Aktiviteter
(Under bilderna till höger finns referat från resp möte.)

2023

2023-05-14

Björn Rystedt talade om SAAB B17.

2023-04-26

Kurt Lindberg informerade om Säkerhetsläget/Krisberedskapsläget i Sverige och Jönköpings Län.

2023-03-29

Svante Kilén berättade om restaureringen av J22

2023-02-22

Årsmöte som avslutades med att Sven Scheiderbauer höll ett föredrag om några flygmuseer som han besökte under en resa på andra sidan atlanten: Oshkosh USAF museum Dayton Tekniska museet i Chicago Flygmuseet i Hamilton (Kanada).

2022

2022-10-19

Föredraget hölls av Fredric Lagerquist om en direktflygning Berlin - Eksjö i november 1918.

2022-09-07

Edvardas "Eddie" Gongapsevas pratar om Litauens bästa flygplanskonstruktör Antanas Gustaitis och hans ANBO flygplan.

2022-06-01

Ulf Delbro pratar om Götaverkens Aeroplanavelning 1934-1941. Ett intressant stycke svensk flyghistoria.

2022-04-20

Återigen satt Hedersordförande Sven Scheiderbauer och klubbade oss ännu en gång elegant igenom agendan, nu för 27:e gången. Årsberättelse som ekonomin klubbades, styrelsen omvaldes och alla ser fram emot ett år till med intressanta föreläsningar.

2022-03-23

Alf Ingesson Thoor pratat om sin bok "De som aldrig kom hem" som är skriven tillsammans med Göran Jacobsson . Alf Ingesson Thoor  är född 1950 i Mjölby och började 17 år gammal som fältflygarelev. Hamnade därefter på F 17 i Ronneby och tjänstgjorde sedan vid flera flottiljer. Blev efter psykologexamen den första flygande psykologen inom flygvapnet och har arbetat både som flygspecialpsykolog och krispsykolog i civil regi vid flera nationella och internationella katastrofer, däribland tsunamikatastrofen 2004.  

2021

2021-12-08

Daniel Petterzon berättar kring ämnet vad hände med besättningarna till de två B 17 (Flygande fästning) som nödlandade i Jönköping 7 okt 1944?.

2021-10-20

Ledningspersonal ur Frivilliga Flygkåren i berättar om FFK nationellt och regionalt. Frivilliga Flygkåren, FFK, är en frivillig försvarsorganisation med 2 500 medlemmar, varav över 800 piloter, fördelade över hela Sverige. Alla medlemmar har en sak gemensamt – engagemang och insikt i flygets möjligheter samt viljan att göra något konstruktivt av sina kunskaper. FFK är en del av Svensk krisberedskap och fungerar som en flygande resurs när samhället ställs inför prövningar.

2021-09-29

Erik Stålnacke, systemoperatör vid Kustbevakningens flygenhet, berättade om flygets betydelse inom kustbevakningen.

2020

2020-02-26

Återigen satt Hedersordförande Sven Scheiderbauer och klubbade oss nära 40 deltagare elegant igenom agendan, nu för 26:e gången, och såväl årsberättelse som ekonomin gillades.

2019

2019-12-04

Efter ett återigen läckert julbord samlades vi i Utsikten för att få lyssna till Gustav Salminen, bördig från Skärstad, norr om Huskvarna och passande nog under inflygningen till Jönköpings controllzon. Temat för kvällen var uppvisningsflyg och aerobatic.

2019-10-30

”Flygarvalsen” strömmade ur högtalarna och en vacker bild visade en fors i Torne älv på vita duken. Därefter påbörjade överste Göte Pudas sin berättelse om sin tid i FV.

2019-10-22

För något år sedan tog vår vänförening ”Jönköpingsflygets Intresseförening” upp frågan med oss i SFF-F om vi tillsammans kunde hjälpas åt att få den sedan 1991 till flygplatsen erhållna flygledsfyren restaurerad och placerad i terminalen som en prydnad påminnande om gångna tider.

2019-09-25

Vid höstens första möte hade regionen förmånen att få lyssna till SFFs ordförande Thomas Allard och 36 närvarande fick en berättelse om hur en pojkdröm utvecklades till ett arbetsliv. En alert 65-åring skissade sitt liv som i stort handlade om flygande ting såväl på fritiden som i sitt arbete.

2019-05-08

Vilka skulle kunna vara mer skickade att prata om Sud-Aviation SE-210 Caravelle än förre ordförande i Le Caravelle Club, Michael Sanz, kanslichef SFF och nuvarande ordförande Roland Karlsson.

2019-03-27

Från Halmstad hade Sven-Erik Jönsson (72 år ung) tagit sig upp till SFF Norra Småland för att berätta om sina ferryflygningar över Atlanten. Men dessförinnan fick vi veta lite om hans intåg i den flygande världen.

2019-02-27

Svensk Flyghistorisk Förening, Regionavdelning Norra Småland, (SFF-F), med säte i Jönköping höll sitt 34:e årsmöte onsdagen den 27 februari under ledning av hedersordförande Sven Scheiderbauer för 25:e gången. Mötet som hölls på Jönköpings Flygplats hade samlat ett 30-tal medlemmar och allt enligt dagordningen föll alla i smaken.

2018

2018-12-05

Sugna på julbord samt kunskapstörstande träffades ett 40-tal medlemmar för att lyssna på föredrag och få en smaklig spis. Lotteri med 2 vinnare som får flyga Saab-Safir och även andra fina priser fanns att tillgå. Likaså fick vinnaren av flygplansigenkänning något att förtära. Efter detta var det dags för aftonens föredrag ” Kapplöpning med flyg till Nordpolen”.

2018-10-31

För att berätta om Tunnan hade Överstelöjtnant Lennart Berns inbjudits. Han har bl.a utgivit en mycket läsvärd antologi om Flygande Tunnan. Här finns berättelser av mer än 20 flygförares erfarenheter av Tunnan. Även en artikel om första flygningen av Robert Moore.

2018-09-26

Drygt 40-talet medlemmar hade hörsammat kallelsen att uppe på Jönköping Airport samlas vid Jönköpings Flygklubb för att under medlemmen Nils Kornstrands ledning få bekanta sig med hans egen Saab-Safir, SE-ITF.

2018-05-03

Torsdagen den 3 maj 2018 bordade totalt 50 personer från SFF-F tillsammans med Axamo-veteranerna bussen från Jönköping Airport för en resa till F 7 Såtenäs för att där bli informerade om Gripencentrum.

2018-04-25
Den här kvällen hade det samlats 50 intresserade flyghistoriker uppe i Utsikten på Jönköping Airport för att lyssna till Director Future Business, Tomas Karlsson från Saab Aeronautics som lovat berätta om projektet T-X, ett samarbete mellan Boeing och Saab kring ett militärt skolflygplan för US Air Force.
2018-03-28
Mars månads allmänna möte hade samlat nästan 40 personer och som kvällens föredrags-hållare hade vi bjudit in Margareta och Eugén Arvidsson numera boende i Vrigstad. Ämnet var passande nog ”Visionen som fick vingar”, paret hade nämligen som missionärer flyttat till Bolivia i början av 70-talet efter att ha bott i Lycksele, han som verkstadsägare (samt duktig rallyförare) och hon lärare.
2018-02-21
Onsdagen den 21 febr höll SFF Region Norra Småland sitt 33:e årsmöte i lokal ”Utsikten” på Jönköping Airport och 26 medlemmar hade hörsammat kallelsen.
Efter årsmötesförhandlingarna berättade Sven Scheiderbauer om ett ämne som känns ligga honom varmt om hjärtat. Efter lång tid i den flygmuseala världen, har Sven byggt upp en kunskap värd att ta efter när det gäller att ta hand om och restaurera gamla flygplan. 

2017

2017-12-06
Efter en mycket god jultallrik, på Utsikten Jönköping Airport, berättade Göran Danbolt om flygspaning under 200 år.

Göran läste flygteknik på KTH och har därefter arbetat både inom FV och FFV med olika spaningssystem

2017-10-24
Förra gången Christer Hjort besökte Jönköping Airport var för drygt 34 år sedan i samband med att Jönköpings Flygklubbar fyllde 50 år. Idag hade 55 entusiastiska flyghistoriker samlats i lokal ”Utsikten” för att få ta del av hans flygarliv i ord och bild.
2017-09-27
SFF fick denna kväll besök av Olle Jensen som var attackflygare på 60-talet. Född i Bergslagen där F1 hade övningsstråk med brytpunkt vid Dala Floda, och där Mosquitos kunde skådas på nära håll, uppstod tanken på att söka till flygvapnet.
2017-04-26
Kvällens ämne var ”SAAB 37 Viggen har fyllt 50 år”. Föredragshållare var Ulf Edlund med civilingenjörsexamen från KTH 1963. Därefter anställd på SAAB 1963 – 2003. Anställd  som system- och försäljningsingenjör 1963 – 1971 i bl.a. Viggenprojektet. Övergick därefter till civila flygplan fram till 2003 förutom en period som konstruktionschef 1975 – 1978 för B3LA.
2017-03-22
Samverkan mellan vänföreningar är bra. Denna gång hade Axamo-veteranerna kontaktat Mj Håkan Brandt F 7 för att komma och hålla föredrag för dem och SFF-F. Naturligtvis på Jönköping Airport. Totalt 60 personer varav ett 40-tal från SFF hade samlats för att lyssna till denne sakkunnige och spirituelle föredragshållare med mer än 40 år i FV
2017-02-22
Återigen ett årsmöte som även denna gång hölls på Villa Björkhagen med 37 deltagare.  Efter lite samlingsmingel med kaffe och smörgås började så årsmötet och Sven Scheiderbauer höll för 23:e gången klubban som ordförande. Med bisittare Claes von Sydow som sekreterare klubbades ärendena igenom i snabb takt.

