SFF-F, månadsträff torsdagen den 29 mars 2007, Villa Björkhagen, Jönköping.

Referat:

Joakim Wengelin, kapten, gripenpilot och verksam inom TUJAS på Malmen, besökte SFF-F denna kväll och höll ett engagerat och professionellt föredrag om det svenska förbandet Tango Red som deltagit i den multinationella flygövningen Red Flag Alaska i USA sommaren 2006. En övning i två veckor med 800 personer från 11 medverkande länder.

Joakim beskrev den omfattande proceduren och förberedelserna för att så småningom få acceptans till medverkan i denna nog så prestigefyllda övning. Då inbjudan väl var klar vidtog förberedelsemöten och aktiviteter under ett år och sågs som en mission och att alla måste hjälpa till, bra för såväl FV som Gripensystemet. Vad förväntade man sig att få : jo, erfarenhet i en multinationellt sammansatt styrka, operativa erfarenheter och erfarenheten att verka i operationsområde > 600 mil från Sverige. Vidare beskrev Joakim den tekniska utrustningen i den JAS39-edition som skulle medverka.

Den svenska organisationen, med överste Ken Lindberg som chef, uppgick till 86 personer varav 12 piloter samt 7 Gripen (5 st 39C och 2 st 39D). Under överresan medföljde även två C130 och rutten gick från Ronneby via Lossimouth (Skottland ) – Keflavik – Söndre (Grönland) – Iqaluit – Churchhill – Cold Lake – Yellowknife till Eilson i Alaska. En sträcka på närmare 5.500 nM och endast en malör vid stoppet i Skottland. Hemresan, 5 – 10 augusti, gick en annan väg och mätte 6.800 nM med 10 stopp. Genomsnittlig marschhastighet  c: a Mach 0,8. Prestationen att flyga 7 JAS-plan t o r Alaska gav Gripen det bästa erkännandet av den församlade expertisen.

Totalt deltog 47 flygplan och 35 á 40 plan var i luften samtidigt och övningens scenario utgick ifrån en tänkt insats vid etnisk konflikt typ Balkan. Under övningsperioden fanns en stående  dagorder 06.00 – 20.30 som dagligen avslutades med en massdebriefing. Joakim beskrev med kartor övningsområdets utbredning, flygbaser, mål mm och även den svenska gruppens insatser vid olika uppdrag. Totalt flögs med Gripenplanen 340 h varav under övningen 150 h fördelat på c:a 100 pass. Endast 4 avbrott på grund av väder inträffade. Supportgruppen hade att serva med 20-talet balkbyten, 13 hjulbyten, 7 st C-Service och 30 B-Service.

Den svenska kontingenten fick överlag en utmärkt feed-back och ett bevis på detta var en direkt inbjudan till kommande övning i Nellis, 2008. Lärdomarna från övningen i Alaska har man tagit till sig och sett att konceptet fungerar, att med rätt focus är vi bäst, att ha bästa laget på plan i alla lägen och att hela gänget känner att man är redo.

Föredraget avslutades med ett antal filmsekvenser från övningspass med Gripen anfallande olika mål. Därefter en välförtjänt applåd från ett 30-tal medlemmar och så klart, tack och bevis för ett uppskattat föredrag – det graverade glaset.

C-E Linghoff