kallelser till våra möten. Och Du bidrar till att betala resekostnader och liknande till våra föredragshållare, vilket underlättar att vi kan ha bra program.
Serviceavgiften till Regionavdelning Norra Småland (SFF-F) är bara 150 kr per år (men Du får gärna betala mer). Avgiften sätts in på pg 11 60 88-6. Glöm inte att ange namn och adress, telefon och e-postadress!

Välkommen!