2016

2016-12-7
Årets Julsamling var denna gång förlagd till ”Hasse på Sjökanten” med 40-talet medlemmar som inmundigade välfylld  jultallrik efter mingelstund med glögg och tillbehör. Under samlingen fanns möjlighet till bokinköp och lotteri där de två första priserna utgjorde flygning med SAAB Safir och i övrigt böcker och skänkta modeller.
2016-10-26
En 55-hövdad församling bestående av såväl SFF-are som Axamo-veteraner  fick denna kväll i lokal ”Utsikten” på Jönköping Airport ta del av Anders Linnérs eget flygarliv liksom historien bakom Swedish Air Force Historic Flight.
2016-09-22
Sven Stridsberg kom till oss i Region Småland den 22 september 2016 och berättade om Lansen. Igen! Sven berättade för oss om Lansen redan för 25 år sedan! Förra gången var vi tillsammans med F6 Kamratförening i Karlsborg.
2016-04-27
Den mycket flyghistoriskt initierade liksom pedagogiskt kunnige Linköpingsbon Per-Göte ”PeGe” Lundborg (74 år ung) underhöll våra SFF- medlemmar i halvannan timme med bl a en resumé över flygets utveckling från de första vingslagen till dagens superplan.
2016-03-16
Roger berättade med inlevelse och humor om sitt liv och alla sina spännande uppdrag som helikopterpilot, vilket innebar trupptransport, ubåtsjakt, släckning av bränder m.m.
2016-02-24
När vi samlades till årsmötet höll Sven Scheiderbauer en parentation över Bo Carlson, som avlidit i januari. Vi höll även en tyst minut. Bo Carlson var Region Smålands hedersordförande och den som 1980 hade tagit initiativ till flyghistoriska träffar i våra trakter.

2015

2015-12-02
Årets ”Julsamling” hade lockat 35 medlemmar till ett program innehållande föredrag, lotteri och nostalgifilm efter att julgröt och skinksmörgås inmundigats.
2015-11-04
Knut Övrebö kom den 4 november och berättade för oss om Framtidens stridsflyg. Eller, mer kryptiskt, om FCAS - Future Combat Air System.
För oss flyghistoriker är Knut mer känd som sekreterare i styrelsen för SFF.
2015-10-06
Ulf Eneroth, författaren till boken ”Haveriet, flygvapnet och kalla kriget” besatt även en skicklig berättartalang som höll det 70-hövdade auditoriet i sitt grepp. Berättelsen handlar om den värsta civila olyckan orsakad av svenskt militärflyg under kalla kriget.
2015-09-23
”Äventyret – inrikesflyg” hade Michael Sanz valt att kalla sitt föredrag när han besökte oss och Axamo-veteranerna på Jönköping Airport denna onsdagskväll inför ett 40-tal intresserade åhörare.
2015-04-22
Sture Åsberg, till professionen polis, berättade under kvällen om sina upplevelser som artilleriflygare under åren 1975 till 2000.
SFF på Elmia, Bilsport påsken 2015
Den 3-6 april 2015 deltog SFF med en monter under - ELMIA Performance and Custom Motor show för första gången bl a för att visa upp vår verksamhet...
2015-03-18
Kvällens ämne som samlat 35 medlemmar var ”Willow Run”, en gång världens största industribyggnad. När Per Svantesson borrar sig ner i ett ämne gör han det ordentligt...
2015-02-11
SFF-F:s flyghistoriker träffades den 11 februari 2015 och höll årsmöte under ledning av Sven Scheiderbauer. Vid mötet gillades förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning varför styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014. .

2014

2014-12-03
”Bistånd i det blå” hade Lotta Hoffback-Kaljo valt att kalla sitt föredrag vid SFF-Smålands sista höstmöte med nära 40 deltagare. Lotta är idag chef för flygtrafikledningen (ATS) vid Jönköping Airport som leds av det privata företaget ACR.
2014-10-22
Oktobermötet hölls denna gång på Jönköping Airport tillsammans med Axamo-veteranerna. Ämnet för kvällen var ”Udda uppdrag inom försvaret” och som föredragshållare var Roger Möller och Mats Olsson från Lidköping inbjudna.
2014-09-24
Om Flygvapnet tänker sig en ominriktning och expansion av personal kommer säkert många av oss medlemmar i SFF Småland att platsa i den nya organisationen som reservtekniker på Gripen, framförallt efter Emil Lindbergs sakkunniga och initierade skildring av hur Gripen hanteras på marken.
2014-04-23
Ragnar Skanåker, som fyller 80 i år, mest känd som olympiadskytten men också ett förflutet i Flygvapnet och båda dessa teman hade han lovat att berätta om denna kväll i Jönköping.
Tog OS-guld i München 1972 och deltagit i flest OS av alla svenska idrottare, dessutom av svenska folket blivit vald till bäste svenske sommarolympier (manlige) senaste 50 åren.
2014-03-19
Den 19 mars gästades SFF Småland av flygchefen vid helikopterflottiljen på Malmen,Överstelöjtnant Mikael Wikh.
Efter en inledande översikt av försvarets helikopterbestånd, HKP 10,14,15 och 16,lades tonvikten på HKP 16.
2014-02-12
SFF-F, med säte i Jönköping har hållit årsmöte den 12 februari på Villa Björkhagen som samlade drygt 30 medlemmar och valdes C-E Linghoff att föra klubban med assistens av Claes von Sydow som sekreterare.

2013

2013-12-04
Kvällens mix av Jullandgång - Luftskepp över Jönköping - Ahrenberg till botten i Munksjön - Film om tidningsflyget 1954 (Öppet arkiv) - Flygolyckor i Jönköping - Lotteri mm, medförde en sen men ändå godkänd ankomst hem.
2013-10-23
Förre flottiljläkaren Ulf Nylöf gör fortfarande folk friskare. Det bevisades när han den 23 oktober besökte SFF Småland i Jönköping. Vi såg ju alla piggare och kryare ut när vi lämnade mötet!
2013-09-25
Under höstens först allmänna möte gästades vi av majorerna Carl Johan Frödin och Roland Skogh som kommit för att informera oss om försvarets användning av UAV (Unmanned Aerial Vehicle).
2013-09-14
SFF-F tillsammans med vänföreningen Njudungs Motorveteraner, totalt 25 st, bussades en tidig lördagsmorgon till Varberg och Falkenberg för att besöka dels Svedinos Bil- och Flygmuseum dels Forced Landing Collection (FLC).
2013-04-24
Anders Åkerberg, fotograf från Karlsborg, berättade den 24 april för oss smålänningar om ’Robotarna i Karlsborg’.
2013-03-20
Herculesflygning i Afghanistan hade Thorbjörn Engback valt att kalla sitt föredrag inför ett 42 man stort auditorium varav 8 hitresta från vårt grannlän i väster.
2013-02-13
Svensk Flyghistorisk Förening - Regionavdelning Småland har hållit årsmöte den 13 februari på Villa Björkhagen.
Efter årsmötet berättade Åke Jansson från Vallentuna Aviatörförening om sina flygningar i Afrika under 30-års tid.

2012

2012-12-05
Den 5 december 2012 hade vi julmöte i Villa Björkhagen. Mötet började med småprat följt av en välfylld julsmörgås. Sedan tog vår medlem Per Svantesson från Nye över. Han berättade under rubriken Valor Without Arms (Tapperhet utan vapen) om trupptransportflygningar under andra världskriget.
2012-10-24
Till föreningens 230:e möte hälsades Jan Landin välkommen som gäst och föredragshållare och höll en intressant och målerisk berättelse om sitt liv i luften från 1962 tills nu. Som 17-åring startade det hela med segelflyg uppe i Kiruna och som ”rutinerad” pilot med 6 loggade timmar ...
2012-09-26
Höstens första möte i SFF Småland hälsade Sven Scheiderbauer välkommen och efter vedertagen fikastund och föreningsinformation från ordföranden släpptes Sven loss för att lotsa oss genom sitt liv från flygintresserad 3-åring till relativt nybliven pensionär.
2012-04-22
Vi gjorde en utflykt med buss till Flygvapenmuseum och dess utställningar om kalla kriget som lockade 23 deltagare. Lars Fogelquist var reseledare och chaufför. Ralph Thunander var guide. För oss alla blev det en lyckad heldag med både nostalgi och eftertanke.
2012-03-28
SFF Kanslichef, Michael Sanz, besökte föreningen denna onsdagskväll för att bl a berätta om kansliet, dess hemvist och besättning.
Annars var huvudämnet för kvällen ”76 år med Bromma flygplats”. En historisk flygplats som levt ett i allra högsta grad turbulent liv.
2012-02-15
Årsmöte

Ett 30-tal medlemmar infann sig på Villa Björkhagen för att bevista årsmötet 2012.
Efter årsmötet berättade Bo Widfeldt om de nödlandningar som bevisligen skedde i Småland och på Öland mellan 1939 och 1945, inalles 27 st.

