Svensk Flyghistorisk Förening - Regionavdelning Småland, årsmöte 2014.
SFF-F, med säte i Jönköping har hållit årsmöte den 12 februari på Villa Björkhagen som samlade drygt 30 medlemmar och valdes C-E Linghoff att föra klubban med assistens av Claes von Sydow som sekreterare. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning godkändes och kunde läggas till handlingarna varpå styrelsen gavs full ansvarsfrihet för 2013.
Val förrättades, utan personella förändringar, därför fortsätter samma styrelse att leda SFF-Småland även 2014. Efter konstituering; ordförande C-E Linghoff , v. ordf. Lars Fogelqvist, kassör Claes von Sydow, sekr. Sune Hult samt Torstein Landström Wallmo, Ulf Anderson och Nils-Arne Nordahl. Även posterna som revisorer och valberedning fick förnyat förtroende. Antalet medlemmar i SFF Småland uppgår till c:a 80 st.

C-E Linghoff informerade därefter om att Svensk Flyghistorisk Förening med c:a 5.500 medlemmar i landet nu lanserar en nationell rekryteringskampanj som sträcker sig över hela året och kan läsas på avdelningens hemsida.

Efter årsmötet berättade det inbjudna paret Pär och Jasmine Cederqvist från Ljungbyhed om sina liv som uppvisningsflygare. Föredraget blev mycket uppskattat och som tack erhöll paret varsitt, av Lars Nordqvist, graverat glas med Tiger Moth som motiv och vidhängande devis: används med måtta.

 (C-E Linghoff).


Vi gästades denna kväll av Pär Cederquist med hustru Jasmine. Pär berättade om sitt flygarliv och intresset för flyg, som startade redan i 4-5-årsåldern då han såg tidningsflyget i Jönköping. Pär är Jönköpingsbo från födseln, men ganska snart därefter flyttade familjen till Göteborg. På Torslanda kom han i kontakt med segelflyg och bogserflygplanet Tiger Moth och F9 med J29 Tunnan och J34 Hawker Hunter. Knappast kunde han då ana att han skulle besöka F9, som J35-Draken-pilot under 70-talet. Efter diverse jobb som bl.a. flygmek.-lärling på Torslanda och Nyge Aero i Nyköping och åter till Torslanda som lärling på Svensk Flygtjänst.

Nästa steg i hans flygarkarriär blev en ansökan till Ljungbyhed och 1967 började han sin fältflygarutbildning med grundutbildning på SK50 Safir och därefter SK60. Efter avslutad flygutbildning blev det A32 Lansen på F17 Kallinge till 1975, då omskolning till jakt på J35F Draken genomfördes på flottiljen. 1978 var det dags att lämna F17 och Draken och ett mellanspel på Målflygdivisionen med Lansen.

Under tiden på Kallinge flög Pär som bogserpilot i Blekinge FK´s Tiger Moth och det slutade med att Pär och två andra köpte flygplanet. Efter en omfattande renovering var det 1985 dags att börja flyga sin egen Tiger Moth SE-CWG. Pär hade dessförinnan uppvisningsflugit på Silver Hill i Klippan med SE-GXO, också en Tiger Moth. Detta plan flyttades till Falköping och Ålleberg, men Pär hade då börjat uppvisningsflyga med sin CWG på olika flydagar. 1984 köpte Pär ytterligare en Tiger Moth, SE-CHG, som han byggde upp från grunden. Utöver att flyga SK60 och Piper Navajo i jobbet på TFHS, började han flyga Vampire för Ljungbyheds Aeronautiska Sällskap, LAS, och det blev c:a 50 tim under 5-6 år på denna.

En gammal dröm, som han haft blev plötsligt verklighet, Pär blev erbjuden att börja flyga Spitfire för Biltema. Biltema har idag både en Mustang och ytterligare en Spitfire, som visas upp vid bl.a. flygdagar och andra event. Utbildningen på Spitfire gjorde han i Duxford i England och det började i en 2-sitsig Spitfire, först i baksits och sedan i framsits, därefter hem till Sverige för att själv bli bekant med och flyga Biltemas Spitfire. Detta skedde under våren 2009 och idag är uppvisningsflygandet en stor del av hans vardag.

Så avslutades Pärs anförande med en stor applåd från de församlade och hans hustru Jasmine tog till orda. Hon har också ett mycket stort flygintresse och följer ju med Pär på alla hans uppdrag. Hon har cetifikat och flyger bl.a. Tiger Moth och på senare år har hon också börjat vara speaker på flygdagar. Hennes andra stora intresse är konst och hon visade ett antal alster av sin ”produktion”, där flyg och flygplansdetaljer ingick som en stor del.
Pär och Jasmine avtackades med en present, ett glas på vilket Lars Nordqvist graverat in en Tiger Moth, och åter en stor applåd för dem båda.

Vid pennan
Lars Fogelquist