(Referat : ”Kapplöpning med flyg till Nordpolen” , Torstein L Wallmo, 2018-12-05)

Sugna på julbord samt kunskapstörstande träffades ett 40-tal medlemmar för att lyssna på föredrag och få en smaklig spis. Lotteri med 2 vinnare som får flyga Saab-Safir och även andra fina priser fanns att tillgå. Likaså fick vinnaren av flygplansigenkänning något att förtära. Efter detta var det dags för aftonens föredrag ” Kapplöpning med flyg till Nordpolen”.

Vår styrelsemedlem Torstein L Wallmo från Gränna berörde snabbt såväl sitt civila som flygiska CV: AD från Konstindustriskolan, flög in sig på MFI 9B i Göteborg, startade ballongklubben Andrée efter hemkomst till Gränna. Friballongcertifikat och dito segelflyg samt fallskärm på Optand flygfält. Arbetat som frilance-illustratör och varit med om att designa utställningar på Gränna Museum.
Det ovan sistnämnda och också kopplat till Andrée-expeditionen, var det som väckte Torsteins intresse för de som ville tävla om att bli först till Nordpolen.
Efter lite allmän information om ballongflygande från och med 1709 var snart Torstein inne på Salomon August Andrée med alla sina förberedelser inför expeditionen som var tänkt att föra honom till Nordpolen  med sina två medhjälpare, Nils Strindberg och Knut Fraenkel. Det finns mycket att botanisera i när det gäller nordpolsflygningen liksom kring männen som skulle företa sig ett sådant okänt uppdrag. Klart är att ett sådant föredrag skulle kräva ett eget möte. (På bilden; Andrée sittande till höger)
Det första försöket skulle ske 1896 men fick avbrytas, sommaren 1897 begav man sig dock iväg den 11 juli med ballongen ”Örnen”. Redan efter 3 dygn, inrymmande många besvärligheter, tvingas man landa och hade då nått 83:e breddgraden. Man vilar sig något dygn och börjar sedan vandringen över isen. Först efter 3 månader når man Vitön och slår läger. Där hittas de 33 år senare. (3 dagar, 3 månader och 33 år). Vad drev Andrée? Vad gick fel? Vad dog dom av? Frågetecknen är många.
Efter Andrée kom Walter Wellman (tidningsägare och korrespondent) som hade försökt att till fots finna Nordpolen, senast 1899, men fick ge upp. Ballongtanken gav han också upp, de gick ju inte att styra. Han fick nu höra talas om ett franskt luftskepp som han beställde 1906 av ballongtillverkare Godard. Döptes till AMERICA. Det var ett 50 m mjukt luftskepp, d v s en cigarrformad ballong med köl av rör-ram täckt med tyg där motorer och passagerare satt. Ballonghöljet av 3 lager siden och 3 lager gummiduk rymde 7.000 m3 vätgas. Tre motorer gav 80 hk.
Dom for till Spetsbergen, till samma plats som Andrée-expeditionen startat från 9 år tidigare. Det vilade en förbannelse över platsen, man fick problem med motorerna och fick sända AMERIKA till Frankrike för byte till LD-motorer på 75 hk. Dessutom förlängde man skeppet med 6 m och med det ökad volym till 7.300 m3. Den 2 sept året därpå, 1907, startade man men fick avbryta efter några km. Dåligt väder?!

Nytt försök 1909 i augusti. Under skeppet fanns nu ett långt läderklätt rör som en köl  med ballast och som skulle glida på marken för att hålla jämn höjd. Röret gick sönder och luftskeppet steg till 1.500 m då man fick släppa ut gasen och landa. Dom räddades av den Norske ångaren FRAM (Nansens och Amundsens polarbåt). Efter detta la Wellman av.

Som nummer tre kommer Roald Amundsen, norrman och född 1872. År 1897 deltog han i en expedition på ett fartyg som frös fast i polarisen och fick övervintra. 1903 ledde han expeditionen som tog sig genom Nordvästpassagen mellan Atlanten och Stilla havet. År 1911 når Amundsen och 4 kamrater fram till Sydpolen.

Trots att Peary och Scott påstått att de hade nått Nordpolen (dock inte helt bekräftat) vill Amundsen ändå flyga över Nordpolen. 1923 gjordes en provflygning med piloten Oskar Omdal men ett haveri gjorde att försöket fick avbrytas. Nya besvärligheter tornade upp sig  bl a av ekonomisk karaktär och Amundsen gick i konkurs. Ytterligare ett försök gjordes med annan finansiär men efter att ha landat för att kontrollera sin position fann man den vara 870 43´ nordlig bredd. Flygandet avblåstes. Nu kom tankarna på en annan luftfarkost-Luftskepp-och i Italien fanns Umberto Nobile med ett passande sådant.

En annan herre vid namn Richard Evelyn Byrd, Jr som vid 24 års ålder fick en befattning i US Naval Academy samt gavs en flygutbildning 1917. Deltog i planeringen av US Navys överflygning av Atlanten 1919 med 3 flygbåtar (en kom fram), förde sedan befälet över flygavdelningen vid MacMillans expedition till norra Grönland. Den 9 maj 1926 startade Byrd och chefspiloten Floyd Bennet för att flyga till Nordpolen. Startade från Kings Bay på Spetsbergen med en Fokker F7 trimotor. Flög i 15 tim och 57 min. Byrd hävdade att de nått Nordpolen och cirklat i 15 min. Tvivel uppstod senare huruvida de  kom hela vägen på något över 2.470 km. Han blev i alla fall hyllad som nationell hjälte vid återkomsten till USA. Detta säkrade medel för hans planer att flyga över Sydpolen.
I modern tid blev Byrds dagbok offentlig (1996) och tvivlen besannades.
Vi återkommer nu till Roald Amundsen som tre dagar efter Byrds försök, d v s den 12 maj 1926 flög över Nordpolen med Luftskeppet NORGE. Det är väl dokumenterat och med det var Amundsen först både till Sydpolen och Nordpolen.
Han hade fått hjälp att köpa Luftskeppet N-1 i Italien av konstruktören Umberto Nobile efter godkännande av Mussolini och med villkor att Nobile skulle vara kapten med en till viss del italiensk besättning. Såväl N1 (NORGE) som N2 (ITALIA) byggdes 1924, längd 106 m och en diameter på 20 m. Volymen 18.500 m3 och försedda med 2 Maybach-motorer på 230 hk vardera som gav en marschfart på 80 km/h (max var 113 km/h). besannades.
Denna resa med Nobile som kapten och Amundsen som expeditionschef (de var inte helt bekväma med varandra) låter sig inte berättas i detta referat utan intresserade bör ta det källmaterial som finns och sätta sig bekvämt tillbaka och läsa om allt som skedde under resan och inte minst, vad hände efteråt, speciellt  med Nobile.

Avslutningsvis avtackades Torstein med applåder och ett av Lars Nordquist graverat glas med motiv ”Örnen” för ett trevligt och intressant föredrag.

/CEL