2011

2011-11-30
Julnötter mm
Föreningens sista möte för året, tillika det 225:e i föreningens historia, hölls som vanligt i Villa Björkhagen med 35 medlemmar närvarande. Efter inmundigande av glögg, smakrik jullandgång, kaffe och pepparkaka med efterföljande information så startade filmaftonen...
2011-10-26
Northern Helicopters AB
Temat för kvällen var helikopter och det på Jönköping Airport sedan två år etablerade företaget Northern Helicopters.
2011-10-12
Sune K Andersson
Vi flyghistoriker i Smålandsregionen kan skryta med ett rikt och varierande program. Men ändå var det här föredraget något alldeles extra. Det handlade om att flyga i det delvis både väglösa och extremt laglösa landet Colombia.
2011-09-28
Ulf Delbro
Ulf Delbro gästade föreningen på det första höstmötet och hade som rubrik för sitt föredrag:
”Götaverkens Aeroplanavdelning 1934- 1941, ett stycke svensk flyghistoria” och nog fick deltagarna till sig flyghistoria som för många var helt obekant.
2011-04-27
Stieg Ingvarsson
berättade intressant och proffsigt i Villa Björkhagen om amerikanska Spaningsballonger under kalla kriget. Han illustrerade med bra bilder och överraskade oss med en stor öppen kamerabox med den märkliga snedbildskameran som var det viktigaste i den ett halvt ton tunga ballonglasten.
2011-03-23
Sven Stridsberg

Den 23 mars gästade Sven Stridsberg från Skånemetropolen Harlösa oss. Han höll ett mycket intressant föredrag om i huvudsak roterande stjärnmotorer och de flygmaskiner de satt i.
2011-02-09
Årsmöte

Ett 30-tal medlemmar infann sig på Villa Björkhagen för att bevista årsmötet 2011.
Till mötet hade museichefen på Flygvapenmuseum, Mikael Parr, inbjudits för att berätta om det nyinvigda museet i Malmslätt.

  2010

2010-11-24
30-årsjubileum

Denna afton hade ett 40-tal tappra medlemmar m fl trotsat ett uruselt väder med storm och snöfall och samlats i Villa Björkhagen för att fira avdelningens första 30 år och tillika det 218:e mötet.
/Calle
2010-10-27
Gunnar Åkeberg

En gudabenådad fotograf och tillika berättare. Alla var lika begeistrade. Han finns med i senaste boken "I luften 2010" som han dessutom lottade ut i ett spontanlotteri där kvällens lokalarrangör N-A Nordahl kammade hem vinsten.
/Calle
2010-09-29
Stig Holmström besökte SFF-Småland den 29 september 2010.
En mycket intressant kväll med många frågor och Stig avtackades med en mycket kraftig applåd och erhöll det av Lars Nordqvist graverade glaset för sin insats.
2010-04-28
Kjell Nordström besökte föreningen denna aprilkväll och höll ett engagerat föredrag om sin tid i flygvapnet, Nyge AB samt SAAB.
2010-03-17
Åke Svenneborg,
nybliven medlem i SFF-Småland, berättade om Gamla Flygfältet i Jönköping inför ett välbesökt möte på Björkhagen.
2010-02-10
Årsmöte, onsdagen den 10 februari kl 19.00. Villa Björkhagen, Rosenlunds Camping.

Efter årsmötet berättade Henrik Lindberg om det nya flygbolaget FLYGLINJEN AB.

  2009

2009-11-25
Jönköping, Villa Björkhagen.
Bo Carlson och Christer Ström berättade gemensamt om det som benämndes ”Danska Flygskolan” och som skulle sättas upp i Jönköping. Dessutom berättade Bo Dahlström om sitt flygarliv under rubriken ”Från Klemm-35 till Boeing 737-500”. Bo är Jönköpingsbördig och inte minst känd som kapten på DC-3, Daisy.
2009-10-28
Jönköping, Villa Björkhagen.
Axel Madsen berättade och visade bilder om sin ballongflygning över Nordpolen 1997 och om resan från Gränna till Moskva, vidare till byn Chatanga i norra Sibirien, en sista flygetapp till rörlig rysk bas några km från Nordpolen och ballongflygningen därifrån till Nordpolen. Dråpligt och spännande!
2009-09-30
Jönköping, Villa Björkhagen.
Per-Erik "Pepe" Brolén, f d överste och chef för transportenheten på F7, nu projektledare för Svenska Nationella Ambulansflyget (SNAM), gästade oss. Han ledde och flög i det svenska deltagandet i Gulfkriget och de båda luftbroarna till Sarajevo i början på 90-talet. SNAM-projektet har nu skapat en ny världsstandard i ambulans- och katastrofflygvärlden.
2009-04-29
Jönköping, Villa Björkhagen.
Göran ”Boris” Bjuremalm kom och berättade under rubriken ”Mitt flygarliv”. Han var 1969—1978 gruppchef för Flygvapnets Draken grupp och dessförinnan uppvisningspilot i Acro Delta. Har även flugit SK 50, SK 60 och SK 37. Var med om att starta upp flygbasorganisationen för JAS 39 Gripen. Boris bor i Uppsala men har koppling till Mullsjö där vi hämtade honom till oss denna kväll.
2009-03-11
Jönköping, Villa Björkhagen.
Anders Saether och berättade om Scandinavian Historic Flight och dess flygflotta med Douglas A-26 Invader, NA AT-6G Harvard, NA P-51D Mustang m fl. Han nämnde också sin flygning med P-51 i fil-
men ”Memphis Belle”.
2009-02-04
Jönköpings flygplats.
Årsmöte. Halva styrelsen avgick och ersattes med nya ledamöter. Val av styrelseordförande delegerades till styrelsen. Kvällen avslutades med ett antal flygiska filmer från flydda tider när Jönköpings flygfält var alldeles nytt. Intressant även om många bilder var suddiga och vi inte alltid visste vad de föreställde.

  2008

2008-11-26    
Jönköping, Villa Björkhagen     Årsavslutning med julfest. Torstein Landström och Lars Fogelquist visade några filmer från ballongfärder. Bl.a. en film från ett höjdrekord med varmluftsballong. Bo Carlson hade förstås ordnat en julnöt.
2008-10-22    
Jönköping, Villa Björkhagen     Bengt Gunnarsson från Gränna berättade om sina tävlingar i ballongflygning, om flygning med den nya Örnen vid inspelning av Andréefilmen och om speciella händelser under sina flygningar med passagerare.
2008-09-24    
Jönköping, Villa Björkhagen     Lars Fogelquistberättade om sitt flygarliv. Från privatflygarcertifikat 1972, ”hobbyflyg” och styrelsearbete i JFK, vidare över trafikflygarcertifikat 1990, timanställning och senare fast anställning hos Holmstroem Air och Highland Air, till pensionering som trafikflygare 2003. Då hade han senast flugit för Skyways, tidigare Flying Enterprise.
2008-06-07    
Utflykt till Ålleberg där Motorbyggarna hade sitt årliga möte. De är ett stort gäng som bygger egna ångmaskiner, stirlingmotorer och ”vanliga” förbränningsmotorer och sedan träffas årligen för att visa sina alster och utbyta erfarenheter.
2008-05-18    
Utflykt till Flygvapenmuseum och Försvarsmaktens Helikopterflottilj på Malmen. Vi informerades om organisation, helikoptertyper, utbildning m.m. Underhållshangaren besöktes. När Flygvapenmuseum öppnade fick gruppen en visning av basutställningen och arbetet med att återskapa en B 16/Caproni Ca 313.
2008-04-08    
Jönköping, Villa Björkhagen     Först berättade Jerker Berg om hur han med sitt lilla flygetyg reste genom stora delar av Europa. Därefter berättade vår egen Lars Nordqvist om hur han fångats av hängflygets tjusning.
2008-03-13    
Jönköping, Villa Björkhagen     Göran Jacobsson berättade om Fältflygarkåren. Ryktet hade gått om att det skulle bli en intressant kväll så vår riksordförande Ulf Edlund kom på besök.
2008-02-05    
Jönköping, Villa Björkhagen     Årsmöte som leddes av Bo Carlson. Björn Åstrand omvaldes som styrelseordförande. Efter årsmötet berättade Erik Hallström om Sveriges meste provflygare Gösta Hedén.

  2007

2007-12-06    
Jönköping, Villa Björkhagen     Årets sista möte bjöd på jultallrik en beprövat god frågetävling ’Vems är stjärten?’ tillverkad av Bo Carlson och på rövarhistorier med sedvanlig schwung framförda av Stig Kernell.
2007-11-20    
Jönköping, Villa Björkhagen     Sven-Olof Hökborg berättar om sitt stora intresse för flyg, sin tid som pilot i Flygvapnet, sin diplomattjänstgöring i USA och sin tid som projektledare för JAS 39 Gripen m.m.
2007-10-18    
Jönköpings flygplats     Flygplatschefen Hazze Sandström berättar om erfarenheter av att vara flygplatschef och ha andra flygrelaterade jobb – över hela världen – och samtidigt vara fotoproffs.
2007-09-30    
Göteborg, F 9 Aeroseum     Samarrangemang med Njudungs Motorveteraner. Bussresa via lunch i Västra Frölunda till Säve och atombombssäker bergshangar med intressant flyghistorik. På hemvägen besöktes Ostindiefararen Götheborg vid Eriksberg Pir 4.
2007-05-24    
Jönköping, Villa Björkhagen     Bo Carlson berättar om sina tidiga ansträngningar att bedriva flyghistorisk forskning och om Focke Wulf Fw 190 i synnerhet och Bo Widfeldt berättar om hur USAAF den 30 oktober 1944 genomförde anfall med radiostyrd B-17 mot tyska u-båtsbasen på Helgoland. Kontakten tappades och det obemannade planet med 10 ton sprängmedel hamnade i skogen vid Vissla kvarn söder om Trollhättan.

