Referat fr Julsamling 7 dec 2016
Årets Julsamling var denna gång förlagd till ”Hasse på Sjökanten” med 40-talet medlemmar som inmundigade välfylld  jultallrik efter mingelstund med glögg och tillbehör. Under samlingen fanns möjlighet till bokinköp och lotteri där de två första priserna utgjorde flygning med SAAB Safir och i övrigt böcker och skänkta modeller. Flygningarna vanns av J-O Lipponen och Magnus Svensson.
Efter måltiden höll vår medlem, Hans O Sandström, ett förträffligt kåseri kring sin person och sitt stora intresse för flygplanmodeller och de trevliga bieffekter ett sådant samlande kan medföra.

Att helt referera hans berättelser är hart när omöjligt men upprinnelsen till samlandet började när han fick erbjudandet (på ett bananskal) att börja inom resebyråbranschen och LIN. En Convair 440 Metropolitan kan inte beskrivas bättre och vackrare än vad Hans gör.

Hans idag stora samling modeller med över 200 st individer har under åren bl a varit utställda på såväl F 7 som Jönköping Airport.

Modellerna som är skalenliga passagerarplan med adekvat flygbolagsmålning har han under många år genom kontakter i resebyråsfären och personliga möten med ”höjdare” inom flygbolagen, world wide, kunnat samla på sig.

Modellerna tar plats och är av naturliga skäl svåra att ta med. Istället hade Hans fotat vissa som han berättade anekdoter om under sitt bildspel och kåseri. Intressanta episoder från resor och möten med personer i Toronto, Dubai m fl platser, cockpitåkning i LOT Boeing 767-35D ER mm. Att som Hans kunna tala lite ryska och

arabiska förutom engelska och svenska kan öppna cockpitdörrar och annat.

I augusti 1986 var Lufthansa på besök i Jönköping med sin Ju-52 (Tante Ju) och med fanns en man med namn Heinz Heuer (Presschef Lufthansa) som han träffat tidigare och som nu erbjöd Hans att följa med vidare till Norrköping. Man förstår att ett brinnande intresse och mycken kunskap samt personliga kontakter gör vägarna till målen lite kortare.

Hans kunskap om flygplanindivider dess prestanda och egenheter imponerar. Som exempel berättades och visades VFW-Fokker 164 som bara byggts i 19 ex och som första plan försetts med jetmotorer monterade på ovansidan vingarna.

Likaså visades det första planet med ”svarta lådan” nämligen British Airways: Trident. Planet användes också för utveckling av automatiskt landningssystem ”Autoflare” och dessutom hade planet egenskapen att kunna reversera sina sidomonterade motorer under flygning !
Att utöver sin samlariver dessutom ha kamrater i FV kan medföra att man får åka med i en SK 60 Emil 149.

Detta och mycket mera fick vi till livs denna kväll och auditoriets applåder visade tydligt att det varit ett underhållande och intressant föredrag / kåseri från Hans Sandströms sida.

Med en unison tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År avslutades så årets sista allmänna möte.

(text: C-E Linghoff, foto: Hans O. Sandström)