Referat från mötet med Bo Justusson tillsammans med
Jönköpingsflygets Intresseförening
2019-10-22

För något år sedan tog vår vänförening ”Jönköpingsflygets Intresseförening” (JI nedan) upp frågan med oss i SFF-F om vi tillsammans skulle hjälpas åt att få den sedan 1991 till flygplatsen erhållna flygledsfyren i drift igen. Dock inte som navigeringshjälp utan som ett historiskt intressant  hjälpmedel. Så fick det bli och bestämdes att JI skulle svara för iståndsättandet ” hands on” och placeringen i terminalen, medan SFF-F skulle svara för visst historiskt material och framtagning av informationstavlor.

Kort bakgrund:
När post började flygas mellan Helsingfors-Stockholm-Köpenhamn-Amsterdam på 1930-talet fanns inga navigeringshjälpmedel eller motorvägsljus att följa för de första flygarpionjärerna.

Mellan Stockholm och Malmö anlades ett antal hjälplandningsplatser med ca 8-10 mils mellanrum för att kunna användas vid exempelvis tekniska problem eller dåliga väderförhållanden. Ett av dessa var Rocksjöfältet i Jönköping, anlagt 1935.

För att kunna flyga post nattetid behövdes också hjälpmedel för att navigera och därför installerades 27 optiska flygfyrar på samma sträcka med 25-30 kilometers mellanrum.
Fyrarna var tämligen avancerade för den tiden och levererades av AGA, som även exporterade ett okänt antal.

I vårt län fanns sådana fyrar på Visingsö, Jönköping (Ekebergs gård), Byarum, Hagshult och Värnamo. ... 
Under renoveringsarbetets gång fick JI  kontakt med Bo Justusson i Stockholm som får anses vara den mest sakkunnige vad gäller flygledsfyrar från denna tid. Många frågor fick sina svar och tips erhölls. Dessutom lovade Bo Justusson att när väl fyren var på plats i ankomsthallen skulle han närvara och hålla föredrag för JI och SFF-F samt medverka vid invigningen av flygfyren dagen efter.

Bo Justusson berättade under sitt föredrag utförligt om fyrarnas tillkomst under 30-talet och att de var aktiva in på 50-talet. Därefter revs fyrarna med tillhörande c:a 25 m höga master, medan delar av fundamenten finns kvar ute i markerna varav de flesta har inventerats bl a av lokala SFF-medlemmar. Idag finns det 8 kända fyrar kvar att se i Sverige varvid den senaste är #163 i Jönköping. Egentligen skulle det vara fyr #113 men det får nu bli ett utvidgat sökande efter varför det blev så.

Efter att ha beskrivit flygledsfyrarnas funktion, flyglederna i norra Europa mm, övergick han till att berätta om därefter följande navigeringssystem, radioutrustningar och flyginstrument som använts.
En entusiastisk Bo Justusson uppskattades verkligen av uppemot ett 40-tal åhörare.

Han blev också hedersmedlem i Jönköpingsflygets Intresseförening

SFF-F avtackade Bo med ett graverat glas.

Innan vi lämnade Jönköping Airport provkördes fyren till allas belåtenhet. Här kan avslöjas att lamporna till fyren var på 1.500 W men i den renoverade fyren är det en LED- lampan på 15 W och prismorna ger en fantastisk effekt.

(C-E Linghoff)

för ytterligare information, rekommenderas!

http://www.justus2.se/flyg/