Vid SFF:s årsmöte i april 2007 valdes Bo Carlson till hedersmedlem (nr 49) i Svensk Flyghistorisk Förening.

2007-03-29    
Jönköping, Villa Björkhagen     Joakim Wengelin, kapten, gripenpilot och verksam inom TUJAS på Malmen, berättade om det svenska förbandet Tango Red som deltog i den multinationella flygövningen Red Flag Alaska i USA sommaren 2006. En övning i två veckor med 800 personer från 11 medverkande länder där svenskarna skaffade sig erfarenheter och utmärkte sig positivt.
Ref
2007-02-09    
Jönköping, Villa Björkhagen     Årsmöte. Bengt Fredholm efterträds som styrelseordförande av Björn Åstrand. Bo Carlson berättar om sina första år som flyghistoriker och hans namne Bo Karlsson ’med K’ berättar om framsteg och bakslag i konstruktionen av sin flygmotor och om planerna att konstruera ett flygplan till motorn.
 

  2006

2006-11-30    
Jönköping, Villa Björkhagen     Bengt-Egon Kämpe berättar om J 29. Han är ordförande i och en av initiativtagarna till Tusen Timmar Tunnan-klubben, expert på Tunnan och experimenterade själv med den under kalla kriget.
2006-10-26    
Jönköping, Villa Björkhagen     Christer Lokind berättar om radiospaningsflyget under kalla kriget, om nedskjutningarna av DC-3 och Catalinan, om dåtida eftersök, om ryssarnas attityder och om nutida sök, fynd, bärgning och bevarandeplaner.
2006-10-12    
Jönköping, Villa Björkhagen     Harry Mattsson berättar på temat ’Kemikaros flyger Mustang. Flyg och kemi i lagom blandning’.
2006-06-18    
Såtenäs, F 7     Bussresa i samarbete med Njudungs Motorveteraner till stor flygdag. Många flygplan, många besökare, långa avstånd och vackert väder. Hemväg via Hornborgasjön och supé i konstkafé i Broddetorp.
2006-05-11    
Jönköpings flygplats     Björn Åstrand visar sin vackert restaurerade MFI 9B SE-EUO både i luften och på marken och berättar om planet och restaureringsarbetet.
2006-04-06    
Jönköping, Villa Björkhagen     Bo Karlsson, uppfinnare, visar sitt motorprojekt ”En vibrationsfri förbränningsmotor”.
2006-02-09    
Jönköping, Villa Björkhagen     Hedersordförande Bo Carlson leder årsmöte. Sven Scheiderbauer är nu chef för Norsk Luftfartsmuseum i Bodö och för långt bort. Bo Widfeldt berättar om vad som ’egentligen’ hände med Heinkel
He 111, ’flygplanet utan besättning’.

  2005

2005-12-01    
Jönköping, Villa Björkhagen     Jul- och allaktivitetskväll med flera medverkande.
2005-10-27    
Jönköping, Villa Björkhagen     Gunilla Öhrn berättar och visar bilder om sitt flygarliv både i Sverige och utomlands.
2005-10-02    
Ugglarp, Rydaholm och Kronobergshed     Museiresa i regi av Njudungs Motorveteraner. Svedinos Bil- och Flygmuseum, Smålands Bil, Musik och Lekmuseum avslutat med lunchmiddag.
2005-09-04    
Björköby     Tema Heinkel He 111 H-20 som störtade i Björköby den 3 januari 1945. På initiativ av Njudungs Motorveteraner samlas vi först i Björköby kommunhus för föredrag (Bo Widfeldt) och lunch. Därefter sakletning på nedslagsplatsen. En givande dag.
2005-05-17    
Jönköping, Villa Björkhagen     Wandrille Micaux, svensktalande fransman, berättar om sin morfars bror Maurice Cevilliard som var flygpionjär både i Frankrike (från 1910) och i Sverige (1913).
2005-04-21    
Jönköping, Villa Björkhagen     Ulf Wiberg berättar om sitt brokiga flygarliv. Han har ca 20000 timmars flygtid på drygt 100 flygplanstyper.

Vid SFF:s årsmöte i april 2005 tilldelades Tore Eriksson Svensk Flyghistorisk Förenings utmärkelse Söderbergplaketten (nr 33) för värdefulla flyghistorisk insatser.

2005-03-23    
Jönköping, Villa Björkhagen     Anders Ljungberg berättar om EAA, om sin 13000 miles långa flygning runt hela USA i (hela) maj 1960 och mycket annat.
Vid SFF:s årsmöte i april 2005 tilldelas Tore Eriksson Svensk Flyghistorisk Förenings utmärkelse Söderbergplaketten (nr 33) för värdefulla flyghistorisk insatser.
2005-02-0    
Jönköping, Villa Björkhagen     Årsmöte. Sven Scheiderbauer visar bilder från flygplansöverlämningar runt om i Europa, på den bärgade DC-3an och utkast till etapp 3 av Flygvapenmuseum. Han nämner även de dramatiska organisationsförändringarna på museet. Han själv ersätts som chef av Mikael Parr.

  2004

2004-11-30    
Jönköping, Villa Björkhagen     Allaktivitetskväll med många inblandade.
2004-11-09    
Jönköping, Villa Björkhagen     Olof ’Ballon’ Wirén berättar om sin tid som marknadsförare på Saab.
2004-10-12    
Jönköping, Villa Björkhagen     Anders Rogberg ger oss glimtar från sitt brokiga flygarliv och sjunger en sång ’Flickorna i Falun’ om nödlandade amerikaner som vänder upp och ned på Falun och flickorna under kriget.
2004-09-01    
Jönköping, Villa Björkhagen     Bengt Fredholm berättar om sitt omväxlande flygarliv, såväl i Hunter som i Kongo.
2004-05-18    
Jönköping, Villa Björkhagen     SFF:s ordförande Ulf Edlund berättar om framtagningen av Saab 340. Ulf blev 1979 projektledare för Transporterprojektet hos Saab som så småningom blev Saab 340.
2004-04-14    
Jönköping, Villa Björkhagen     Bjarne Darwall berättar om stridsledningens och luftbevakningens historia i Sverige.
2004-03-10    
Jönköping, Villa Björkhagen     Roy Fröjdh berättar medryckande om flygäventyr, glädjeämnen och hatobjekt under sin flygvapentid. Vid mötet tilldelas Claes v Sydow en förtjänstplakett.
Ref
2004-02-07    
Linköping, Flygvapenmuseum     Claes v Sydow efterträds som styrelseordförande av Bengt Fredholm. Sven Scheiderbauer berättar om Flygvapenmuseum under det gångna året, särskilt om det lyckade firandet av motorflygets 100-årsjubileum. Många av oss prövar den nya Gripensimulatorn.

  2003

2003-11-20    
Jönköping, Villa Björkhagen     Stig Kernell berättar om det senaste årets flygböcker. Enligt planerna skulle vi ha varit på Jönköpings flygplats och träffat företrädare för Embraer, som dock fick förhinder.
2003-10-30    
Jönköping, Villa Björkhagen     Förre flygvapenchefen Sven-Olof Olson, som är en utomordentlig talare, berättar om sitt liv i luften. Före föredraget god supé.
2003-10-09    
Karlsborg, F 6-Huset     Med F 6 kamratförening och SFF Örebro. Traditionell ärtmiddag. Överste Rolf Gustafsson berättar om nedskjutningen av DC-3an 1951. Ämnet var aktuellt eftersom då planet var nyfunnet och skulle bärgas.
2003-09-25    
Jönköping, Villa Björkhagen     Ove Dahlén berättar om utveckling och utprovning av flygplan hos Malmö Flygindustri från 1950-talet. Om bl.a. MFI-9, MFI-10, MFI-15 och MFI-17. Han berättar även om försäljning av Saab 340.
2003-04-24    
Jönköping, Villa Björkhagen     Sölve Fasth berättar på temat Från skrot till museiflygplan. Han har en enastående karriär som fixare av flygplan till Flygvapenmuseum. Läs hans bok Flygplan på museum.
2003-03-13    
Jönköping, Villa Björkhagen     Jan-olof Nilsson berättar om en amerikansk besättning i en B-24 Liberator som kraschade vid Hällerups gård utanför Falkenberg. Även skildrat i hans bok ’Anrop Red Dog’.

Vid årsmötet i april 2003 valdes Stig Kernell till hedersmedlem (nr 45) i Svensk Flyghistorisk Förening.
2003-02-26    
Jönköping, Villa Björkhagen     Årsmöte. Sven Scheiderbauer berättar om senaste nytt från Flygvapenmudeum. Under 2003 uppmärksammas det motoriserade flygets 100-årsjubileum.

