(Referat från resa till Svedinos och FLC-teamet 14 sept 2013).
SFF-F tillsammans med vänföreningen Njudungs Motorveteraner, totalt 25 st, bussades en tidig lördagsmorgon från Vetlanda och Vrigstad ner till Varberg och Falkenberg för att besöka dels Svedinos Bil- och Flygmuseum dels Forced Landing Collection (FLC).

Väl framme i Ugglarp efter två timmars körning och kaffestopp spred sig deltagarna över

anläggningen och tittade efter tycke och smak på de olika utställningsföremålen som inte låter sig enkelt beskrivas så här i ett kort referat. Besök Svedinos hemsida för mer information : www.svedinos.se

Efter museibesöket intogs gemensam lunch på havsnära restaurang  efter vägen, varefter vi åkte till den verkstadslokal där FLC håller på att rekonstruera en Heinkel He 111 av insamlade vrakdelar. Deltagarna blev djupt imponerade av vad de såg och eldsjälen Sune Andersson (75) berättade entusiastiskt om arbetet med återuppbyggnaden.

I lokalen fanns även en utomordentligt skickligt gjord modellsamling, också utförd av nämnde Sune. På hemsidan http://www.forcedlandingcollection.se/LW/LW017-rest.html finns mer att läsa om projektet.

Vidare med bussen till Morup och det nyligen invigda FLC-museet med bl a delar från den havererade Skummeslövsmustangen P 51B, som störtade öster om nuvarande E6 i trakten av Skummeslöv i april 1944. Ett minnesmärke finns uppsatt i närbelägen skogsdunge enligt vår ciceron, Ingvar Johansson, FLC. Uppgrävning av resterna gjordes 1992 och delar återfanns på 6 meters djup. Utöver detta finns vrakdelar från andra flygplan och inom lokalerna sker även rekonditionering av flygplan.

En intressant dag var tillända och bussen återvände med nöjda resenärer till norra Småland.

Ett speciellt tack till Njudungs Motorveteraner för tillgång till buss och fin körning.

Text och foton : C-E Linghoff