Referat från årsmöte med SFF-F den 11 februari 2015
SFF-F:s flyghistoriker träffades den 11 februari 2015 och höll årsmöte under ledning av Sven Scheiderbauer. Vid mötet gillades förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning varför styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014.

Vid personvalen blev det omval på alla poster, även till revisorer och valberedning.
Efter konstituering består styrelsen av C-E Linghoff ordförande, Lars Fogelqvist vice ordf. , Claes von Sydow kassör,

Sven Scheiderbauer t.h. sitter som ordförande vid SFF-F:s årsmöte för 21:a gången.
Claes v Sydow t.v. sitter som protokollförare vid SFF-F:s årsmöte för 26:e gången.
Sune Hult sekr. samt Torstein Landström Wallmo, Ulf Anderson och Nils-Arne Nordahl. Antalet medlemmar i SFF Småland uppgår till c:a 80 st.

Efter årsmötet stannade Sven Scheiderbauer kvar i blickfånget för de drygt 30 deltagarna. Han skulle berätta under titeln ”Från fjord och fjäll. Om den flyghistoriska skatt som finns i Norge”.

Men först lite mer om Sven:
För länge sedan, läs 1970-talet, var Sven Scheiderbauer en inspiratör för vår sedermera hedersordförande Bo Carlson när denne gjorde sina första försök att återberätta Jönköpingsbygdens flyghistoriska förflutna. Den unge majoren Scheiderbauer inpräntade hos sin äldre elev bl.a. vikten av att vara noga med smådetaljerna. Följden blev att Bo växte som flyghistoriker, vilket ledde till att han efter hand vidgade sitt kontaktnät, bl.a. till andra flygintresserade i södra Vätterbygden, vilket i sin tur resulterade i en lokal flyghistorisk förening.
I samband med att Svensk Flyghistorisk Förening godkände oss flyghistoriker i F-län som regionavdelning i riksföreningen hölls vårt första årsmöte i Gränna i slutet av januari 1986. Till att leda mötet kallades – inte förvånande – Sven Scheiderbauer. Sedan har det fortsatt av bara farten. Vid varje årsmöte i SFF-F t.o.m. det som hölls i februari 2005 deltog Sven som ordförande. Då gjorde han det för 20:e gången. Men sedan tog det stopp. Sven hade varit chef för Flygvapenmuseum i 13 år men slutade det året i närbelägna Linköping och började som chef för Norsk Luftfartsmuseum i nordnorska Bodø. Väldigt avlägset och med dåliga förbindelser till Jönköping. Så vi smålänningar fick klara oss utan Svens hjälp i ett antal år. Fram till nu. Sven får härmed anses ha inlett sin andra tjugoårsperiod som ordförande vid SFF Smålands årsmöten. Traditioner är ju till för att upprätthållas.

Nu tillbaka till Sven Scheiderbauers föredrag ”Från fjord och fjäll. Om den flyghistoriska skatt som finns i Norge”.

Det övergår min förmåga att sakligt återberätta något av föredraget. Men det bör sägas att föredraget var mycket noga förberett och att Sven, förstås, själv fortfarande är noga med detaljerna.

Sven följer inte någon rak linje utan det blir hela tiden sidospår och utvikningar. Allt enligt förberedd plan. Resultatet blir något

som mer framstår som en spontan diskussion än som ett föredrag. Trevligt!

Sven började föredömligt med att visa en karta över Norge – han vet var vi har våra kunskapsbegränsningar. Nästa moment var en genomgång av Norges flygvapen (Haerens och Marinens) och deras flygplansbestånd före kriget. Sedan följde på varandra fylliga redovisningar av vad som hände före, vid och efter krigsutbrottet den 9 april 1940 på och över flygplatser, sjöflygstationer, städer och farvatten. Luftkriget över Norge skildrades med brittiska jakt- och bombningsinsatser, bl.a. mot slagskeppet Tirpitz, och även sovjetiska luftangrepp. Följt av vad som hände vid och efter krigsslutet. Det var då som Sven kom in i andra andningen: Alla dessa flyghistoriska skatter och vad som har hänt, vad som händer och vad som inte händer med dem. En f.d. flygmuseichef i sitt esse!

/Claes v Sydow