(Referat: Flyghistoria i Jönköping 1930-1950, berättat av Lennart Lindberg och publicerat i Gudmunds Gillets årsbok 2013).
Kvällens mix av Jullandgång - Luftskepp över Jönköping – Ahrenbergs ”Södermanland” till botten i Munksjön - Film om tidningsflyget 1954 (Öppet arkiv) - Flygolyckor i Jönköping - Lotteri mm, medförde en sen men ändå godkänd ankomst hem.
Lennart Lindberg, f d informationschef på Jönköpings Energi och tillika historiker med utmärkta kunskaper om Jönköping, visade sig dessutom ha en mycket god kännedom om flyghistoria.

En formidabel berättarförmåga med humoristiska inslag gjorde att kvällen rusade iväg i positiv anda och fick oss dryga 30-tal medlemmar att ställa frågor, komma med inlägg och inte minst att trivas.

Vår medlem Nils-Arne Nordahl kunde komplettera Lennarts berättelse om Ahrenberg i Munksjön då han som 12-åring fick flyga med den gången som  ”Södermanland” fick en flottörskada i samband med start i Nässjö och fick repararas vid Västra kajen i Jönköping. (Berättelsen går att läsa på vår hemsida under – Flyghistoria/Jönköping/1950 Ahrenberg i Munksjön).  www.sffsmaland.se

För att slippa upprepning genom detta referat har Lennart Lindberg generöst lovat oss att få publicera sina berättelser på vår hemsida under – Flyghistoria/Jönköping/1930 Luftskeppet Sidenhuset respektive /1948 Ahrenbergs ”Södermanland” till botten i Munksjön samt /1952 och 1953, Flygolyckor i Jönköping.

En trevlig kväll var tillända och utöver applåder fick Lennart motta det graverade glaset med motiv – Luftskeppet Sidenhuset – som vanligt, utformat av vår Lars Nordqvist.

Text o foton C-E Linghoff