Referat från SFF-mötet 8 maj 2019: Caravelle
Vilka skulle kunna vara mer skickade att prata om Sud-Aviation SE-210 Caravelle än förre ordförande i Le Caravelle Club, Michael Sanz, kanslichef SFF och nuvarande ordförande Roland Karlsson, bl a flygkapten på Boeing 737 och Airbus A321, vilket auditoriets 54 närvarande fick erfara.

Det är 60 år sedan SAS fick sitt första jetflygplan, LN-KLH ”Finn Viking” som flögs från Toulouse till Bromma den 13 april 1959 och redan den 26 april sattes den in i reguljär trafik.

Efter 1945 utvecklades den civila flygindustrin ytterligare inom kolvmotorsegmentet som i USA medan Europa med Storbritannien och Frankrike gav sig in i nytänkandet – turboprop och jet. Bl a var Comet det första passagerarjetplanet (4 motorer).

Med Caravelle följde innovationen att placera motorerna i aktern vilket gav en ren vinge, reducerad brandrisk, tyst kabin och lättare enmotorflygning. Produktionen inleddes 1953 vid Saint Martin, Toulouse och omfattade 4 prototyper (två flygande och två statiska). Första flygningen kom att ske den 27 maj 1955 och genom samarbete med de Havilland valde man att ha gemensam cockpit med Comet (Comet- långdistans och Caravelle-kortdistans). Ytterligare egenheter var boggieställ som gav mjukare landning och bromsfallskärm då motorerna i början inte hade reversering.

SAS började med Caravelle på Bromma men som genom sitt höga motorljud kom att störa grannsämjan. Så småningom flyttades trafiken ut till Arlanda. SAS kom att använda 21 Caravelle III (99 pax) under perioden 1959-1974 och nyttjades på hela Europeiska linjenätet, Mellanöstern, Nordafrika, Fjärran Östern. Av dessa 21 individer havererade ett i Ankara 1960, två plan såldes till Flygvapnet, tre plan donerades till museer (Danmark, Norge och Sverige). Övriga plan skrotades eller användes vid räddningsövningar

De två plan som köptes av Flygvapnet, SE-DAG, Dag Viking, 85172 resp SE-DAI, Alrik Viking, 85210 gick båda i tjänst som signalspaningsplan, TP 85. Båda planen skänktes senare såväl till FVM (Dag V) som till Le Caravelle Club (Alrik V) med placering på Arlanda.

Utöver SAS fanns Caravelle i Norden hos Sterling Airways 35 st, Finnair 15 st och Transwede 4 st.

Le Caravelle Club är en ideell förening med ambition att hålla sin Caravelle i gott skick och nyligen har man provkört motorerna för att maskinen av egen kraft skall kunna taxa till ny placering i anslutning till Arlanda Flygsamlingar

Efter applåder och erhållandet av välförtjänta graverade glas åkte vi alla hem efter en givande kväll.

Nu avvaktar vi bara en kommande årsbok (FR) som handlar om Caravelle.         /   C-E L