Referat från Årsmöte i SFF-F, 21 febr 2018
Onsdagen den 21 febr höll SFF Region Norra Småland sitt 33:e årsmöte i lokal ”Utsikten” på Jönköping Airport och 26 medlemmar hade hörsammat kallelsen. Som mötesordförande, för 24:e gången, satt Sven Scheiderbauer (föreningens Hedersordförande) och som sekreterare Claes von Sydow, för 28:e gången.
Punkterna klubbades igenom i snabb takt och mot såväl förvaltningsberättelse som den ekonomiska redovisningen fanns inga synpunkter utan fastställdes i sin helhet. Styrelseledamöterna fick med detta ansvarsfrihet för det gångna året.

Till ordförande omvaldes Carl-Erik Linghoff fram till näst årsmöte och vid val av övriga funktionärer meddelade Claes von Sydow att detta var hans sista årsmöte och avsåg att lämna styrelsen efter 30 års funktionärsskap i föreningen. Av Claes von Sydows CV framgår att han under dessa 30 år varit sekreterare i åtta år, ordförande i åtta år samt kassör under 15 år. Enastående ! Kvarvarande ledamöter, Lars Fogelquist, Sune Hult och Nils-Arne Nordahl. Omval av Ulf Anderson och Torstein L. Wallmo för två år. Den uppkomna vakansen fick styrelsen i uppdrag att behandla under året.

Efter årsmötet avtackades Claes von Sydow av C-E Linghoff och Sven Scheiderbauer med såväl vackra ord  som en produkt från växtriket och styrelsen tackade mötesdeltagarna för fortroendet att få leda verksamheten ytterligare ett år.

”Från original till Frankensteins monster – Hur man behandlar Museiflygplan”.    

Sven Scheiderbauer hade utlovat att efter årsmötesförhandlingarna berätta om ett ämne som känns ligga honom varmt om hjärtat. Efter lång tid i den flygmuseala  världen, FVM i 13 år och därefter i Bodö, Norge ett antal år har Sven byggt upp en kunskap värd att ta efter när det gäller att ta hand om och restaurera gamla flygplan. 

När det handlar om  flygplanrestaurering kan åtgärderna delas in i fyra huvudgrupper :
1.Replk / Kopia. En kopia byggd på samma sätt, med samma material, med samma metoder och verktyg som originalet. Flygplanet har samma motortyp och samma installationer som originalet.
2. Fullskalemodell / Mock-up  (Skala 1:1). Till det yttre detsamma som originalet men byggd med andra metoder, annat material och andra verktyg har använts. Har kanske annan motor och annan utrustning än originalet.
3. Konservering.  Konservering är att med vetenskapliga metoder fastställa föremålets art och därefter vidta åtgärder för att skydda det från förstörelse.
4. Restaurering / Renovering.  Utifrån ett antal originaldelar bygga upp ett nytt komplett objekt. Där originaldelar saknas kan motsvarande delar från andra objekt användas. Då inga delar finns eller är i dåligt skick nytillverkas dessa.

Utifrån en diger samling foton på flygplan åskådliggjorde Sven därefter vilka åtgärder som vidtagits på objekten. Det var bl a  DC-3 TP 79 79001 som finns på FVM, Junkers Ju 88, Wright Flyer 1 (1903), Ryan NYP ”Spirit of Saint Louis” som finns såväl som original som flygande kopior. Riktiga och falska märkningar på olika flygplan fick vi dessutom lära oss liksom vikten av att använda rätt färger och kulörter.

Sven Scheiderbauer avsluta föredraget med att visa ett praktexemplar (helikopter) av typen ”Flygande Frankensteins Monster”. Tillverkad hemma på gården i Norge med motor: Subaru 1600 och överföring medelst Toyota-axel  till stjärtrotor av märket Mercury-undervattenshus  till en utombordare. Rotorblad från Hughes helikopter och en egenmodifierad Jet-Ranger samt stötdämpare från en Mercedes liksom en stjärtbomskonstruktion från ett UL-flygplan. ”Monstret”  är nu ett museiföremål men flögs på egen risk dock inte speciellt högt.

Med en välförtjänt applåd och ett graverat glas med Clément Aders ”Eole” från 1890 som motiv tackade vi Sven för en intressant afton.

( Ref.: CEL och foton CEL samt Sven Scheiderbauer )