Västgötaresa till Volvo Aero, Saab-museum och Ålleberg

Den 16 september reste trettiotalet entusiastiska smålänningar rill Trollhättan för att studera svensk flyg-motorindustri på nära håll. Vi erhöll ett generöst mottagande av Ann Babot från företagets informations-avdelning, som såg till att det pressade tids-schemat kunde hållas.

Stig Laurell gav en fyllig presentation av Volvo Aero Corporation där dagens verksamhet till närmare 60% omfattar rent civil produktion. Detta kan jämföras med 1970-talet då den huvudsakliga tillverkningen upptogs av RM 6 och RM 8. Utvecklingen under 1980-talet innebar att en mycket viktig produktionsgren inom hydralik tillkom. Företagets många internationella kontakter har tvingat fram ett namnbyte från Volvo Flygmotor till Volvo Aero Coporation med huvudkontor i Trollhättan samt verksamheter i Arboga (CVAs tidigare motorunderhåll). Bromma (gamla Lintaverken), Malmö och Warwick i England (de senare sysslar med små gasturbiner för bl a kraftaggregat).

Under rundvandringen i den stora receptionshallen kunde vi konstatera att man här samlat flera av hörnstenarna i den svenska flygmotorhistorien. Här fanns bl a STWC-3, som med mycken möda kopierades från den amerikanska originalmotorn och sedan tillverkades i drygt 400 exemplar. Den användes i B 17A, B 18A, S 18A och J 22. Även en DB 605B, som tillverkades med tysk licens fanns att beskåda. Denna motor tillverkades 1945-48 i 800 ecemplar, vilket antalsmässigt är rekord vad gäller svensktillverkade kolvmotorer. Motorn fanns i B 18B, T 18B och J 21A.

I den historiska samlingen fanns även den första av företagets jetmotorer, R 102, som provkördes redan 1947.

Den första jetmotorn som tillverkades i serie var RM 1A. Det var en licenstillverkad DH Goblin III, som användes i J 21 RB och J 28 B-C. En annan motor, som visades i utställningen försedd med EBK, var RM 2B vilken var en licenstillverkad DH Ghost 50 använd i J 29 F. Bland svensktillverkade jetmotorer är RM 2 den typ som tillverkats i flest exemplar. Under åren 1951-58 tillverkades denna motor i 800 exemplar, varav flertalet modifierades och försågs med EBK. Siffran kan jämföras med RM 8A som tillverkats i 207 exemplar för AJ, SK, SF och SH 37 samt RM 8B som tillverkats i 173 exemplar för JA 37.

Jan Engström vid avdelningen för materialteknik berättade om haveriutredningar och det pussel som måste läggas för att klara ut orsakssammanhang vid olika typer av haverier. Vad är orsaken? Utmattningsbrott? Matyerialfel? Konstruktionsfel? Det gäller att ringa in orsaken och elliminera risker för en upprepning. Vi fick flera exempel på hur den moderna elektronmikroskopin kan ge besked om konditionen hos ett givet provstycke.

Jan Wigren visade hur den termiska spruttekniken kan bidra till brtydande ökningar i värmebeständighet; används exempelvis invändigt i brännkammare.

Leif Ålgård på utmattningslabbet demonstrerade hur rent teknisk draghållfasthet kan mätas. Åke Söderberg, själv medlem i SFF sedan många år, visade den rikhaltiga utrustningen av olika typer av mikroskop med förstoringsgran från upp till 100 ggr till elektronmikroskopens förstoringsgrad på flera 1000 ggr! Lars Larsson demonstrerade företagets synnerligen avancerade elektroniska utrustning för kemisk analys, röntgenspektrometri samt kolanalys. Alla dessa analysmetoder är viktiga för kvalitets- och materialanalyser.

Efter välsmakande lunch i den helt nyrenoverade personalresturangen gick vi på rundvandring i tillverkningsavdelningen där vi under sakkunnig ledning av Hans Karlsson studerade tillverkningsmoment

av främst olika komponenter till de civila motorer som företaget är underleverantör till. Avslutningsvis fick vi en visning av motorprovningen där Björn Andersson berättade och en Viggenmotor (RM8) fick varva upp och ge omkring tio tons dragkraft. Trots att väggar och fönster var tjocka trängde det imponerande vrålet igenom.

Efter besöket på Volvo gick färden till Saab:s bilmuseum. Där tittade vi på allt från "ursaaben" tilll Saab 900 cab Sedan åkte vi österut mot Ålleberg. Stig Kernell tog nu över och visade segelflygmuseet innan kosan definitivt ställdes hemåt.

Bo Widfeldt