2005-05-17 Wandrille Micaux
Thu, 2008-01-17 17:30 — Jonny Snell
Föreläsning vid möte med Svensk Flyghistorisk Förening Region Småland, tisdagen den 17 maj 2005.

Wandrille Micaux, bror-dotter-son till Maurice Chevilliard, den franske flygpionjären, besökte oss tisdagen den 17 maj 2005 och höll en mycket intressant föreläsning om sin släkting. Det kanske blir enklare om jag säger att Chevilliard är morfars bror till vår föreläsare.

Wandrille Micaux har en diger samling med historiskt material om Chevilliard. Endast en liten del av detta är återgivet här på websiten. Och naturligtvis främst det som rör Chevilliards besök här i Jönköping.
Tyvärr är det ju så med många tidiga evenemang att fotografier från dessa är sällsynta. Så är även fallet med besöket här i Jönköping. Jag har emellertid fått ta del av några bilder från W. Micaux samlingar och dess bilder finns här på siten i anslutning till artiklarna om Chevilliard.
Efter själva föreläsningen fick vi deltagare titta på det historiska materialet. Det bestod av klädesräkningar, hotell- och restaurangnotor, brev, tidningsurklipp och många fotografier mm. Mycket var naturligtvis på franska språket. Men från den svenska turnén var det ju på svenska från svenska tidningar.
Jag vill också framföra ett tack till W. Micaux för att jag fått ta del av och återge material från hans samlingar här på webbsiten.