  2002

2002-11-22    
Jönköping, Villa Björkhagen     Årsavslutning med ståuppkomikern och flygaren Kurt Ivarsson. Bo Carlson har hittat på klurig tävling.
2002-10-24    
Jönköping, Villa Björkhagen     Pertti Skillermark berättar om sina upplevelser på den stora flygmässan MAKS och på flygmuseet Monino strax öster om Moskva.
2002-10-03    
Karlsborg, F 6-Huset     Med F 6 kamratförening och SFF Örebro. Traditionell ärtmiddag. Överste Gunnar Unell berättar om spionen Stig Wennerström.
2002-08-22    
Ålleberg     Segelflygarnas veterandagar med många aktiviteter både på marken och i luften.
2002-05-04    
Helsingör och Gilleleje     Besök i Danmarks Flyvemuseum där vi blir fint guidade. Inköpsbesök på stormarknad. Besök i Handelsgartner Henrik Mortensen i Gilleleje. I lagerlokalen till hans handelsträdgård finns en fantastisk krigsmiljö med bl.a. en Messerschmitt Bf 110 i fullskala.
2002-04-11    
Jönköping, Villa Björkhagen     General Bert Stenfeldt berättar om sin tid i Flygvapnet där han flugit samtliga typer av Saabs tillverkning – från B 17 till JAS 39 Gripen.
2002-03-07    
Jönköping, Villa Björkhagen     Krister Karling kåserar om aerodynamikens finesser och finurligheter. Föredraget hålls på en hög teoretisk nivå.
2002-02-07    
Jönköping, Villa Björkhagen     Årsmöte. Sven Scheiderbauer berättar om Flygande Rotarianer och om vad som hänt under året på Flygvapenmuseum.

  2001

2001-11-30    
Jönköping, Villa Björkhagen     Årsavslutning med Stig Kernell som pratar om stilbildande flygböcker. Bo Carlson bidrar med klurig tävling.
2001-10-19    
Sebbarp, Kvarnhem     Besök hos Mikael Carlson och hans fru Gunilla. Flyguppvisning i Pitts Special, visning av flygplanssamling och verkstad med bl.a. Tummelisa och Fokker D VII.
2001-10-03    
Karlsborg, F 6-Huset     Med F 6 kamratförening och SFF Örebro. Nils Benker berättar om Statens haverikommission och haveriutredningar i allmänhet och om utredningen om Gottrörakraschen i synnerhet.
2001-08-30    
Jönköping, Villa Björkhagen     Gösta Kersmark berättar om Elsa Andersson – bondflickan som blev flygare eller Så vit som en snö.
2001-05-03    
Jönköping, Villa Björkhagen     Göran ”Boris” Bjuremalm berättar om sitt flygarliv , bl.a. med uppvisningsgruppen Acro Deltas och Flygvapnets uppvisningsgrupp.
2001-03-15    
Jönköping, Villa Björkhagen Ulf Nylöf, lindrigt pensionerad flygläkare, kåsör och flygfotograf, berättade och botade därigenom vårtrötta och flygabstinenta flyghistoriker till god hälsa.
Ref
2001-02-08    
Nässjö, Almenäs Källare (Samhall)     Årsmöte. Sven Sceiderbauer berättar om Flygvapenmuseum, om flygplansförvärv och om uppgradering av Malmen som flygplats.
Ref

  2000

2000-11-24    
Jönköping, Villa Björkhagen     Stig Kernell roar stort uppbåd flyghistoriker med eller utan fruar. Stig berättar med förakt för sanningen men förkärlek för det sannolika och med skabrösa inslag. Bo Carlson har gjort klurig tävling med slamkrypare för att göra det svårare.
Ref
2000-10-26    
Jönköping, Villa Björkhagen     Lars Lundin kåserar över ämnet ”Med SE- på vingen”. Ett mycket lärorikt föredrag.
Ref
2000-09-28    
Karlsborg, F 6     Med F 6 kamratförening och SFF Örebro. Traditionell ärtmiddag. Lennart Nordh berättar om sin tid som provflygare vid Saab och om prov med Saab 340 och Saab 2000.
2000-09-07    
Jönköping, Villa Björkhagen     Per Pellebergs berättar om sin tid på US Navy Test Pilot School, Pax River i Maryland. Han utbildades på sjutton flygplantyper och gick ut som kursetta.
Ref
2000-05-19    
Halmstad, F 14:s officersmäss och Ugglarp, Svedinos     Samarrangemang med region Halland. Rudolf Abelin berättar om bl.a. lastglidaren Fi-3. På hemvägen besöker vi Svedinos Bil- och Flygmuseum.
2000-04-13    
Jönköping, Villa Björkhagen     Sven lampell och Eva Dahlbeck besöker oss. Svens berättelse ’Rapsodi i det blå’ väcker stort intresse. Om flygfemkamp, Acro Hunters, J 29-flyg, F 22-befäl i Kongo, F 15-befäl, hjälpverksamhet i Biafra, Röda Kors-ledarskap m.m. Evas författarskap uppmärksammas.
2000-03-09    
Jönköpings flygplats     Studiebesök hos flygbolaget Flying Enterprice. Kenneth Kling berättar om bolagets historia och omväxlande verksamhet. Jonny Andersson visar oss planen handgripligt och fotomässigt. Bolaget köps strax efteråt upp av Skyways.
2000-02-03    
Nässjö, Almenäs Källare (Samhall)     Årsmöte. Bo Carlson utnämns till hedersordförande. Sven Scheiderbauer (årsmötesordförande) berättar om glädjeämnen och bekymmer i Flygvapenmuseums verksamhet 1999 och framöver.

 1999

1999-11-19    
Jönköping, Villa Björkhagen     Regionavdelningens 20-årsjubileum. Hösten 1979 stod Bo Carlson och Stig Kernell och kopierade brev till flyghistoriker i Småland (se 1980-11-20) . Bo Carlson ansvarar som vanligt för tankenötter. Olle Ek berättar om ovanliga händelser i sitt ovanligt händelserika flygarliv.
1999-11-04    
Karlsborg, F 6     Med F 6 kamratförening och SFF Örebro. Traditionell ärtmiddag. Bengt Fredholm håller kostymfest, pratshow och bildunderhållning om Bengts 11-åriga verksamhet i Kongo/Zaïre i FN:s och Cogeairs regi.
1999-10-28    
Jönköping, Villa Björkhagen     Bo Widfeldt och Fredric Lagerquist berättar om Flygvapnets uppvisningsgrupper – ett 40-tal!
1999-09-16    
Jönköping, Villa Björkhagen     Sture Sandin berättar om uppbyggnaden av RFN – Robotförsöksplats Norrland – på Vidsel-basen i Norrbotten i slutet av 50-talet och om målroboten Jindivik m.m.
1999-05-06    
Eksjö, Lundstorps hembygdsgård     Ove Alwin berättar om sitt flygarliv, bl.a. som spaningsflygare på F 11 och som flyglärare på många orter inom och utom Sverige, bl.a. i Västafrika.
I maj månad 1999 tilldelas Torstein Landström Svensk Flyghistorisk Förenings utmärkelse Söderbergplaketten för mångårig flyghistorisk gärning (nr 27).
1999-04-15    
Jönköping, Villa Björkhagen (igen!)     Tema Caravelle 40 år i Sverige. Nils Bencker berättar assisterad av Michael Sanz. Jonny Andersson visar bilder. En film visas från 852:ans senaste (sista?) flygning.
1999-03-04    
Jönköping, Villa Björkhagen (premiär!)     Tema Vampire. Åke Hall och Bo Widfeldt underhåller en talrik publik. De har just givit ut boken Vampire - reaepoken.
1999-02-04    
Nässjö, Folkets Hus     Årsmöte. Sven Scheiderbauer berättar om vad som hänt på Flygvapenmuseum och om spännande framtidplaner. Svensk Flyghistorisk Förenings förtjänstplakett  överlämnas till Bo Carlson. Diplom med Flyglitteraturgruppens hedersomnämnande lämnas till Bo Widfeldt för hans och Åke Halls bok Saab 17.

1998

1998-12-11    
Vrigstad Wärdshus     Flygkaptenen och MAF-piloten John-Olof Holmström berättar om Mission Aviation Fellowship i allmänhet och om ferryflygning av DHC-2 Turbo Beaver till Bangladesh i synnerhet. Bo Carlson har ordnat tankenötter.
1998-11-05    
Karlsborg, F 6     Med F 6 kamratförening och SFF Örebro. Traditionell ärtmiddag. En jättestor församling lyssnar på radarpar: JAS 39-föraren Peter lindén och flygläkaren Ulf Nylöf kåserar om Såtenäs-erfarenheter av Gripen.
1998-10-29    
Jönköping Flygplats     SFF:s ordförande Jan-Åke Berg berättar om sitt innehållsrika flygarliv, bl.a. om spaningsflygningen på F 11. Han berättar även om erfarenheter som flygattaché i Moskva och Warszawa. 
1998-09-10    
Jönköping Flygplats     Remi Milk berättar om flykt från Estland i Arado Ar 95-flygplan i september 1944. Dessförinnan hade han flugit för det estniska flygvapnet, för Röda arméns flygstyrkor och för en tysk-estnisk Sonderstaffel.
1998-06-10    
Jönköping Flygplats     Stellan Andersson och Olle Norén, Västgöta Veteranflygförening, landar två Hunterflygplan Blå Filip och Röd Erik och flyger även uppvisningspass trots uselt väder.
1998-05-07    
Eksjö, Lundstorps hembygdsgård     Lennart Petersén, projektledare,  berättar om renoveringen av B 17 Blå Johan som flög vid Saabs 60-årsjubileum.
1998-04-02    
Jönköping, Länsstyrelsens matsal     Bo Carlson berättar om Jönköpings Flygklubbs första decennier, ”duk- och fanértiden”. JFK bildades 1933. Bo berättar även om den grupp veteraner som renoverat klubbens gamla Zögling och nu arbetar med ett Fi-1 segelflygplan.
1998-03-05    
Jönköping Flygplats     Tema Hawker Hunter. Bengt Fredholm berättar om erfarenheter av J 34 på F 18. Åke Hall berättar från F 9-perspektiv och om Västgöta Veteranflygförening och dess två f.d. schweiziska Huntrar.
1998-01-29    
Nässjö, Folkets Hus     Årsmöte. Sven Scheiderbauer redovisar senaste nytt från Flygvapenmuseum och berättar om besök hos flygmuseer och raketsilos i USA.

