Möte 2010-04-28

SFF-Småland, allmänt möte 2010-04-28.

Kjell Nordström besökte föreningen denna aprilkväll och höll ett engagerat föredrag om sin tid i flygvapnet. Som 20-åring blev han fältflygare, avancerade vidare så småningom till officer och efter nästan 25 år av militärflyg i såväl Tunnan, Lansen, Draken och Viggen så gick Kjell vidare för att bli Flygchef på målflyget (Nyge) under 4 år. Därefter till SAAB som provflygare på den civila sidan (SAAB 340 och SAAB 2000) fram till 2002.

Under sin tid i Flygvapnet var Kjell bl a placerad på F21, Luleå och flög Draken. En höstdag 1969 skulle han göra ett luftstridspass och som resulterade i en kollision på drygt 5 km höjd. Hans berättelse om denna tragiska olycka finns också att läsa i SFT 6/09.

Kjell fortsatte därefter med en bildsvit om flygets utveckling fram till modern tid med avslut i den rika flora av flygplan som SAAB varit konstruktör och tillverkare av. Här kan nämnas att Kjell flugit merparten av dessa SAAB-tillverkade plan. Vidare har han som uppvisningsflygare spakat bl a Mustang och Vampire samt dessutom provat på Bleriot Xl.

Avslutningsvis berättade Kjell bl a med hjälp av en DVD-film om restaureringen av B17 med till och med de första testflygningarna.

Ett 40-tal medlemmar hade hörsammat kallelsen och efterföljande frågestund visade ett stort intresse från åhörarna. Ett stort tack till Kjell Nordström för en intressant kväll !