Referat från mötet den 23 sept
”Äventyret – inrikesflyg” hade Michael Sanz valt att kalla sitt föredrag när han besökte oss och Axamo-veteranerna på Jönköping Airport denna onsdagskväll inför ett 40-tal intresserade åhörare.

Att Michael var väl förtrogen med denna till dags datum 95-åriga epok var inte att ta miste på. Den svenska civila flyghistorien har

han beskrivit i sina böcker, bl a den om Linjeflyg.  Att just Linjeflyg fick en framskjuten plats i hans föredrag var kännedomen om Axamo och eran med just detta bolag. Igenkänningsfaktorn var hög inte minst bland Axamo-veteraner utan också hos dem som befraktats av Linjeflyg.
Ett välgjort bildspel gav inte bara en presentation av inrikesflygets flygplanflotta och floran av bolag utan även ett fint persongalleri med många legendariska skeppare och styrmän. Likaså beskrevs utförligt det svenska linjenätets utveckling och tillkomsten av flygplatser.
Sålunda fick vi veta att …

- den första linjen tillkom 1920 mellan Porjus och Suorva med Avro 504K och fram till 1923 flögs c:a 1.000 pax.

- 1944 kom den första permanenta linjen till genom ABA. Luleå – Sundsvall – Stockholm – Göteborg – Malmö. Flögs med Ju 52 resp DC 3. Mellan 1950 – 1956 var Saab 90 Scandia stommen i det svenska inrikesnätet och ersattes senare av Convair CV-440.

- Axamo, sedermera  Jönköping Airport, öppnades 1961.

- den reguljära passagerartrafiken hade 1944 fått 6 destinationer, Visby tillkommit. 1957 var antalet uppe i 13 st och Jönköping hade tillkommit (gamla flygfältet). 1967 fanns 22 fält och 2015 totalt 34 destinationer.

- 1992 avreglerades inrikesflyget och ett stort antal nya aktörer syntes på banan. 1993 integrerades Linjeflyg i SAS. De regionala bolagen kommer och går och staten har lämnat över många destinationer att drivas i såväl privat som kommunal regi, resterande 10 st är statliga.

Michael kom också bl a att beröra bullerdebatten kring Bromma,  kommer flygplatsen att läggas ner 2022 och skall flytt i så fall ske till Arlanda? Debatt och utredningar pågår. Vidare berättade han om Jan Carlzon, folkflygets skapare och VD för SAS 1978.

Några axplock från en givande och trevlig kväll med en mycket sakkunnig föredragshållare.

 

(foto och text, C-E Linghoff)