 1997

1997-12-05    
Vrigstad, Värdshuset     Julfest. Sven-Erik Jönsson berättar om sina många ferryflygningar över Atlanten. Bo Carlson ordnar klurig tävling.
1997-11-06    
Karlsborg, F 6     Med F 6 kamratförening och SFF Örebro. Traditionell ärtmiddag. Sven-Erik ’Neje’ Everstål fortsätter berättelsen om fredsbevarande uppdrag, främst i Kongo.
1997-10-16    
Tranås hos Stig Kernell     Flygboksträff. Stig Kernell recenserar, berättar om vad som är på gång och säljer böcker.
1997-09-18    
Jönköping Flygplats     Tema de Havilland. Lasse Lundin, Anders Rogberg och Bengt Fredholm berättar.
1997-09-18    
Ödestugu, JSFKs segelflygfält     Segelflygning. Stig Karlsson och Christer Glenvik tar oss upp i ASK 21 och Janus C. Beril Börjesson bogserar.
1997-09-07    
Linköping, Saabfältet     Bussresa till Saabs 60-årsjubileum – stor och sevärd flygdag. J 21R färdigombyggd. B 17 färdigrenoverad och flygande. Saab 340 och Saab 2000 gör split up m.m.
1997-05-15    
Linköping, Malmen     Lunch på F 16 M. B 17 renoveras och motorkörs vid Flygvapenmuseum. Lågsniff av Lansen Sport vid Målflygdivisionen. Visning av divisionen och dess materiel.
1997-04-10    
Eksjö, Trianonmässen     Bengt Fredholm berättar om sitt flygarliv i allmänhet och sina år i Kongo/Zaïre i synnerhet.
1997-02-27    
Jönköping, Länsstyrelsens matsal     Eide Lindelöw berättar om civilt trafikflyg. Om flygning med Boeing 727 på linjen Köpenhamn – Narssarsuak, flygsäkerhetsfrågor m.m.
Ref
1997-01-30    
Nässjö, Almenäs Källare (Samhall)     Årsmöte. Sven Scheiderbauer senaste nytt från Flygvapenmuseum och annan försvarsmuseal verksamhet. Bo Carlson berättar om restaurering av glidflygplan Zögling.

 1996

1996-12-06    
Gränna, Hjorten     Anders Ljungberg berättar om sjöflyg både här hemma och i Kanada. Bo Carlson bjuder på klurig identifierings- och räkneövning.
1996-11-07    
Karlsborg, F 6     Med F 6 kamratförening. Traditionell ärtmiddag. Besök flottiljmuseet. Sven-Erik ’Neje’ Everstål berättar om sitt flygarliv. De orter där han landat (bl.a. i Kongo och Libanon) fyller ett välmatat alfabet.
1996-10-17    
Eksjö, Trianonmässen     Sture Ahlstedt visar oss den unika mässbyggnaden. Rune Glad berättar om sin tid hos AB Jordbruksflyg under 1950-talet.
1996-09-19    
Jönköping, Länsstyrelsens matsal     Tore Eriksson och Bo Widfeldt berättar och visar bilder från deras resa till China med bl.a. flera museibesök.
1996-08-25    
Ljungbyhed, F 5     Bussutflykt till Flygvapnets huvudflygdag. 75 000 åskådare ser utmärkt flygshow.
1996-05-10    
Linköping, Saab Military Aircraft     Hans Berglund berättar om hur långt projektet JAS 39 Gripen framskridit. Krister Karling visar den process som ledde till flygplan 37. Vi guidas genom Hall 2 där Gripen tillverkas. Besök i ’Grini’hangaren där ÖFS bygger om J 21A till J 21R. Lunch i Saabs personalrestaurang och fransysk visit i Flygvapenmuseum.
1996-03-14    
Jönköping Flygplats     Erik Bratt berättar om flygande kvinnor. Han fäster uppmärksammar oss på flera relativt okända flygare, både svenska och utländska.
1996-02-22    
Jönköping, Länsstyrelsens matsal     Allmän samvaro. Bo Widfeldt visar smakprov från föreningens videotek, Jonny Andersson visar bilder från Kina och Sydostasien m.m.
1996-01-25    
Nässjö, Almenäs Källare (Samhall)     Årsmöte. Torstein Landström efterträds av Claes v Sydow som styrelseordförande. Carl Gustaf ’Kagge’ Rydelius berättar om sin tid i Flygvapnet från utbildningen i början av 30-talet och om beredskapstjänstgöringen som varade under hela kriget.
Ref

  1995

1995-12-08    
Gränna, Hjorten     Olle Ek berättar om sin tid som fjällflygare och om märkliga lösningar av flygtekniska transportproblem. Bo Carlson ordnar klurig identifieringstävling.
1995-11-09    
Karlsborg, F 6     Med F 6 kamratförening. Torstein landström och Axel Madsen berättar om ballongepoken på A 6 och om Ballongklubben Andrés tillkomst och verksamhet. Det nya flottiljmuseet studeras.
1995-10-12    
Jönköping Flygplats     Tema Missionsflyg. MAF:s informatör Tomas Artursson berättar om Missionary Aviation Fellowship.
Ref
1995-09-15    
Linköping, Flygvapenmuseum     Rundvandring, information och filmvisning.
1995-05-18    
Ängelholm, F 10.     Samarrangemang med andra regioner, sammanlagt över 170 deltagare. Studiebesök i Drakens håla (Draken 40 år). Allmänt fototillstånd. Ingemar Axelsson gör flyguppvisning i en J 35J.
1996-03-23    
Jönköping, Länsstyrelsens matsal     PeGe Lundborg berättar om Saabs produktion av trafikflygplan, om de olika modellerna, om idéer och teknikutveckling och om Active Noise Control som släcker ut störande buller.

I april 1995 tilldelas Lars-E Lundin  Svensk Flyghistorisk Förenings utmärkelse Söderbergplaketten (nr 23) för värdefulla flyghistorisk insatser.
1995-02-23    
Tranås hos Stig Kernell     Vi b och köper en del. Stig botaniserar bland Stigs böcker. Stig recenserar det gångna årets utgivning och tipsar om vad som är att vänta.
Ref
1995-01-31    
Nässjö, Almenäs Källare (Samhall)     Årsmöte. Sven Scheiderbauer berättar om Flygvapenmuseums verksamhet 1994. Bo Widfeldt berättar i ord och bild om Saab 35 Draken.

 1994

1994-12-08    
Gränna, Hjorten     Anders Ljungberg berättar och visar bilder från två långflygningar i Nordamerika under korta semesrar 1957 och 1958. Julnötter av Bo Carlson.
Ref
1994-11-17    
Karlsborg, F 6     Med F 6 kamratförening. Journalfilmer från flygdagar, vinterövningar, bombfällningar och skjutövniningar. Ny video från den sista aktiva tiden på F 6.
1994-10-13    
Jönköping, Länsstyrelsens matsal     Flygfotografen Peter Liander visar sina bilder.
1994-09-16    
Trollhättan, Volvo Aero Corporation och Saabs bilmuseum     Besök i Utställningshallens motormuseum, i materialteknikavdelningen, i C-verkstaden och i motorprovningen.
1994-05-05    
Jönköping Flygplats     Jonny Andersson låter oss SE-DIA-bilder av flygplan som har besökt JKG sedan 1967.
1994-04-07    
Jönköping, Länsstyrelsens matsal     Jan Waernberg berättar om Bulltoftas historia.
Ref
1994-03-10    
Aneby, Konserthuset     Erik Hallström visar ”En dag med flyget i fält” (1933) med S 6 som eldledare, Östtyskt redigerade ”Himmelsstürmer” (luftskepp filmade före första världskriget) och film om tyska flygindustrin 1918-1933, ”Invasionsförsvar” (1944) med B 3, B 17, J 9 och S 16 samt ”Nattjakt” (1954) med Venom.
Ref
1994-02-03    
Nässjö, Almenäs Källare (Samhall)     Årsmöte. Sven Scheiderbauer berättar om Flygvapenmuseum och om två flygplans”affärer”: Vampireaffären – rena stölden – och Vipanaffären – rena snurren.
Ref

