Efter en kort genomgång av spaning från ballonger, redan 1794 i Frankrike (gasballonger, väte eller helium) visade Göran en bild från 1858, över Paris, tagen av Felix Tournachon, vilken är den första flygfotografiska bilden från ballong. Den verkliga bragden var att han måste framkalla bilden i ballongen (dvs. han medförde fungerande mörkrum med framkallningsutrustning).

Från Paris till nordamerikanska inbördeskriget där meterologen Thaddeus Lowe bildade ett ballongspaningskompani. Vid en plats benämnd Fair Oaks räddades nordstatsstyrkorna från att helt kringrännas och utplånas tack vare Lowes ballonger.

Vidare till första världskriget (WW I) där de tyska zeppelinarna var den mest avancerade ballongtypen. Samtidigt infördes spaning från flygplan mer och mer.

Från början användes handburna kameror men utvecklingen gick snabbt framåt med mer avancerade kameror med fast installation.

Under WW I var spaningen inriktad på areafotografering för att kartlägga skyttegravar, uppmarschområden och ansamling av materiel inför offensiverna. Flygets stora och betydelsefulla uppgift under WW I var alltså spaning. Vid krigsslutet hade engelskmännen ca 9000 kameror i bruk och under tyskarnas sista offensiv på västfronten våren 1918,  tog tyska spaningsflygplan dagligen ca 4000 bilder.

Här kan nämnas att Sveriges två första armeflygplan (M1, Nieuport samt B1, Breguet) var spaningsflygplan. Utveckligen  i mellankrigstiden utgjordes till stor del av plattformarna, dvs, flygplanen.

Vidare till WW II där en av de mest kända spaningsbilderna visar Bismarck på väg ut mot Atlanten. Bilden är tagen från 8000 m höjd från en Spitfire.

Efter WW II, under kalla kriget, utvecklades extrema spaningsflygplan som ostörda kunde genomföra spaningsuppdrag över t.ex sovjetiskt territorium. Vi pratar nu om SR-71 och U-2. SR-71 var oåtkomlig för motåtgärder under hela sin operativa tid. (Flög på 25 km höjd med farten ca 3500 km/h). U-2 utförde höghöjdsspaning (22 km höjd) mellan  1955 och 1960

utan några intermezzon. 1960 hade dock ryssarna utvecklat en robot som nådde denna höjd och den amerikanske piloten Gary Powers blev nedsskjuten.

För svensk del utvecklades  ett spanings-systemför säväl taktisk låghöjdsspaning, medelhöjds och avståndsspaning. Plattformen var här SF 37 och lite senare AJSF 37.
Sensorerna bestod av SKA 24, f 57 mm i lodoch 120 mm i sida och framåt, en infrarödlinescanner (IRLS, värmekamera), samt VKA 702 för låghöjdsspaning. Dessutom fanns två lodriktade 600 mm SKA  31 för större avstånd. Bildrörelsekompensation skedde automatiskt via centraldatorn (CK).
Avslutningsvis berättade Göran om JAS 39 Gripen med spaningskapsel och LDP (Laser Directing Pod). I denna är naturligtvis kameror och sensorer av det senaste inom detta teknikområde. Även större minne, förbättrade gränssnitt för externa enheter, flygplansinterfaceoch styrning av olika funktioner.

PS
Föredragshållaren vann kvällens tävling gällande identifikation av diverse flygetyg. DS

(Text, UA, foto GD)