Ref SFF-F 151104
Knut Övrebö kom den 4 november och berättade för oss om Framtidens stridsflyg. Eller, mer kryptiskt, om FCAS - Future Combat Air System. I Sverige är det en studie som bedrivs samordnat av Saab och ett antal andra företag och institutioner för att säkerställa att man inom landet är i framkant i flygteknisk utveckling i framtiden, främst med sikte på tiden fram till och bortom år 2040.
Knut Övrebö är själv starkt inblandad i studien eftersom han hos Saab är produktledare för 'Framtida Flygsystem'. För oss flyghistoriker är Knut mer känd som sekreterare i styrelsen för Svensk Flyghistorisk Förening. Det är inte dumt att ha klart samband bakåt när man blickar framåt.

Framtagningstiden för flygplansprojekt tar allt längre tid, varför det gäller att vara ute i god tid. Det gäller samtidigt att inte låsa sig vid dagens tänkande. Det måste finnas en innovativ bredd i planeringen och en medvetenhet om förändringar i bl.a. stridsteknik, insatsmiljöer och informationsinhämtning. Man talar här gärna om en ooda-loop (observ, orient, decide och act. Det gäller att helst utföra den här cykelns olika delar snabbare än den tänkte fienden!
FCAS-studien är nationell och förväntas beröra hela det svenska försvaret - där finns ju ett starkt samband mellan alla verksamheter och de är alla beroende av varandra. Men samtidigt
är Sverige och Saab även delaktiga i internationella, främst europeiska FCAS-studier. Bl.a. är Sverige och Saab aktivt inblandade i framtagandet av UCAV-provflygplanet 'Dassault nEUROn'.

Med tanke på auditoriets höga medelålder kommer många av oss inte att få uppleva vad som rör sig på den militära himlen år 2040. Kanske flyger vid den tiden fortfarande någon utvecklad version av Gripen tillsammans med någon spanings-UAV. Kanske är bilden någon helt annan. Den som lever får se...

/Claes