Referat från möte i SFF-F, 2011-10-22

Northern Helicopters AB

Till kvällens möte som avhölls på Jönköping Airport i den så kallade ”Utsikten” hade 30-talet intresserade anmält sig inklusive fyra medlemmar i gruppen ”Axamoveteranerna”.  Temat för kvällen var helikopter och det på Jönköping Airport sedan två år etablerade företaget Northern Helicopters hade ställt upp för att berätta om sin verksamhet och i första hand helikopterskolan.

Joel Backlund (flygingenjör och instruktör) samt Erik Svensson (instruktör) gav oss en god bild av hur skolningen var upplagd och likaså den kravspecifikation som ligger till grund för att få sitt certifikat för att få flyga helikopter.

Utbildningen sker enbart enligt VFR-bestämmelserna och sker i princip i två nivåer på certifikatet, PPL resp CPL, d v s privatflygning resp kommersiell flygning. Minimitiden för PPL är satt till 45h varav 10h utgör soloflygning och kostnaden ligger i storleksordningen 180.000:- för att få detta certifikat. För CPL är minimitiden 185h och prislappen c:a 650.000:-. Eleverna kommer till största delen från Sverige men även från våra grannländer i norra Europa och antalet är f n c:a 50 st. Under de två år som skolan funnits till på Axamo har 50-60 elever skolats fram. Åldersstrukturen varierar mellan 18-65 år med ett snitt runt 30 år.

Helikoptrarna som används är i första hand en Cabri G2 Schweizer 300 som är designad just för basträning och är säker och stabil vilket ger ett snabbare inlärande. Den andra helikoptern, Eurocopter EC120B, är en turbindriven 5-sitsig maskin och används för CPL-utbildningen. Timpriset ligger mellan 3.500-4.000:-/h. Härutöver finns bl a ett par Bell-helikoptrar.

Efter föredragningen så samlades alla ute i hangaret för att mer handfast få bekanta sig med helikoptrarna. Frågorna smattrade lika intensivt som det skyfall som inföll samtidigt som vi var i hangaret. Vi tackade Northern Helicopters kunniga duo med en stor applåd och ett av Lars Nordqvist graverat glas.

C-E Linghoff