 1993

1993-12-09    
Gränna, Hjorten     Anders Ljungberg berättar om EAA och om sin resa runt hela USA i en öppen Pober. Bo Carlson har gjort julnötter.
Ref
1993-11-11    
Karlsborg, F 6     Med F 6 kamratförening. Tema B 5 med bl.a. filmen Första Divisionen. Stort antal deltagare.
Ref
1993-10-14    
Linköping, Malmen     Major Sören Ek berättar om arméflyg, särskilt om Östgöta Arméflygbataljon AF 2. Studerar Hkp 3, Hkp 5 och Hkp 9.
1993-09-16    
Jönköping, Länsstyrelsens matsal     Bo Carlson berättar om Jönköpings Flygklubb, 60 år, och om Rocksjöfältet. Bo visar filmer från flygdagar på 30-talet.
1993-07-29    
IN MEMORIAM med anledning av flygaren, Grännabon Gösta Hedéns bortgång
1993-05-27    
Jönköping, A 6 Försvarsmuseum     Bo Widfeldt visar bilder från besök iflygmuseet Monino öster om Moskva. Flygplansmodeller och byggsatser demonstreras.
1993-03-18    
Jönköping, Länsstyrelsens matsal     SFF:s ordf. Olle Wirén berättar om hur han flugit från Sk 12 till J 32, om jaktflygets utveckling och om att det är lättare att bygga än att sälja flygplan.
Ref
1993-02-25    
Aneby Konserthus     Flygfilmsvisning lockar 60-tal åskådare varav hälften lokalbefolkning. ”Tunga bombflyget” (1938), ”Flygets örnungar” (1940), ”Jaktflygare” (1953) och ”Flygplan 35 (1960). Torstein Landström och Erik Hallström informerar om bl.a. SFF och konserthuset.
Ref
1993-02-10    
Jönköping-Köpenhamn tur och retur     Hasse Sandström har ordnat heldag med SAS Commuter. Kategori II-landning i Köpenhamn. Palle Jörgensen berättar om bolagets historia och organisation. Stefan Sjöblom redogör för systemen OPUS och CRU 80. Besök i översynshangar. Jytte Röhman-Nielsen berättar om uttagning och utbildning av kabinpersonal. Besök i Köpenhamn före hemfärd.
Ref
1993-01-21    
Nässjö, Almenäs Källare (Samhall)     Årsmöte. Sven Scheiderbauer berättar som vanligt senaste nytt från Flygvapenmuseum.
Ref

 1992

1992-12-10    
Gränna, Hjorten     Sedvanlig julfest. Torstein Landström berättar om sin och Axel Madsens höjdrekordflygning med ballong 1974. Bo Carlson har gjort uppskattad tävling ”Vems är stjärten”.
1992-11-12    
Karlsborg, F 6     Med F 6 kamratförening. Ulf Nylöf kåserar om J 29 och visar egen ljudfilm om Tunnan. ”Musse” Östman tar upp frågan om orsaken till alla haverier. Provflygaren Gunnar Juhlin berättar om hur planet kändes att flyga.
1992-10-08    
Tranås hos Stig Kernell     Flygboksträff. Stig informerar om flygboksutgivningen. Botanisering bland alla böcker. En hel del bokköp.
1992-09-03    
Jönköping, Länsstyrelsens matsal     ”Sanningen om Gottröra”. Åke Hall går igenom haverikommissionens preliminärrapport om Gottrörakraschen. Bo Widfeldt berättar och visar bilder från besök vid Peenemündebasen.
1992-05-16    
Västerås, Hässlö     Besök av flygdag. Många flygplan. Flygteknikcentrum visar motorer. En Vampire landar som cabriolet.
1992-03-22 och 23    
Frankfurt am Main, Rhein-Main-flpl och Hamburg, Lufthansas tekniska bas     Bengt Wallin från Lufthansa Göteborg är reseledare. Grundlig rundtur på flygplatsen, bl.a. i jättehangar med Boeing 747. Historiska plan finns uppe i terminalbyggnaden. I Hamburg nästa dag besöks ett antal verkstäder där trafikplan genomgår bl.a. D-check. Vi ser även en Me 108 som renoveras och Tante Ju D-AQUI som står inom området.
1992-02-27    
Jönköping, A 6 Försvarsmuseum     Sven Englund visar oss runt i museet. 21 cm haubits m/1917 imponerar. Carl-Erik Sunesson berättar vid ballongavdelningen. Bo Widfeldt visar bilder från vår Finlandsresa.
1992-01-30    
Nässjö, Almenäs Källare (Samhall)     Årsmöte. Gösta Hedén efterträds av Torstein Landström som styrelseordförande. Gösta Hedén utnämns till hedersordförande Lars Lundin fortsätter sin berättelse om amerikanskt hangarfartyg och visar filmen Flight Deck.

 1991

1991-12-05    
Gränna, Hjorten     Major Lars Olin, under flera år ledare för Team 60, berättar om uppvisningsgruppen och visar bilder och filmer: Teamets egen videofilm och Saabs reklamfilm ”Performance Control” (filmad av Top Gun-filmare). Bo Carlson bjuder på julnötter.
1991-11-07    
Karlsborg, F 6     Med F 6 kamratförening. Sven Stridsberg berättar om Saab 32 Lansen och visar projektskisser och diabilder. Eskaderflygläkaren Ulf Nylöf visar färgfilm som han tagit från baksits i A 32A vid F 6.
1991-10-10    
Jönköping Flygplats     Trots tät dimma hittar 37 deltagare till flygplatsen. Sikten knappt 250 m varför flygtrafiken obefintlig. Flygplatschef Gunnel Lindblom visar anläggningen. Flygledare Lotta Hoffback ägnar oss obruten uppmärksamhet i tornet.
1991-09-06 - 08    
Finland     Överresa med Finnairs MD-83 till Vanda, besök i Finlands Flygmuseum, sightseeing genom Helsingfors. Nästa dag besök vid f.d. krigsflygbasen Vesivehmaa, full av renoveringsobjekt, därefter museibyggnader i Kuorovesi/Halli, följt av det stora flygmuseet i Tikkakoski. Hemresa dagen därpå. Carl-Fredrik Geust guidar under hela besöket.
1991-05-23    
Jönköping, Länsstyrelsens matsal     Bo Widfeldt berättar om Israels flygmuseum på Hatserimbasen och om sin jakt på uppgifter till boken Nödlandning i Sverige. Bo visar även film om dykande flyghistoriker som undersökt B 17-vrak.
Ref
1991-04-10    
Arlanda, LIN     10-årsjubileum (drygt) av träff med Lars Lindström. Han guidar och underhåller oss hela dagen – väderradar, bagagehantering, trafikplanering och Maintenanceavdelningen med motorverkstad, sadelmakeri och verkstadshangar m.m..
Ref
1991-03-14    
Linköping, Saab    Provflygaren Jan Angner berättar om JAS-programmet. P G Lundborg guidar oss runt i monteringshallar och i leveranshangar – Saab 340B i olika stadier.
1991-01-31    
Nässjö, Folkets Hus     Årsmöte. Lars Lundin berättar om amerikanskt hangarfartyg.
Ref

 1990

1990-12-12    
Jönköping Köpenhamn tur och retur     17 SFF-are ”provflyger” SAS nya Fokker 50 för 200 kr/person. Hasse Sandström hade ordnat med hjälp av Göran Sandwall och SAS
1990-12-06    
Gränna, Hjorten     Gösta Hedén berättar om möte med SR-71. Olle Ek berättar om baklängesflygning och livsfarliga flygningar. Bo Carlson bjuder på tankenötter.
Ref
1990-11-15    
Hultsfreds flygplats     Tema Holmstroem Air. John Olof Holmström berättar om sin egen och bolagets historia, om ferryflygningar och missionsflyg m.m. Bolagets alla Dornier Do 228 landar lägligt.
1990-10-25    
Jönköping, Länsstyrelsens matsal     Tema Lufthansa. Press- och informationschef Heinz Heuer berättar om bolagets historia och visar film.
1990-09-27    
Karlsborg, F 6     Med F 6 kamratförening. Information av CF6 Sten Öhlander om försvarskommitténs besparingsalternativ. Därefter tema Saab 21 med gamla journalfilmer, Bo Widfeldts redogörelse och givande diskussion.
Ref
1990-05-13 och 14    
Norge     Besök i flygmuseet på Gardermoen och dess lager av flyglansdelar och besök i Norsk Teknisk Museum. Kvällsflanering och övernattning i Oslo. Visning av Rygge flystasjon med dess 332- och 336-skvadroner.
1990-04-05    
Jönköping, Altanen     Evert Carlsson berättar om projekt Saab 2000 med återblickar på Saab Scandia och 340.
1990-03-15    
Nässjö, Nässjö Åkeri     Pelle Fogde berättar om när F 13 tar steget från J 29 till J 35 under 1960. Aerodynamik, tippkänslighet, superstall, bullerprov med superbangar m.m.
1990-01-18    
Jönköping, Länsstyrelsens matsal     Årsmöte. Bo Carlson efterträds som styrelseordförande av Gösta Hedén. Beslutas inrätta videotek. Sven Scheiderbauer om udda flyglitteratur: Flyghistoriska avhandlingar från universitet och försvarshögskolor.

