Innan föredraget hade glögg inmundigats liksom julgröt och skinksmörgås. Under måltiden visade Lars Nordquist sin kunskap i drönarflygning över våra huvuden med vidhängande julhälsning. Även ett lotteri hade anordnats med bl a vinster i form av – flyga SAAB Safir, förnämliga flygplanmodeller samt böcker.

”Bistånd i det blå” hade Lotta Hoffback-Kaljo valt att kalla sitt föredrag vid SFF-Smålands sista höstmöte med nära 40 deltagare. Lotta är idag chef för flygtrafikledningen (ATS) vid Jönköping Airport som leds av det privata företaget ACR.

Mellan åren 1998 till 2009 lånades Lotta ut av LFV till SIDA för att i ett internationellt biståndsprogram lära och hjälpa flygtrafikledare i olika länder att höja kompetensen och därmed också säkerheten. Arbetsplatserna kom att bli belägna såväl i östra Europa som i Asien och Afrika. Förutom i de Baltiska länderna fick Lotta arbeta i bl a Moskva som i Rysslands enklav, Kaliningrad, där hon var i 1,5 år.

Under 7 år var Lotta verksam i Mongoliet och huvudstaden Ulan Bator. Ett ur trafikflygsammanhang lågt utvecklat land med ingen radar och begränsade resurser avseende navigeringsutrustning. Det är till ytan ett stort land (4 ggr så stort som Sverige) men med bara 2,5 miljoner innevånare. Mesta arbetet i trafikledningen rörde passerande flyg mellan Ryssland och Kina, dock en stor inkomstkälla för detta fattiga land.

Lottas främsta uppgift var att lära ut den flygengelska som idag är ett krav för såväl trafikledare som flygande personal. Som hjälp hade hon bl a en ung man, mongol,  som varit  praktikant i tornet i Jönköping. Privatflygning är nära nog obefintlig då piloterna måste kunna prata mongoliska.

Viss ledighet förekom naturligtvis men trots sin hästgalna ådra blev det inte så mycket till ritt på stepperna, i ett land med 7 miljoner hästar, men en och annan utflykt med arbetskamrater skedde medelst ryska helikoptrar till bergsområden mot bl a Ryssland. Kallt men spännande.

För att kompensera för det kylslagna landet Mongoliet, sökte och fick Lotta i slutet av sin tjänstgöring samma roll i Ghana. Här var hon med om att bygga upp en trafikledarskola med utrustning och en fin verklighetstrogen filmvägg med runtomsikt, tillverkad av SAAB, för att träna blivande flygtrafikledare såväl från Ghana som angränsande länder. Även här fanns lediga stunder om än något svettigare.

Avslutningsvis berättade Lotta schematiskt och med bilder gjorda av sin man, hur luftrum och flygnivåer fungerar i stort. Applåder och ett graverat glas var bevis på ett mycket uppskattat föredrag med fin bildvisning.

(C-E L inkl foton från föredraget)