Referat från möte 25 april 2018
Föredraget har presenterats i SFFs tidskrift SFT 2/2018 av Sven Stridsberg,varför vi hänvisar till den artikeln som ett slags referat från detta ämne.”