 1989

1989-12-07    
Gränna, Värdshuset Hjorten     Julbord och flyg på tofflor. Erik Hallström, Anders Ljungberg och Olle Ek berättar. Blue Grassmusik och frågesport till erterrätt.
1989-11-09    
Eksjö, Prästängsskolan     Johnny Adrianssen berättar om Dagen D. Johnny ingick i en av de medverkande norska flygdivisionerna.
1989-10-12    
Jönköping, Länsstyrelsens matsal     Gert Skogsberg berättar om svenskt polisflygs historia.
1989-09-14    
Jönköping, Altanen     Flygplansmodeller och videofilm. Bo Widfeldt visar korta avsnitt ur ett stort antal filmer.
1989-05-20    
Malmslätt och Flygvapenmuseum     Öppningsdag FVM:s nyinvigda etapp 2 och flygdag med bl.a. Mikael Carlsons Tummelisa.
1989-04-05    
Arlanda och  Frösundavik     Flygresa till Arlanda i SAS regi. Besök SAS huvudkontor, SAS Flight Academy, Maintenanceavdelningen och i splitternya Boeing 767 Ingegerd Viking.
1989-03-02    
Karlsborg, F 6     Med F 6 kamratförening. Kortfilm från 40-talet Jag en B 17. Bo Widfeldt berättar om B 17. Intressant diskussion.
Ref
1989-01-26    
Jönköping, Altanen     Årsmöte. Paul Kylbert berättar om Flygvapenmuseums etapp 2 (skall invigas i maj s.år). Bengt Lindeberg, Sten Bergmar och Yngve Axner visar siktesinstrument i montrar. Bengt L visar flyghistoria på frimärken. Visas video Det stora lyftet med JAS 39 samt LIN:s 30-årshistoria.

 1988

1988-12-08    
Gränna, Värdshuset Hjorten     Julbord, Blue Grass, Gösta Hedén om Porjus-Suorva-linjen och Olle Ek om Lapplandsflyg.
1988-11-10    
Tranås hos Stig Kernell     Stig Kernell pratar böcker och visar bilder och sin stora boksamling. Köp och byten av böcker.
1988-10-13    
Eksjö, Prästängsskolan     Sven Scheiderbauer berättar vidare om STRIL och lär oss om radar och om incidensberedskap.
1988-09-15    
Jönköping, Axamo     Anders Saether från Scand. Historic Flight visar upp sin AT-6 o berättar om sin Mustang. Vi informeras om Jönköpings Flygklubbs historia.
1988-05-27    
Ålleberg     Stig Kernell visar åter Segelflygmuseet och bjuder på Moth-turer.
1988-03-24    
Jönköping, Altanen, Saab Scania Combitech     Gösta Hedén berättar om sin tid som provflygare vid Centrala Verkstäderna i Västerås, CVV.
1988-03-12    
Köpenhamn, Kastrup och Danmarks Flyvemuseum     Vi flyger billigt till Kastrup och är gäster hos SAS och Dansk Flyvehistorisk Forening.
1988-02-18    
Nässjö, N. Smålands Sport- o Vet.ford. klubb     Bo Widfeldt berättar om nödlandningar i Sverige under andra världskriget.
1988-01-28    
Jönköping, Altanen, Saab Scania Combitech     Årsmöte. Sven Scheiderbauer berättar om våra stridslednings- och luftbevakningssystem (STRIL).

 1987

1987-12-10    
Gränna, Värdshuset Hjorten     Julbord och Olle Ek. Han kåserar om den pensionerade flygarens fortsatta flygande.
1987-11-12   
Jönköping, Altanen, Saab Scania Combitech     Ragnar Ignell, F 6,  berättar om sina år på F 6 under 40-, 50- och 60-talen. Visar tre filmer.
1987-10-13    
Eksjö, Prästängsskolan     Torsten Tollö berättar om sina många år som konstruktör av bl.a. rymdraketer hos Lockheed.
1987-09-15    
Skillingaryd, Skjutfältet     Övlt Lilliecreutz visar oss skjutfältet. Vid A 6-lägret ligger hangaren från 1912, numera vedbod.
1987-05-21    
Linköping, Malmen FVM, Saab-Scania     Utflykt till Flygvapenmuseum, Flygets Hus och Saabs fabriker. Per-Göthe Malmborg guidar oss genom SF 340-tillverkningen.
1987-03-05    
Eksjö, Prästängsskolan     Visning av videofilmer ’Från spånkorg till Tunnan’ och ’Flytande fästningar’.
1987-01-29    
Nässjö, Nässjö Åkeri     Årsmöte. Claes J. Smith berättar om sin tid som provflygare vid Saab.

 1986

1986-12-04    
Gränna, Värdshuset Hjorten     Julbord med countrymusik. Fjällflyg med Olle Ek. Julpristävling.
1986-10-23   
Jönköping, Altanen, Saab Scania Combitech     Erik Wilkenson, flygare, tekniker och uppfinnare kåserar om konstruktionen av dykbombsiktet BT. Bengt Lindeberg gjort har utställning av olika sikten.
1986-09-18    
Nässjö, Nässjö Åkeri     ”Kaggen” Rydelius intervjuas, under videoinspelning, om sin tid som flygplatschef på Jönköpings gamla flygfält. Ser videofilm Från Phönix t Viggen.
1986-05-29    
Karlsborg, F 6     Det moderna attackflyget demonstreras. Gösta Hedén berättar om sin tid på F 6.
1986-02-27    
Tranås hos Stig Kernell     Stig Kernell pratar böcker och visar bilder och sin stora boksamling. Köp och byten av böcker.
1986-01-29    
Gränna, Andréemuseet och Grännagården     Olle Fong visar museet. Axel Madsen och Gösta Hedén berättar om avancerad ballongflygning m.m. Därefter hålls Regionavdelning Smålands första årsmötesförhandlingar i närvaro av SFF:s sekreterare Sven Scheiderbauer. Han lät förstå att vår ansökan om formellt godkännande som regionavdelning var “redan i praktiken” godkänd av SFF:s styrelse.

 1985

1985-12-11    
Eksjö, Prästängsskolan     Sven Scheiderbauer berättar om Flygvapenmuseum och de närmaste framtidsplanerna. Våra möjligheter att bli regionavdelning diskuteras.
1985-10-24   
Jönköping, Altanen, Saab     Percy Palmqvist visar sin modell av Piper Cub J3 i skala 1:3,75.
1985-09-14    
Ålleberg     Stig Kernell visar Segelflygmuseet och bjuder på Moth-turer.
1985-05-30    
Nässjö, Nässjö Åkeri     Bo Widfeldt berättar om sina forskningar samt visar tysk film med identifieringsövningar från kriget.
1985-04-03    
Jönköping, Saab     Yngve Axner redogör för Saab Combitech och Saab Trainings övningsmaterial. Sven Holke och Hans Arne Nilsson berättar om utprovning av helikoptersikten resp. ”Paralift”. 31 deltagare.

I april 1985 tilldelas Stig Kernell Svensk Flyghistorisk Förenings utmärkelse Söderbergplaketten (nr 12) för värdefulla flyghistorisk insatser. Obs att Bo Widfeldt hade fått utmärkelsen (nr 5) redan år 1977.

 1984

1984-11-28    
Gränna, Andréemuseet och Grännagården     Visning av museet. Gösta Hedén berättar om sitt flygarliv.
1984-05-20   
Linköping FVM     Visning av nya Flygvapenmuseum.
1984-03-01   
Eksjö, Prästängsskolan     Överste T. Norlin kåserar om Bengt Nordenskjöld. Bo Widfeldt visar video.

 1983

1983-11-15    
Nässjö, Nässjö Åkeri     Lars Lundin berättar om sina samlingar och visar bilder. Stig om boksamlande.
1983-10-05   
Jönköping, Saab     Kenneth Lindqvist om bärgningen och restau­reringen av B18B "Röd David". Tore Eriksson visar bilder från SFF:s resa till Tyskland och Tjeckoslovakien. 33 deltagare.
1983-04-27    
Nässjö, Nässjö Åkeri     Lennart Gustafsson om sitt Göta-Flyg och verksamheten vid Sjunnaryd.
1983-03-03    
Tranås     Pelle Sjölin, CVA, om Bromma under kriget. Gösta Norrbohm och Torsten Scheutz berät­tar om sitt flygboksförfatteri.

 1982

1982-11-27    
Linköping, F 13 och Ryd     Axel Carlesson informerar och visar fpl och re­staureringar vid F13M och Ryd-ladan.
1982-10-28   
Gränna, Andréemuseet och Hjorten     Olof Fong visar museet. Bo Widfeldt berättar om amerikanska flygare i Gränna 1944-45. Arne Jung visar film och berättar. Gösta Hedén om ballongsegling i USA.
1982-09-30    
Jönköping, Saab     Visning av Saab:s apparatmuseum.Tore E. visar bilder från SFF:s USA-resa.
1982-05-13    
Aneby, AnebyHus     Flygande missionären Sune Andersson berät­tar till bilder om sitt arbete i Colombia.
1982-03-25    
Nässjö, Nässjö Åkeri     Bo Widfeldt visar bilder och film: Sv. flyg 1935-45 samt främmande nödlandare 39-45. C-G Rydelius berättar om sin flygvapentid.
1982-01-28    
Jönköping, Saab     Axel Carleson redogör för planerna för Flygvapennuseum och visar film. Saab-Scania presenteras. Flygplanapparater visas. Film: Jaktviggen. 28 deltagare.

 1981

1981-10-22    
Aneby, AnebyHus     Thomas Arthursson visar bilder från Confederate Air Force.
1981-08-20   
Huskvarna, hos Kent Ebevik     Kent Ebevik och Jonny Andersson visar bilder och modeller. Lokalradion på intervjubesök.
1981-06-04    
Tranås, hos Stig Kernell     Stig Kernell visar sina samlingar och kåserar kring flyghistoria och -historier.
1981-01-29    
Jönköping, Lasarettet     Christer Ström visar bilder från Old Warden, Duxford och Hendon.

 1980

1980-11-20    
Jönköping, Axamo     Stig Kernell och Bo Carlson har inbjudit 24 st SFF:are för att undersöka intresset för flygsammankomster. Lars Lindström visar bilder och berättar om Linjeflyg mm.