2004-02-07 SFF-F:s årsmöte 2004
Wed, 2007-11-07 21:15 — Claes v Sydow
SFF Småland höll årsmöte på Flygvapenmuseum lördagen den 7 februari. Sven Scheiderbauer höll som vanligt i ordförandeklubban. Bo Widfeldt, som suttit i styrelsen sedan urminnes tider, och Fredric Lagerquist hade avsagt sig omval och ersattes i styrelsen av Bo Karlsson ”med K” och Björn Åstrand. Jag själv avgick efter åtta år som regionordförande – men stannar i styrelsen – och efterträddes av Bengt Fredholm.

Efter årsmötet avtackades Bo Widfeldt för lång och betydelsefull tjänst i styrelsen med blomma och av Lars Nordqvist graverat glas. Fredric Lagerquist var inte närvarande men även han har fått ett graverat glas.

Ordet lämnades därefter åter till Sven Scheiderbauer. Han berättade med sedvanliga utvikningar, gliringar och glada kommentarer om vad som hänt på och runt Flygvapenmuseum under 2003. Och om vad som förväntas hända 2004.

Firandet av motorflygets 100-årsjubileum den 17 december 2003 blev mycket lyckat. Överraskande många besökare, ca 3 000! Och överraskande många flygplan som defilerade över Malmen den dagen - alla ville flyga.

Under 2003 hade museet ca 44.500 besökare – ca 4 000 fler än under 2002. Trots att museet hölls stängt i fem veckor! Att förnya utställningarna blev således en ”hit”. Den nya Gripensimulatorn är också en hit. Den har ca 90 % beläggning. Det är även lyckat att erbjuda våfflor på söndagarna. Under januari 2004 kom fler än 2 500 besökare. Rekord!

Förutom det unika Sk 14-planet tillfördes museet två HKP 5 under år 2003. Under 2004 tillförs museet HKP 6 – slutfluget i juni. Avvecklingen av Jaktviggen har avstannat tillfälligt på grund av Tjeckiens beställning av JAS 39.

Sven uppehöll sig en del kring frågorna om besparingar i Flygvapnet (”hur ofta kan man halvera flygvapnet?”) och hos Statens försvarshistoriska museer.
På byggnadsfronten är det mest brådskande en ombyggnad av Lägerhyddan. Där kan fina administrativa utrymmen skapas. Etapp 3 av museet är ännu inte i hamn. Nuvarande planer och önskemål innebär en utvidgning västerut, vid nuvarande entrén. Från den byggnaden skulle i sin tur bryggor kunna sträcka sig ut för dockning av TP 85 Caravelle och så småningom även TP 84 Hercules.

Både före och efter årsmötet prövade ett antal av oss på att flyga Gripensimulatorn. En mycket spännande upplevelse! Intygar Claes v Sydow