2016-03-16    Roger Eliasson berättar om sitt liv.
Inget flygintresse under uppväxttiden.

Gjorde sin värnpliktstjänstgöring som röjdykare.

Efter grundutbildning fick man välja olika inriktningar t.ex ubåtstjänst, attackdykare, helikoptertjänst m.m. Roger genomförde testerna för helikoptertjänst och klarade alla och gick vidare på den linjen.

Efter grundutbildning på Ljungbyhed i

Beagle Pup följde sedan helikopterdelen. Började Med Alouette sedan HKP6 och HKP 4.

Roger berättade med inlevelse och humor om alla sina spännande uppdrag med HKP4, vilket innebar trupptransport, ubåtsjakt, släckning av bränder m.m.

Avslutade med att berätta om Aeroseum som Roger med medhjälpare har byggt upp till en storartad anläggning, innehållande både militära helikoptrar och flygplan samt simulatorer.

45 entusiastiska åhörare tackade med varma applåder samt ett graverat glas till Roger.