2016-09-22    Sven Stridsberg berättar om Lansen.

Sven Stridsberg kom till oss i Region Småland den 22 september 2016 och berättade om Lansen. Igen! Sven berättade för oss om Lansen redan för 25 år sedan! Förra gången var vi tillsammans med F6 Kamratförening i Karlsborg.

Då, i november 1991, var det nästan dags för Svens första bok om Lansen. Nu är det dags för Svens andra bok om Lansen. Låt oss kalla boken '32 Lansen'. Den kommer före jul som Flyghistorisk Revy till alla SFF-medlemmar.

Det finns därför inte någon anledning att här göra något försök till sammanfattning av Svens berättelse - läs boken! Men det är värt att framhålla att Sven är en utomordentlig berättare som har full koll på både sin publik och sitt ämne.

Det var egentligen bara en sak som Sven inte kunde förstå om Lansen. Det var hur man inuti Lansen kom åt att byta krutladdningar i de krutstartmotorer som fanns i de allra tidigaste Avonmotorernas frontkon. Var inte luftintagen på flygplanet för smala att krypa in i? Någon bland åhörarna föreslog att gynekologarmar borde ha hjälpt. Men en annan åhörare kunde efter mötet berätta att man faktiskt kröp in i luftintagen och bytte laddningarna.

Sven fick förutom applåder ett glas med en Lansen ingraverad. Gravör var förstås Lars Nordquist.

Lars Fogelquist och Nils-Arne Nordahl passade på att informera om SFF:s regionkonferens som skulle hållas i Jönköping under den kommande helgen.

/Claes