Styrelse 2018

Carl-Erik Linghoff
Ordförande
0722 22 50 64

Lars Fogelquist
V. ordförande
samt kassör
0393-14 112 
0705-56 53 17
Sune Hult
Sekreterare
036-16 57 20
070-360 12 99
Torstein Landström Wallmo
Utskicksansvarig
0390-415 75
Nils-Arne Nordahl 0380-17805
070-569 14 04
Ulf Anderson 0390 105 28
Sven Scheiderbauer
Hedersordförande
0431 99 45
0706 90 52 22