Styrelse 2023

Lars Fogelquist
Ordförande
0705-56 53 17

Nils-Arne Nordahl
Vice-Ordförande. Kontakt mot SFF Riks
070-569 14 04
0380-17805
Mikael Johansson
Sekreterare
0708- 84 58 46
Andreas Grubbström
Ledamot
0733-86 75 95
Sven Scheiderbauer
Hedersordförande
0706 90 52 22
0431 99 45