Onsdagen den 21 febr höll SFF Region Norra Småland sitt 33:e årsmöte i lokal ”Utsikten” på Jönköping Airport och 26 medlemmar hade hörsammat kallelsen.
Efter mötesförhandlingarna berättade Sven Scheiderbauer under rubriken:

”Från original till Frankensteins monster – Hur man behandlar Museiflygplan”.

Utförligt referat under "Aktiviteter"